Trenger du en stemplet oversettelse?

En stemplet oversettelse blir utført av en statsautorisert translatør, og oversetterens stempel bekrefter at innholdet er korrekt oversatt. Dette kan være aktuelt for eksempel når du skal sende et oversatt dokument til offentlige myndigheter.

Her er alt du trenger å vite!

Forstørrelsesglass: Når trenger du en stemplet oversettelse?

Når er det behov for en stemplet oversettelse?

Det er som regel mottaker av et oversatt dokument (eller andre skriv) som avgjør om det er behov for en stemplet oversettelse eller ikke.

I mange tilfeller vil offentlige organer (statlige og kommunale instanser) ha krav om at oversettelsen er utført av en statsautorisert translatør. Dette fordi de må vite med sikkerhet at dokumentet inneholder riktige opplysninger.

I de fleste andre tilfeller vil det ikke være nødvendig med en stemplet oversettelse. Skal du for eksempel oversette en jobbsøknad eller hjemmeside, kan du spare penger på å velge en vanlig oversettelsestjeneste. Kvaliteten på oversettelsen vil som regel være like god!

Tre oversettere på PC: Motta en stemplet oversettelse

Hvordan jobber autoriserte oversettere?

Autoriserte translatører jobber i stor grad på samme måte som øvrige oversettere. De går gjennom teksten din bit for bit, og oversetter den til et annet språk. For å kunne gjøre dette på en god måte, er det viktig med god språklig forståelse av begge språk.

Forskjellen på autoriserte oversettere og andre translatører er at førstnevnte har gjennomført en eksamen som gir dem offentlig bevilling til å jobbe som translatører. Tittelen «statsautorisert oversetter» er beskyttet, og kan kun brukes om man har bestått testen.

Bestått eksamen viser at oversetteren har tilstrekkelige språklige ferdigheter til å kunne oversette tekst fra/til gitte språk. Om du velger en autorisert oversetter, kan du derfor være sikker på at innholdet blir oversatt på en mest mulig korrekt måte.

Det er ikke dermed sagt at ikke-autoriserte oversettere ikke tilbyr oversettelser av høy kvalitet. Så lenge du velger et seriøst oversettelsesbyrå, kan du være sikker på at kvalitet er en viktig prioritet hos oversetteren.

Dokumenter strenger ofte stemplet oversettelse

Hvilke tekster vil typisk trenge stempel ved oversettelse?

Dokumenter som skal sendes til offentlige myndigheter vil som nevnt ofte ha behov for stempel ved oversettelse. Her er noen eksempler på hva slags tekster det kan være snakk om:

  • Tinglysinger
  • Attester (f.eks. fødsels-, døds- og firmaattester)
  • Epikriser
  • Arvedokumenter
  • Skattedokumenter
  • Vitnemål
  • Kjøpsavtaler
  • Andre juridiske dokumenter

Det kan også være snakk om andre dokumenter eller teksttyper der det er viktig å kunne dokumentere at innholdet er riktig.

PC og forstørrelsesglass: Hva er en stemplet oversettelse?

Hva koster hjelp fra en offentlig godkjent translatør?

Dersom du har behov for en stemplet oversettelse, vil prisen kunne variere fra oversetter til oversetter.

Samtidig er det verdt å merke seg at lengden på teksten du skal oversette har mye å si. Jo flere ord som skal oversettes, jo mer vil det sannsynligvis koste. Dette gjelder enten du benytter deg av en statsautorisert eller alminnelig oversetter.

To personer håndhilser: Alt du trenger å vite om stemplet oversettelse

Trenger du hjelp av en profesjonell oversetter?

Det er i mange tilfeller fullt mulig å benytte seg av en alminnelig oversettelsestjeneste fremfor en statsautorisert translatør. Om ikke mottaker har presisert at de ønsker en stemplet oversettelse, vil det som regel være tilstrekkelig med en vanlig oversettelse.

Din Translatør hjelper deg med oversettelser av høy kvalitet, og du skal føle deg trygg på at innholdet oversettes korrekt. Vi kan også tilpasse oversettelsen ved behov, slik at du når ut til målgruppen på en presis og god måte.