Timepris oversettelse

Er du på jakt etter et tekst- eller oversettelsesbyrå som kan hjelpe deg med å oversette noen tekster, men samtidig ønsker du å styre unna byråer som opererer med timepris? Da kan vi fortelle deg at det også finnes byråer som ikke operer med denne prismodellen i det hele tatt! 

Hva det koster å oversette noen tekster vil variere fra byrå til byrå. Dette er en bransje hvor prisene kan variere ganske mye. Det er heller ikke uvanlig at forskjellige byråer opererer med ulike prismodeller.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva som ligger bak det å bestemme hva en oversettelse skal koste.

Sjekkliste

Hva koster oversettelse av tekst?

Hva koster oversettelse av tekst? Dette er noe veldig mange lurer på, i og med at det er mer enn en halv million søkeresultater på akkurat denne frasen.

Vi skulle gjerne vært i stand til å gi deg en fast pris på hva oversettelse av tekst koster, men det rett og slett ikke mulig. Årsaken er at det er veldig mange faktorer som spiller inn i forbindelse med det å bestemme hva det vil koste å oversette en tekst.

Derfor er vi rett og slett nødt til å si at det er mer eller mindre umulig å gi deg et spesifikt svar på hva oversettelse av tekst koster.

Robot

Forskjellige prismodeller

En av grunnene til at det er vanskelig å gi deg et konkret svar, er at forskjellige byråer opererer med forskjellige prismodeller. 

Det er flere prismodeller som er vanlig i forbindelse med oversettelse av tekst eller byråer som tilbyr slike tjenester generelt. Vi snakker naturligvis om følgende prismodeller:

  • Timepris
  • Fastpris
  • Pris per ord 

Hvis spørsmålet hadde vært hvilken av prismodellene som er mest lønnsomme (for skribentens del), så hadde svaret uten tvil vært timepris. Hvorfor det er slik, kan illustreres med et eksempel. La oss si at du tror at du kommer til å bruke 7 timer på ett oppdrag, men ender opp med å bruke det dobbelte. Da vil kunden også være nødt til å betale det dobbelte. 

Det pleier imidlertid å være slik at forskjellige byråer opererer med flere prismodeller. Hvilken teksttype det er snakk om pleier å spille en viktig rolle i forbindelse med dette.  

En stabel med bøker og dokumenter

Tekstens kompleksitet

Det er viktig å ikke glemme at forskjellige tekster har ulik kompleksitet. I praksis betyr det at noen tekster er enkle, mens andre er mer avanserte. 

Når det gjelder pris for oversettelse, så vil tekstens kompleksitet spille en viktig rolle. Det vil naturligvis være dyrere å oversette en mer avansert tekst enn en enkel tekst.

En skribent

Statsautorisert oversetter eller «vanlig oversetter»

Prisnivået vil også variere med utgangspunkt i hvor vidt du bruker en statsautorisert oversetter eller en «vanlig oversetter». Det er uten tvil sistnevnte som er billigst, men det er ikke alltid en «vanlig oversetter» har kunnskapen som skal til for å oversette dokumentet ditt. 

Hvis dokumentet ditt er et finansielt eller juridisk dokument, så kan du hende at du må øke budsjettet ditt litt. Slike dokumenter er det nemlig kun statsautoriserte oversettere som kan oversette. 

Hvis det imidlertid er vanlige tekster du skal oversette, så bør du benytte deg av en «vanlig oversetter». Å hyre inn en statsautorisert oversetter til å oversette bacheloroppgaven din vil være det samme som å sløse med penger!

Tre jenter med hver sin datamaskin

Ta kontakt med aktuelle byrå

Den eneste måten å få et nøyaktig svar på dette spørsmålet, er å ta direkte kontakt med byråene som det kan være aktuelt for deg å bruke. Det er kun disse som kan gi deg en ordentlig pekepinn på hva det å få oversatt en tekst vil koste deg.

Et håndtrykk

Hos oss får du hjelp og enda litt til!

Å benytte seg av et tekst- eller oversettelsesbyrå vil være en god investering. Da kan du til enhver tid stole på at arbeidet blir utført av profesjonelle konsulenter, uavhengig av om oversetteren er statsautorisert eller ikke.

Din Gruppen er et anerkjent tekstbyrå som tilbyr tjenester innenfor både tekstforfatting og oversetting, og Din Translatør er en av undersidene til dette byrået. Her jobber det konsulenter med mange års erfaring innenfor begge fagfelt, så du vil uten tvil være i gode hender her hos oss!

Hvis du ønsker å motta et tilbud på oversettelse av tekst fra oss, så trenger du bare å sende oss en mail. Kontaktinformasjon finner du enkelt ved å trykke på «Kontakt» øverst i høyre hjørne på denne siden. 

Ved å benytte deg av våre tjenester så vil du ikke bare få hjelp til å oversette teksten(e) din(e). Du vil i tillegg få de første 500 ordene gratis. I praksis betyr det at du får muligheten til å teste oss ut før du tar den endelige avgjørelsen om hvor vidt du er fornøyd med det vi kan tilby deg eller ikke. Vi gleder oss veldig til å høre fra deg!