Statsautorisert oversetter engelsk

Skal du på utveksling, eller vurderer du å søke deg jobb et sted i utlandet? Da vet du helt sikkert at du er nødt til å oversette offisielle dokumenter som vitnemål og lignende. Dette er imidlertid ikke noe du kan gjøre selv. Her trenger du hjelp av en statsautorisert oversetter i engelsk!

Enten du ønsker å dra på utveksling eller skal søke deg jobb, så er det viktig at du gjør research før du tar fatt på prosessen. Da vil du for eksempel finne ut at du mest sannsynlig ikke kan stå for oversettelsen av dokumentene selv. 

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva en statsautorisert oversetter er, og hvorfor det er ekstra viktig når det er snakk om å oversette dokumenter til engelsk.

En person som viser seg frem

Hvorfor trenger du en statsautorisert oversetter?

Mennesker kan deles inn i to kategorier. Det finnes nemlig mennesker med høy selvtillit, samtidig som det finnes mennesker med veldig lav selvtillit. For menneskene i førstnevnte kategori kan det være fort gjort å tenke at dette er noe man fikser lett på egen hånd, men så enkelt er det faktisk ikke.

Hvis dokumentene som skal oversettes er av enten finansiell eller juridisk karakter, så fungerer det rett og slett slik at du ikke kan stå for oversettelsen selv. Da er du nødt til å hyre inn fagfolk – altså en statsautorisert oversetter – til å hjelpe deg.

Det kan være vanskelig å forstå hvorfor det er slik, men årsaken er egentlig ganske enkel. Enkelte dokumenter krever rett og slett mer spesifisert kunnskap enn andre dokumenter. Og da er man avhengig av en statsautorisert oversetter, for det er kunnskap som statsautoriserte oversettere sitter på.

Et forstørrelsesglass

Hva er en statsautorisert oversetter?

Men hva er egentlig en statsautorisert oversetter? Det er rett og slett en oversetter som har tatt en autorisasjonsprøve i oversettelse, slik at vedkommende har bevilling til å ta på seg oppdrag som inkluderer oversettelse av offisielle dokumenter.

Teoretisk sett så er oversetter en ubeskyttet yrkestittel. Det vil si at det ikke foreligger noen utdanningskrav for å kunne jobbe som oversetter. Så fremt man har gode språkkunnskaper er dette altså en oppgave som hvem som helst kan ta på seg.

Hvis du imidlertid ikke har tatt noen autorisasjonsprøve, så har staten bestemt at du ikke har den nødvendige kunnskapen som skal til for å oversette offisielle dokumenter.

Personer som lager sjekkliste

Slik blir du statsautorisert oversetter i engelsk

Begrepet «statsautorisert oversetter» er en munnfull. Men det er ikke like vanskelig å melde seg til autorisasjonsprøven som det er å prøve å uttale ordet riktig.

Om du ønsker å ta autorisasjonsprøven i oversettelse for språkkombinasjonen norsk-engelsk (og/eller vice versa), så er fremgangsmåten veldig enkel. Dette er nemlig en språkkombinasjon som det tilbys autorisasjonsprøve hvert eneste år. 

Selve autorisasjonsprøven er en todelt prøve. Den første delen av prøven er en hjemmeeksamen. Det vil si at du gjennomfører denne delen av prøven hjemme hos deg selv. Denne delen av autorisasjonsprøven må være bestått før du får ta fatt på den andre delen av prøven, som er en skoleeksamen. Også skoleeksamenen er nødt til å bestås for å få bevilling!

For å melde deg på autorisasjonsprøven, så trenger du bare å ta kontakt med Norges Handelshøyskole. Informasjonen du trenger for å gjøre det, finner du på nettsiden til institusjonen som avholder disse prøvene hvert eneste år.

PC og dokument

Hvordan vet mottakeren at oversettelsen er gjort av fagfolk?

Når det er en statsautorisert oversetter som har stått for oversettelsen, så er de oversatte dokumentene stemplet med et stempel som viser at det er en statsautorisert oversetter som har gjennomført oversettelsen. 

I dette tilfellet er det altså umulig å utgi seg for å være noe man ikke er. Du kan ikke oversette dokumentene selv, og bare si at det er en statsautorisert oversetter som har gjort det. For det er i så fall veldig enkelt å oppdage!

Skribenter

Få hjelp til å oversette

En statsautorisert oversetter er viktig i forbindelse med oversettelse av offisielle dokumenter. Men hva med dokumenter som er av en mer tradisjonell karakter? Disse dokumentene står du fritt til å velge akkurat den oversetter du vil skal gjøre det.

Enten du har offisielle eller vanlige dokumenter så kan du henvende deg til forskjellige tekstbyråer. I forbindelse med sistnevnte anbefaler vi deg å ta kontakt med oss i Din Translatør. Vi hjelper deg mer enn gjerne med å oversette dokumentene dine!

Din Translatør er en av Din Gruppen tekstbyrå sine tjenster, og her vil du finne flere konsulenter som har mange års erfaring med både oversetting og tekstforfatting, så vi kan hjelpe deg med litt av hvert! 

Send oss en mail nå med det samme, og da vil du attpåtil få de første 500 ordene gratis!