Vitnemål oversatt til engelsk

Å få vitnemålet ditt oversatt til engelsk er nødvendig hvis du skal søke jobb eller studere i utlandet. I begge disse situasjonene er du avhengig av at mottakeren forstår det som står skrevet i vitnemålet og de andre dokumentene. Dokumenter på norsk vil de sannsynligvis ikke forstå.

Når du skal søke jobb eller studier i utlandet, så kan ditt engelske vitnemål være avgjørende for om du får jobben/studieplassen eller ikke. Vitnemålet er nemlig et dokument som forteller om dine prestasjoner fra tidligere skolegang, så det er viktig at denne informasjonen formidles ordentlig.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan du kan oversette karakter til engelsk. I tillegg skal vi hjelpe deg å finne ut hvordan du kan få hjelp til å oversette dokumenter til engelsk. Det kan også hende at du vet at du trenger en statsautorisert oversetter, og vi vil hjelpe deg å finne en allerede nå.

Lager sjekkliste

Hvordan kan du oversette karakterer til engelsk?

Det er ikke bare teksten i vitnemålet som må oversettes til engelsk. Det må også karakterene dine som formidles til mottakeren når de ser gjennom vitnemålet ditt.

Men forskjellige land bruker forskjellige systemer når de skal karaktersette studentene sine. Det betyr at det norske karaktersystemet er annerledes enn karaktersystemet som brukes i land som for eksempel Storbritannia.

Siden karakterutskifter og vitnemål er en form for offentlige dokumenter, så denne oversettelsen må altså gjennomføres av en statsautorisert oversetter. Grunnen til det er det at denne typen oversettelser krever litt mer enn språkkunnskaper.

Når et vitnemål (og andre offentlige dokumenter) oversettes til engelsk, hjelper det ikke bare at ordene oversettes riktig. Strukturen av teksten og resten av innholdet må også gjenspeile kulturen i landet du skal sende vitnemålet ditt til.

Håndtrykk

Få hjelp til å oversette dokumenter til engelsk

Hvis det å oversette dokumenter til engelsk ikke er helt din greie, så er det mulig å få hjelp til dette.

Det finnes mange mennesker som kan hjelpe deg med å oversette dokumenter til engelsk i dagens samfunn. Du kan henvende deg til et tekst- eller oversettelsesbyrå, eller så kan du henvende deg direkte til en statsautorisert oversetter eller en frilansoversetter som du kjenner til.

Du kan få hjelp til å oversette dokumenter til engelsk hos tekst- eller oversettelsesbyråer. Det jobber ofte oversettere i begge disse type byråer. Men du kan også velge å henvende deg direkte til en statsautorisert oversetter eller en frilansoversetter.

Et godt eksempel på hvor du kan få hjelp til dette, er oss i Din Gruppen. Vi hjelper deg mer enn gjerne med å oversette dokumenter til engelsk. Det er bare å ta kontakt!

Tre personer med PC

Finn en statsautorisert oversetter i dag

Dersom du har behov en statsautorisert oversetter i dag, så er dette ganske enkelt å finne.

En statsautorisert oversetter er en oversetter som har tatt en translatøreksamen i regi av Norges Handelshøyskole (NHH). Når en oversetter består denne eksamenen, så vil vedkommende få utstedt en bevilgning av Kunnskapsdepartementet.

Det eneste du trenger å gjøre for å finne en statsautorisert oversetter allerede i dag, er å gjøre et kjapt søk på Internett. Der vil du se at du har mange flere alternativer enn du trodde var mulig.

Du kan også ta direkte kontakt med et tekst- eller oversettelsesbyrå. Det er også fullt mulig at det jobber en statsautorisert oversetter der!