Versjonering definisjon

Når man jobber som oversetter kan man bli stilt ovenfor ulike typer tekster. For noen av disse tekstene er det ikke nok å oversette. I noen tilfeller må oversetteren også være i stand til å versjonere teksten. Men hva betyr det å versjonere en tekst?

Det er altså mer til yrket som oversetter enn man ser ved første øyekast. Oversettelse er med andre ord ikke det eneste en oversetter driver med. Som oversetter kan man også få oppdrag som handler om versjonering, og det er en helt egen kunst.

Versjonering er imidlertid ikke et like utbredt begrep som oversetting, så det er ingen selvfølge at alle vet hva dette går ut på. Men det skal vi få en orden på nå!

Det er nemlig versjonering som er temaet for denne artikkelen. Nedenfor skal vi derfor gjøre et forsøk på å definere dette begrepet. Vi skal også gi deg noen eksempler på hvilke tekster det kan være aktuelt å versjonere.

En bunke med dokumenter

Hva er versjonering?

Oversetting er et begrep som folk flest er godt kjent med. Så godt som alle vet at dette handler om å ta utgangspunkt i en kildetekst på et språk og formidle det samme budskapet på et annet språk. Men det er ikke tilfellet med begrepet versjonering.

Så hva mener vi egentlig versjonering? I og med at det nevnes i forbindelse med oversettelse, så sier det seg selv at det har noe med dette å gjøre. Men hvorfor er det nødvendig med to begreper for det et like vanlig begrep som oversetting.

PC, dokument og forstørrelsesglass

Å versjonere vs. å oversette

For å kunne oversette en tekst, er oversetteren avhengig av å få en kildetekst fra kunden. Det er denne teksten som er utgangspunkt for oppdraget. Oversetteren tar innholdet i den aktuelle teksten og oversetter ordene til språket kunden ønsker, for eksempel norsk-engelsk eller omvendt.

Men å versjonere en tekst er noe litt annet. Utgangspunktet er fremdeles den samme, at oversetteren mottar en kildetekst fra kunden. Men den generelle prosessen er litt annerledes. Versjonering av en tekst er nemlig litt mer enn bare å oversette den.

Når en oversetter jobber med å oversette, så oversetter vedkommende det som står i teksten. Teksten oversettes ikke ord for ord, for det er ikke en god måte å oversette en tekst på. Men fremgangsmåten er ganske «rett frem» her.

Dersom oppdraget derimot går ut på å versjonere en tekst, så er sannsynligheten stor for at oversetteren er nødt til å jobbe litt mer med teksten. Versjonering er nemlig oversetting av en kreativ tekst.

Person som lager sjekkliste

Disse tekstene må versjoneres

Nå har vi fått definert begrepet versjonering. Og da kan vi si at det finnes en rekke eksempler på tekster hvor en enkel oversettelse ikke er god nok. Da er man rett og slett nødt til å versjonere teksten.

Nedenfor kan du se noen eksempler på hvilke tekster som det vil være svært aktuelt å velge versjonering fremfor bare å oversette teksten: 

  • Reklametekster
  • Markedsføringstekster
Tekstforfatter som viser frem arbeidet sitt

Tekster som ikke skal versjoneres

Men det finnes også mange eksempler på tekster som ikke skal versjoneres. Og det er noe vi virkelig ikke kan få understreket nok.

Et klassisk eksempel på tekster som ikke skal versjoneres, er offisielle dokumenter. Igjen så betyr ikke det at teksten skal oversettes ordrett, men dette er formelle dokumenter hvor det ikke er noe som helst rom for at oversetteren leker litt med språket.

Her er noen eksempler på tekster som du aldri må finne på å versjonere:

  • Bruksanvisninger
  • Diverse kontrakter
  • Rettsdokumenter
  • Årsrapporter
En skribent som hopper over hekk

Versjonering eksempel

Det er ikke kun fullstendige tekster som versjoneres. Versjonering er også svært aktuelt i forbindelse med andre tekstformater, for eksempel personbeskrivelser og ordtak.

I eksemplene nedenfor vil vi ta utgangspunkt i personbeskrivelser og ordtak som brukes i både engelsk og norsk.

Din Text

Personbeskrivelser

Det norske språket består av en rekke personbeskrivelser som ikke ville gitt noen som helst mening for en engelsktalende person hvis vedkommende fikk servert en ordrett oversettelse av dem. Det gjelder for eksempel setningen Han er eplekjekk. Det betyr at vedkommende er så selvsikker at det er på grensen til kvalmt.  

Hvis vi oversetter denne setningen til engelsk, så får vi denne setningen He is apple handsome. Det sier seg selv at dette høres veldig merkelig ut. På engelsk ville man vært nødt til å bruke setningen He is so full of himself, for at det skulle gitt mening for en engelsktalende person. Han er så full av seg selv vil for så vidt også gitt mening på norsk, men like utbredt som Han er eplekjekk.

Personer som samarbeider

Ordtak

De samme tendensene ser vi i forbindelse med norske og engelske ordtak.

På norsk har vi dette uttrykket; frisk som en fisk. Det er et ordtak som brukes når noen skal fortelle at de har vært i dårlig form i en kort periode, men at de føler seg helt fint igjen nå.

Men også her ville vi møtt på det samme problemet når det gjelder å oversette det norske ordtaket til engelsk. Fresh as a fish ville ikke gitt noen som helst mening. På engelsk bruker man i stedet utrykket healthy as a hourse. På norsk er det heller ikke noe som heter frisk som en hest.

Håndtrykk

Vi hjelper deg med versjonering

Som vi har sett ovenfor, så er oversetting og versjonering to sider av samme sak. Men det er en særlig ting som skiller dem; med versjonering er det tillatt å være litt mer kreativ med ordvalget, i og med at det er en kreativ form for oversetting. 

Har du en tekst som du er litt usikker på hvor vidt burde oversettes eller versjoneres? Da bør du la oss i Din Translatør ta en titt på den. Vi hjelper deg ikke bare med å fastslå hvilken fremgangsmåte som er mest aktuell for teksten din; vi utfører også gjerne oppgaven for deg.

Å komme i kontakt med Din Translatør, er veldig enkelt. Det eneste du trenger å gjøre, er å trykke på Kontakt øverst i høyre hjørne. Der finner du et henvendelsesfelt. Dette fyller du ut med henvendelsen din, og så vil du få et svar i løpet av veldig kort tid!

Hos Din Translatør vil du også få de første 500 ordene gratis. Det å ta kontakt med oss, er med andre ord utelukkende fordelaktig for deg. Vi ser frem til å høre fra deg!