Topp 5 oversettelsesprogram  

Oversetting er en formålstjenlig oppgave. Det å kunne utveksle informasjon og kunnskap på tvers av landegrenser er av umåtelig høy verdi. Ved hjelp av oversettelser knyttes verden tettere sammen, og utvekslingen av informasjon går på kryss og tvers av språk.  

Det finnes mange oversettelsesprogrammer der ute, og disse kan by på veldig varierende kvalitet. Skal du først overlate din oversettelse til teknologien, er det viktig å velge et mest mulig pålitelig program.  

Her har vi samlet de fem beste oversettingsprogrammene!  

Tre personer ser på PC: Hvordan starte bedrift i utlandet?

Kort om testen 

I vår test har vi fokusert på kostnadsfrie oversettelsesprogrammer, og mer avanserte tjenester er ikke inkludert. Skal du oversette mer tekniske eller akademiske tekster, kan det være verdt å se på betalingstjenestene som finnes der ute.  

Dette vil sikre bedre kvalitet på oversettelsene dine.  

PC med dokumenter: Fremgangsmåte for deg som skal starte bedrift i utlandet

1. Google Translate

Det kanskje beste og enkleste oversettelsesprogrammet er Google Translate. Siden etableringen i 2006, har Google Translate gjort store fremskritt.   

Du har helt sikkert prøvd Google Translate en gang eller to. Og kanskje sluttet du å bruke det da du innså at den oversatte teksten ikke ga mening.  

Det finnes mange eksempler på feil Google Translate gjør, men i hensyntatt effektivitet og alle de ekstra mulighetene tjenesten tilbyr – er det fortsatt den mest populære og beste oversettingstjenesten der ute. Ja, og så er tjenesten helt gratis! 

Kvalitet på oversettelse 

Kvaliteten på oversettingen avhenger i stor grad av type tekst og språk. Du har kanskje testet å oversette fra norsk til et annet språk, eller vice versa? Da er kvaliteten ofte så som så. Oversetter du derimot fra engelsk til et annet språk i stedet, blir sluttresultatet ofte bedre. 

Grammatiske feil og setninger som ikke gir mening er mange. På tross av sine feil tilbyr Google Translate automatisk og rask oversetting fra og til over 100 språk, og et oppsett som gjør tjenesten veldig brukervennlig.   

Funksjonalitet 

Google Translate byr på mange praktiske funksjoner. Du kan både dele, lagre og lytte til teksten. Samtidig tilbyr tjenesten oversetting av dokumenter og nettsider. Det tilbys også ekstra kontekst og automatiske definisjoner av ord når du skriver inn noe.   

Ellers kan vi nevne at Google Translate også tilbyr transkribering, og har mulighet til å fungere offline. Men igjen, kvaliteten er ofte ikke den aller beste. 

Forstørrelsesglass: Hvordan starte bedrift i utlandet?

2. DeepL Translator

Som nr. 2 rangeres DeepL Translator. Designet minner mye om Google Translate sitt – med tekstbokser du kan skrive inn i og som oversetter teksten fortløpende og automatisk.   

Tjenesten er veldig enkel å bruke, og er i likhet med Google Translate helt gratis i bruk.   

Kvalitet på oversatt tekst 

DeepL skryter på seg å være «The world’s most accurate translator». Tjenesten anses av enkelte å være hakket mer nøyaktig enn Google Translate, men gir deg ikke like mange språk å velge mellom.    

Vi opplever at den oversatte teksten ikke er feilfri. Setningsoppbyggingen er ikke optimal, og enkelte ord oversettes direkte feil. Siden fungerer nok absolutt best på enkel og grunnleggende oversetting, da den sliter en del med avansert og teknisk terminologi.   

Funksjonalitet 

DeepL tilbyr deg å oversette PDF-, Word- og PowerPoint-filer. Du trenger bare å dra filene i boksen og deretter benytte deg av deres dokument-oversetter. Funksjonen for oversetting av filer gir DeepL Translator en liten fordel sammenlignet med Google Translate.   

DeepL har også en pro-side som tilbyr noen ekstratjenester, men vi har fokusert på gratisversjonen. Til å være gratis, er oversettingen tjenesten tilbyr god og effektiv.   

3. Yandex Translate 

Yandex Translate er et annet populært oversettingsprogram. Her kan du oversette til og fra en rekke ulike språk, raskt og enkelt. 

Kvalitet på oversettelser 

I likhet med de ovennevnte er også Yandex Translate bedre på enkelte språk enn andre. Tjenesten benytter seg ofte av et mer formelt språk, noe som kan høres rart ut hvis du skal oversette muntlig språk.  

Kvaliteten på oversettingen kan være gjenstand for diskusjon. Sammenhengen i teksten kan – i likhet med de andre automatiske oversettingsprogrammene – bli litt borte i oversettingen.  

Til gjengjeld tilbyr Yandex noen smarte ekstrafunksjoner, noe som inkluderer en grammatikksjekker. Denne foreslår alternativer dersom du melder om dårlig oversetting. 

Funksjonalitet 

Programmet tilbyr flere funksjoner. Dette inkluderer oversetting via lydinnlesing og vice versa. Tjenesten muliggjør dessuten oversetting av opptil 10 000 karakterer om gangen, og du kan også oversette nettsider.   

Yandex Translate tilbyr også synonymer for å sikre bedre kontekst, samt lydinnlesing. Dette er et godt oversettelsesprogram som kan være nyttig i mange sammenhenger. 

4. Bing Translator 

Bing Translator er Microsofts oversettingsprogram. I likhet med Google Translate, tilbyr Bing over 100 språk. Forskjellene er ikke markante, men Google Translate bærer preg av å være et mer brukt og anerkjent program, noe som gir det mer data å benytte seg av.    

Bing Translator tilbyr også tjenestene sine gratis.   

Kvalitet på oversettelse 

Det forekommer en del grammatiske feil når man bruker Bing Translator til oversettelser. Bing fokuserer imidlertid på å levere oversettinger som er smartere og som minner mer om muntlig tale enn sine konkurrenter.   

Algoritmen er programmert slik at tjenesten analyserer rekkefølge og semantikk for å generere det mest eksakte oversettingsresultatet. Bing leverer gode oversettinger, og er ikke veldig ulik Google Translate kvalitetsmessig.   

Funksjonalitet 

Bing Translator kommer til kort i flere sammenhenger. Tjenesten er blant annet markant tregere enn eksempelvis Google Translate, noe som trekker litt ned. Funksjonene som tilbys er heller ikke tilgjengelige på alle språk. 

Av funksjoner kan vi nevne muntlig oversettelse. Du kan også se hyppig brukte fraser, noe som kan være nyttig. 

Mann presenterer et vitnemål på engelsk

5. Translatedict 

På 5. plass har vi plassert Translatedict. Denne nettsiden tilbyr oversetting av over 50 språk, og kan være nyttig i mange situasjoner.  

Språklig kvalitet 

Translatedict tilbyr kvalitetssikret profesjonell oversetting dersom du betaler en gitt kostnad. Om teksten ikke kvalitetssikres, kan du ikke regne med at kvaliteten er på topp.  

I likhet med sine konkurrenter forekommer det nemlig en del feil, også her. Forekomsten av feil avhenger i noen grad av hvilket språk som er valgt.  

Funksjonalitet 

Det trekker litt ned at tjenesten kun tilbyr oversetting av 50+ språk. Det er heller ikke flust av funksjoner i programmet.  

På grunn av dette havner Translatedict på en femteplass i vår test. Programmet kan imidlertid være til god hjelp for deg som har behov for å oversette til og fra de mest «vanlige» språkene. 

Bedriftsleder hopper hekk: Få hjelp til å starte bedrift i utlandet

Generelt om oversettelsesprogrammer 

Felles for de aller fleste oversettelsesprogrammer, er at grammatiske feil kan forekomme relativt hyppig. De fleste former for automatisk oversetting er kjent for å kunne generere bokstavelige oversettelser og semantiske feil.   

Du kan også risikere å miste litt av innholdet og betydningen av teksten i oversettingsprosessen.   

Alle programmene i vår test tilbyr likevel enkle oversettinger som kan være nyttige, så fremt man er litt kritisk til resultatet. De automatiske oversettingsprogrammene blir dessuten stadig bedre, og utviklingen går i en rasende fart.   

Den kunstige intelligensen de benytter seg av vil på sikt kunne levere bedre og bedre resultater. Frem til da må du ta til takke med den kvaliteten som er.  

Folk med ulike språk: Slik går du frem for å starte bedrift i utlandet

Hvilket oversettelsesprogram er best? 

Google Translate troner øverst i testen grunnet sin effektivitet kombinert med praktiske tilleggsfunksjoner. Tjenesten er enkel å bruke og tilpasningsdyktig.  

De ulike programmene har noenlunde likt utseende og tilbyr mange av de samme basisfunksjonene. Det som skiller de fra hverandre er effektiviteten, tilleggsfunksjonene og kvaliteten på oversettingen.   

Husk på at du bør velge et oversettelsesprogram som innfrir dine behov, både til funksjonalitet og kvalitet. Det programmet som fungerer best for én, fungerer kanskje ikke like bra for en annen. 

Når er det aktuelt å bruke et oversettelsesprogram? 

Manuell oversettelse er det sikreste valget når man er opptatt av kvalitet. I noen tilfeller kan det imidlertid være greit å få hjelp til oversetting gjennom et oversettelsesprogram. Her er noen eksempler:  

  • Oversette tekst i en bruksanvisning til norsk 
  • Svare på en melding til en venn som snakker et annet språk  
  • Forstå innholdet i en restaurantmeny mens du er i utlandet 
  • Oversette et budskap til noen som ikke snakker norsk  

Det finnes også mindre klok bruk av oversettelsesprogrammer. Det skjer for eksempel at skoleelever jukser, og bruker programmet til å skrive skoleoppgaver. I så fall er det greit å huske på at teksten gjerne har innholdsmessige og språklige feil som ikke gir toppkarakter. 

Næringsvirksomheter kan også ha behov for oversettelse. Er det for eget bruk er maskinoversettelse kanskje greit nok. Skal du derimot oversette bedriftens nettsted eller markedsføringsmateriell, er det viktig å vektlegge kvalitet. 

Få oversettelseshjelp og få ditt vitnemål på engelsk

Trenger du oversettelser av høy kvalitet?  

Oversettelsesprogrammer kan være nyttige i mange tilfeller, men kommer ofte til kort dersom du vektlegger kvalitet. Skal en oversettelse bli best mulig, er det avgjørende med god språklig flyt og at man ser innholdet i kontekst.   

Din Translatør hjelper deg med oversettelser av høy kvalitet. Vi kan blant annet bistå med oversettelse av søknader, nettsider, markedsføringstekst og annonser. Når vi oversetter teksten til et nytt språk, tar vi hensyn til både målgruppe, kontekst og eventuell SEO.  

Motta oversettelser du kan stole på!