Starte selskap i utlandet?

Det å starte et selskap i utlandet er noe mange gründere drømmer om. Ved å markedsføre varer og tjenester i et annet land, kan du potensielt nå ut til en mye større målgruppe. Dette kan også bety flere kunder og høyere omsetning.

I denne guiden ser vi nærmere på det å starte selskap i utlandet. Finn ut hvordan du går frem og hva du bør tenke på underveis.

Fire bedrifter i ulike land samarbeider: Hvordan starte selskap i utlandet?

Hvordan starte selskap i utlandet?

Det er mye å tenke på når man skal starte et selskap i utlandet. Husk også på at fremgangsmåten kan variere fra tilfelle til tilfelle.

Noen ønsker å flytte til utlandet for å bo og starte et selskap der. Andre driver selskapet fra norsk jord. Regler for skatt, avgifter og lignende vil derfor kunne variere en del.

Forstørrelsesglass: Hvordan starte selskap i utlandet?

Bo- og arbeidstillatelse

Ønsker du å starte opp et selskap i utlandet, og bo/arbeide i det aktuelle landet? Da trenger du først bo- og arbeidstillatelse. Dersom du skaffer deg dette, vil du drive selskapet i henhold til reglene i det aktuelle landet.

Skatten betales til myndighetene i landet du befinner deg i. Vi anbefaler deg derfor å sette deg godt inn i reglene til de aktuelle skattemyndighetene.

PC med dokument: Alt om å starte selskap i utlandet

Du kan ha skatteplikt i Norge

I Norge har vi noe som heter alminnelig skatteplikt. Dette innebærer at næringsdrivende som er hjemmehørende her i Norge også skal skatte til norske myndigheter. Så lenge selskapet er stiftet i henhold til norsk selskapsrett, er virksomheten hjemmehørende her.

Selv om selskapet ditt er stiftet i et annet land, kan det fortsatt bli regnet for å være hjemmehørende i Norge. Dette gjelder når ledelsen i selskapet befinner seg i Norge, eller når styremøter hovedsakelig foregår her til lands.

Om daglig ledelse av virksomheten skjer fra norsk jord, skal du med andre ord skatte til norske myndigheter. Dette gjelder selv om bedriften er stiftet i for eksempel Storbritannia.

Husk likevel på at Norge har skatteavtaler med enkelte land og stater. Om selskapet ditt eller du er lokalisert i ett av disse landene, kan norske myndigheter ha fraskrevet seg skattekravet.

Forretningsmann i farten: Slik kan du starte selskap i utlandet

Finansiering for deg som skal starte selskap i utlandet

Det å starte et selskap i utlandet kan være kostbart. Du trenger kanskje midler til produksjonslokaler eller utstyr, og en rekke andre ting. Om du ikke har oppspart kapital, kan du vurdere å søke om støtte gjennom Innovasjon Norge.

Fra Innovasjon Norge kan du blant annet motta økonomisk støtte eller lån til eksport og internasjonal satsing.

Tre personer i målgruppen din: Hvordan starte selskap i utlandet?

Markedsundersøkelser

I tillegg til å tenke på formelle ting som skatteplikt, er det anbefalt å gjøre en omfattende markedsundersøkelse. Først og fremst er det viktig å finne ut om det finnes et reelt marked for produktene/tjenestene du ønsker å selge.

Ved hjelp av kommunikasjon med lokale, gjennomføring av spørreundersøkelser og lignende, kan du kartlegge etterspørsel og behov. Husk at du også bør finne ut om det finnes noen konkurrerende virksomheter i området.

Tekstdokumenter som er oversatt: Hvordan starte selskap i utlandet?

Nå ut til målgruppen din

Når du skal starte selskap i utlandet er det også viktig å nå ut til potensielle kunder. Skal du klare dette, må markedsføringen foregå på et språk målgruppen forstår. Har selskapet ditt et norskspråklig nettsted, bør dette oversettes til målgruppens morsmål.

Husk at også andre markedsføringstekster bør oversettes. Det kan for eksempel være snakk om nyhetsbrev på e-post, brosjyrer, annonser eller lignende.

Tre fyllpenner: Få hjelp med oversettelser når du skal starte selskap i utlandet

Motta oversettelser på 1, 2, 3

Både skatteregler, markedsundersøkelser og finansiering er viktig å ta hensyn til når du skal starte et selskap i utlandet. Samtidig er det viktig å nå ut til målgruppen med markedsføringsmateriale og egen hjemmeside.

Dersom du trenger hjelp med oversettelse av nettsider, annonser, e-poster eller lignende, hjelper Din Translatør deg! Våre oversettere har lang erfaring, og kan blant annet bistå med oversettelse fra norsk til engelsk.