Tekniske oversettelser

Tekniske oversettelser er ofte av mer komplisert art enn tradisjonelle oversettelser, noe som skyldes bruk av fagord og tekniske termer. Da kan det være nyttig å få oversettelseshjelp av noen som virkelig kjenner faget.

Her forklarer vi deg hva tekniske oversettelser innebærer, og hva slags oversettelsesprosjekter som faller innunder kategorien.

Hva er tekniske oversettelser?

Hva er tekniske oversettelser?

Med tekniske oversettelser mener vi oversettelser av innhold som inneholder mange fagspesifikke begreper. Det kan for eksempel være snakk om oversettelse av en bruksanvisning for en datamaskin, eller en tekst som omhandler andre fagtermer.

For «mannen i gata» kan det være utfordrende å gjøre slike oversettelser selv, på tross av gode språkferdigheter.

Oversettere som driver med tekniske oversettelser kan med fordel ha utdannelse eller relevant erfaring innen det aktuelle fagfeltet. På den måten kan vedkommende vite hvilke ord og begreper som skal brukes i oversettelsen.

Brukerhåndbok som er klar for tekniske oversettelser

Eksempler på tekniske oversettelser

Når man snakker om teknisk oversettelse, er det som regel snakk om oversettelse på vegne av bedrifter. Det er gjerne selskaper som skal ekspandere til nye markeder i utlandet, og derfor trenger nye oversettelser av eksisterende bruksanvisninger for produktene sine.

I mange tilfeller utføres tekniske oversettelser for bedrifter innen IT-bransjen, men det kan også være snakk om helsevesen, elektronikkbransjen eller andre bransjer. Ofte er det snakk om å oversette tekster som omhandler tekniske komponenter eller systemer.

Her er noen av teksttypene som ofte oversettes av tekniske oversettere:

 

  • Brukerveiledninger
  • Tekniske håndbøker
  • Monteringsbeskrivelser
  • Sikkerhetsprotokoller
  • Fagbøker
Fagmann hopper hekk: Tekniske oversettelser utføres av fagpersoner

Viktig med høy kvalitet på tekniske oversettelser

Dersom bedriften din har behov for tekniske oversettelser, er det lurt å forsikre seg om at oversettelsen blir mest mulig korrekt. For eksempel kan det å oversette dokumenter til engelsk fra norsk kreve en viss faglig kompetanse.

Når det er snakk om «ordinære» oversettelser, vil kanskje ikke et feiloversatt ord ha veldig stor betydning. Det samme kan imidlertid ikke sies om tekniske oversettelser. Om det for eksempel er feil i en sikkerhetsprotokoll, kan dette potensielt ha alvorlige konsekvenser.

Dette er grunnen til at mange bedrifter ansetter egne tekniske oversettere, altså språkkyndige som også har den faglige kompetansen som trengs. Eventuelt kan man bestille hjelp med teknisk oversettelse fra eksterne oversettelsesbyråer.

Datamaskin med tekniske oversettelser liggende på tastaturet

Teknisk oversetting eller vanlige oversettelsestjenester?

I mange tilfeller har bedrifter behov for oversettelseshjelp, men det er slettes ikke sikkert at du må investere i tekniske oversettelser. Ofte vil det være tilstrekkelig å bruke vanlige oversettelsestjenester. Dette kan være rimeligere, og er ofte minst like effektivt.

Skal du for eksempel oversette bedriftens nettside til et nytt språk, eller ønsker markedsføringstekster på engelsk? Da kan du ofte klare deg uten tekniske oversettere, selv om bedriften din opererer i en teknisk avansert bransje.

Er du bekymret for at oversetteren ikke skal bruke de riktige begrepene? Da kan du med fordel legge ved en liten ordliste med de korrekte oversettelsene. På den måten kan du få oversettelsene du trenger, uten å måtte hyre inn kostbare fageksperter.

Motta hjelp og finn ut om du egentlig trenger tekniske oversettelser

Motta hjelp med oversettelser

I noen tilfeller kan bedriften din ha behov tekniske oversettelser – for eksempel i forbindelse med oversettelse av en brukerhåndbok for IT-produkter. I mange tilfeller vil det imidlertid være tilstrekkelig med hjelp fra erfarne oversettere uten fagspesifikk utdannelse.

Din Translatør har dyktige oversettere, og kan bistå med oversettelser av komplisert og faglig art. Vi vektlegger å tilby oversettelser av høy kvalitet, og kan også bistå med oversetting av tekniske termer.

Ta kontakt i dag om bedriften din trenger rask og effektiv oversettelseshjelp!