Vitnemål på engelsk

Når du skal søke på en jobb eller et studie i utlandet, trenger du som regel et vitnemål på engelsk. Vitnemålet er et viktig karakterdokument som legges ved søknaden, og det er en fordel om det er på engelsk da dette er et språk som forstås i store deler av verden.

I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvordan du kan oversette vitnemålet ditt til engelsk. Finn også ut hvordan man eventuelt oversetter karakterer dersom karaktersystemet er annerledes i det aktuelle landet.

Translatør hopper hekk: Få ditt vitnemål på engelsk

Oversett ditt vitnemål til engelsk med en proff oversetter

Det er ikke nødvendigvis en god idé å oversette vitnemålet ditt til engelsk på egen hånd. Det er nemlig en viss risiko for at du oversetter fagtermer eller annen viktig informasjon feil. Av den grunn er det lurt å engasjere en profesjonell oversetter til oversettelsesjobben.

Et vitnemål er et verdifullt papir, og i ytterste konsekvens kan oversettelsen ha innvirkning på hvorvidt du får jobb eller studieplass, eller ikke.

Om oversettelsen medfører at vitnemålet ditt gir mottaker inntrykk av at kompetansen din er bedre enn den egentlig er, kan du få jobb/studieplass på feil grunnlag. Dette vil også være en form for dokumentforfalskning, og kan ha store konsekvenser for deg.

Oversetter man et vitnemål til engelsk kan det også hende at kompetansen din ikke kommer godt nok frem. Da kan du kanskje oppleve å ikke få studieplass/jobb selv om du i utgangspunktet er godt nok kvalifisert.

Folk med ulike språk: Et vitnemål på engelsk er nyttig å ha

Hvordan kan du oversette karakterer til engelsk?

Det norske karaktersystemet er ikke alltid likt det som brukes i andre land. Derfor er det ikke alltid nok at kun teksten i vitnemålet oversettes til engelsk. Noen ganger er det også hensiktsmessig å oversette karakterene.

For å kunne gjøre dette skikkelig, er det viktig at oversetteren har kompetanse på området. Det kan være behov for en autorisert oversetter, altså en oversetter som har autorisasjon til å oversette gjennom norske myndigheter. Dette er relativt vanlig ved oversettelse av viktige dokumenter.

Andre ganger kan det være tilstrekkelig med en vanlig oversettelsestjeneste. Dette avhenger litt av hvilke krav mottakeren stiller, og hvem det oversatte vitnemålet skal sendes til.

PC med dokumenter: Hvordan få vitnemål på engelsk?

Eksempler på ord og uttrykk i vitnemål på engelsk

Er et vitnemål på engelsk, er det en del ord og uttrykk som må oversettes. Her er det viktig å trå varsomt, slik at oversettelsen blir korrekt. La oss se på et par eksempler!

Det som kalles for fødselsnummer i et norsk vitnemål, omtales gjerne som «personal ID no.» i et engelsk vitnemål. Standpunktkarakter oversettes til «final assessment grade» og eksamenskarakter til «examination grade».

Det kan også være nødvendig å oversette navnet på faget eller emnene til engelsk, slik at mottakeren kan få innsikt i hvor kompetansen din ligger.

Få oversettelseshjelp og få ditt vitnemål på engelsk

Motta ditt vitnemål på engelsk 

Dersom du skulle hatt et vitnemål på engelsk, er det fullt mulig å oversette det. Dersom det haster, er det dessuten mulig å få hjelp raskt. Benytter du Din Translatør vil du få et ferdig oversatt vitnemål innen kort tid.

Våre oversettere har lang erfaring og svært gode språkferdigheter, og sender deg et vitnemål på engelsk så snart oversettelsen er klar.

Kontakt oss i dag dersom du vil vite mer!