Tekniske dokumenter og oversettelse 

Ved oversettelse av tekniske dokumenter er det blant annet viktig å forsikre seg om at man benytter riktig terminologi. Språket i tekniske tekster kan oppfattes som avansert for de med ikke-faglig bakgrunn, og tekstene bør derfor oversettes med omhu. 

Her er noen tips til deg som planlegger å oversette tekniske dokumenter! 

Forstørrelsesglass: Hva er tekniske dokumenter og oversettelse av disse?

Hva er tekniske dokumenter? 

Tekniske dokumenter er et fellesbegrep som brukes om dokumenter som inneholder teknisk eller faglig innhold. Her er noen dokumenter som typisk vil falle innunder denne kategorien: 

 • Bruksanvisninger og håndbøker 
 • Produktdokumenter 
 • Datablad 
 • Monteringsanvisninger 

  Kort fortalt er tekniske dokumenter tekster som gjerne vil inneholde mye faglig terminologi. Det kan for eksempel være snakk om en monteringsanvisning for et teknisk produkt, eller en bruksanvisning for en PC eller hodelykt. 

  Sjekkliste for oversettelse av tekniske dokumenter

  Hvordan kan man sikre god oversettelse av tekniske dokumenter? 

  Med mange faglige termer og begreper å ta hensyn til, er det fort gjort å trå feil når man skal jobbe med oversettelse av tekniske dokumenter 

  Så, hva kan du egentlig gjøre for å forsikre at oversettelsen blir riktig og av god nok kvalitet? 

  Personer jobber med oversettelse av tekniske dokumenter

  Unngå automatisk oversettelse 

  Mange tyr til raske og lette løsninger, men dette er ikke nødvendigvis en god idé når det kommer til tekniske dokumenter og oversettelse.  

  Automatisk oversettelse er vanligvis ikke aktuelt når det er snakk om oversettelse av tekniske dokumenter, siden det er viktig med god kvalitet på teksten. Bruker man et oversettelsesprogram, risikerer man at teksten vil inneholde mange feil. 

  Om du likevel skulle gå for automatiske oversettelsesprogrammer, er det lurt å gå nøye gjennom oversettelsen i etterkant. Her er det ikke bare fagterminologien som må sjekkes, men også grammatikk og språklig kvalitet. 

  Bunke med tekniske dokumenter som er klare for oversettelse

  Bruk en oversetter med god faglig og språklig kompetanse 

  Bud nummer én når man trenger oversettelse av tekniske dokumenter, er å oversette teksten manuelt. Om bedriften ikke har egne oversettere internt, er det som regel nødvendig å la eksterne oversettere gjøre jobben. 

  Det er vanlig å bruke tekniske oversettere, altså oversettere med kompetanse innen nettopp tekniske dokumenter og oversettelse av disse. Oversetteren har da gjerne god faglig kunnskap om temaet som skal oversettes, samt gode språkferdigheter i begge språk. 

  Man trenger imidlertid ikke nødvendigvis å bruke en teknisk oversetter. Det viktigste er at oversetteren tar seg tid til å gjøre ordentlig research. Dette gjelder spesielt dersom vedkommende er usikker på hva som er riktig oversettelse av fagterminologiske ord/uttrykk.  

  Bedriftsleder hopper hekk: Hvem trenger hjelp med oversettelse av tekniske dokumenter?

  Hvem trenger hjelp med oversettelse av tekniske dokumenter? 

  Det er først og fremst bedrifter som har behov for hjelp med oversettelse av tekniske dokumenter. Det kan for eksempel være snakk om en produsent av lommelykter som ønsker å eksportere produktene til flere land. Da er det viktig å ha bruksanvisningen på flere språk. 

  Tekniske oversettelser er kanskje en tjeneste det er spesielt stort behov for innen IT-bransjen og blant bedrifter som arbeider med tekniske produkter.  

  Mann presenterer tekniske dokumenter klare for oversettelse

  Hva koster det å få hjelp av et oversetterbyrå? 

  Bedrifter som har tekniske dokumenter trenger ofte oversettelse av disse, og da er det kjekt å kunne få hjelp fra erfarne og kompetente oversettere. Dersom man ønsker hjelp fra et oversettelsesbyrå, vil prisen vanligvis baseres på antall ord. 

  Noen ganger kan også faktorer som vanskelighetsgrad eller språk spille inn. Dette vil kunne variere en del, og avhenger blant annet av hvilket oversettelsesbyrå man bruker. 

  Få hjelp med oversettelse av tekniske dokumenter

  Har du tekniske dokumenter som er klare for oversettelse? 

  Dersom som har tekniske dokumenter som trenger oversettelse, har Din Translatør tjenestene du leter etter. Våre oversettere er erfarne og detaljorienterte, og sørger for at oversettelsen blir best mulig både med tanke på terminologi, grammatikk og flyt. 

  Vi kan blant annet hjelpe bedrifter med å oversette bruksanvisninger, datablad og håndbøker. Oversetterne gjør nødvendig research for å finne korrekt oversettelse for fagterminologiske uttrykk.