Statsautorisert translatør Oslo

Leter du etter en statsautorisert translatør i Oslo? Da har du kanskje behov for å oversette viktige dokumenter, enten det er en fødselsattest eller et vitnemål. Finn ut hvordan du går frem.

En statsautorisert translatør i Oslo kan hjelpe deg som trenger å oversette tekst og har behov for stempel som verifiserer oversettelsens riktighet. Dette er vanlig dersom du skal sende viktige dokumenter som vitnemål eller attester til offentlige etater i enkelte land.

I noen tilfeller er det imidlertid ikke nødvendig å benytte en statsautorisert translatør. Har du mulighet til det, kan du spare mye penger på å velge en «vanlig» oversettelsestjeneste.

Avtale om oversettelse

En godkjent oversetter av høyt nivå

Hva er en statsautorisert translatør? Både i Oslo og andre steder finner du oversettere som har denne tittelen. Disse translatørene er bemyndiget til å kunne oversette tekster fra og til spesifikke språk, og kan i tillegg bekrefte at oversettelsen er korrekt med stempel.

Det er Kunnskapsdepartementet som bevilger denne myndigheten til oversetteren, og dette gjøres først etter at en eksamen hos Norges Handelshøyskole (NHH) er bestått.

Dersom du finner en statsautorisert translatør i Oslo, kan du derfor føle deg trygg på at vedkommende kan oversette teksten din korrekt.

Mennesker som jobber

Oversettelse av juridiske dokumenter

Dersom du leter etter en statsautorisert translatør i Oslo eller andre steder, har du kanskje behov for å oversette juridiske dokumenter.

Translatøren kan hjelpe deg med å oversette alt fra vitnemål til andre viktige dokumenter. Her er noen eksempler:

  • Arvepapirer
  • Tinglysninger
  • Vitnemål
  • Karakterutskrifter
  • Dødsattester
  • Fødselsattester
  • Legeattester
  • Vigselsattester
  • Skilsmissedokumenter
Person som oversetter vitnemål

Statsautorisert translatør priser

En statsautorisert oversetter koster normalt sett mer å anvende enn ordinære oversettelsestjenester. Eksakt pris avhenger naturligvis av flere faktorer, inkludert tidsbruk, antall ord, språk og lignende.

Det har derfor ikke så mye å si om du benytter en statsautorisert translatør i Oslo eller andre områder. Prisen vil stort sett være noenlunde den samme. Det er lurt å kontakte oversetteren eller oversettelsesbyrået direkte dersom du ønsker et prisoverslag. 

Som regel er det mottaker som bestemmer hvorvidt oversettelsen må være statsautorisert eller ikke. Foreligger det ikke et krav om dette, kan du i mange tilfeller spare mye penger på å velge en «vanlig» oversettelse.

Oversettere som ikke er autoriserte er stort sett like dyktige som sine statsautoriserte kolleger. Finner du et oversettelsesbyrå med erfarne oversettere, kan du derfor få kvalitetsoversettelser til en mer gunstig pris.

Statsautorisert translatør

Hvordan bli statsautorisert translatør?

For å bli statsautorisert translatør i Oslo eller andre steder, må oversetteren ha utført og bestått en eksamen hos NHH. Eksamenen kalles «autorisasjonsprøve i oversettelse», og oversetteren vil da oversette en prøvetekst.

Dersom sensorene mener teksten er korrekt oversatt, vil oversetteren motta tittelen «statsautorisert  translatør». Det er NHH som forvalter denne bevillingen, men delegasjonen gis fra norske myndigheter – nærmere bestemt Kunnskapsdepartementet.

Som regel vil oversetteren gjennomgå eksamen for ett språkpar – som for eksempel norsk til engelsk, norsk til tysk eller lignende. Det må utføres én eksamen per språk.

Tre personer med PC

Motta hjelp til oversettelsene dine

En statsautorisert translatør i Oslo kan hjelpe deg med å oversette viktige dokumenter. Dette er kanskje mest aktuelt dersom mottakeren krever at oversettelsens korrekthet er verifisert med stempel. Oversetteren kan hjelpe deg med å oversette alt fra fødselsattester til vitnemål.

Dersom du har en oversettelse uten spesielle krav til verifisering, vil det i de aller fleste tilfeller lønne seg å velge et vanlig oversettelsesbyrå.

Din Tekstforfatter hjelper deg med korrekt oversettelse av både korte og lange tekster. Våre translatører har lang erfaring med oversettelser, og kan blant annet hjelpe med oversettelser fra engelsk til norsk, norsk til engelsk og svensk til norsk.

Kontakt oss i dag for mer informasjon!