Starte bedrift i utlandet? 

Det å starte opp en bedrift i utlandet er noe mange gründere drømmer om. Det er imidlertid viktig å sette seg godt inn i prosessen før du setter i gang. Når man skal starte en bedrift utenfor Norges grenser, er det nemlig en rekke ting man må huske på. 

Her er en guide som gir deg oversikt over de viktigste punktene! 

Forstørrelsesglass: Hvordan starte bedrift i utlandet?

Starte ny bedrift i utlandet, eller eksportere produkter fra norsk bedrift? 

Først og fremst er det viktig å huske på at det er forskjell på å eksportere produkter eller tjenester fra et norsk firma til andre land, og det å starte en bedrift i utlandet.  

Om det kun er snakk om å selge tjenester og produkter til utlandet, kan bedriften din forholde seg til norsk lov. Eksporthåndboken er et nyttig hjelpemiddel for alle som planlegger å eksportere produkter eller tjenester til utlandet. 

Skal du derimot starte opp et nytt selskap i et annet land, er det lovene og reglene i det aktuelle landet som gjelder. 

Om du for eksempel skal starte en bedrift i Sverige, må du følge det svenske lovverket når det kommer til for eksempel arbeidsgiveravgift, skatter og ansettelser. I denne guiden fokuserer vi på hvordan du går frem dersom du skal starte en bedrift i utlandet. 

Sjekkliste: Slik går du frem for å starte en bedrift i utlandet

Hvordan starte en bedrift i utlandet? 

Når man skal starte en bedrift i utlandet er det mye som skal tas hånd om av praktiske oppgaver. Men like viktig er det å sette seg inn i regelverket, og ikke minst – legge en plan for hvordan du skal markedsføre varene dine. 

Vi skal her gi deg en oversikt over noen viktige punkter!

Dokumenter: Skatter og avgifter når du skal starte bedrift i utlandet

Skatter og avgifter 

Dersom du skal drive et firma fra et annet land enn Norge, krever dette at du har arbeidstillatelse (og noen ganger oppholdstillatelse) i det aktuelle landet. Legg også merke til at du da skal betale skatter og avgifter til myndighetene i dette landet. 

Om du har stiftet et firma i utlandet, og ledelsen holder til hjemme i Norge, regnes firmaet som norsk – og du skal da følge norske skatteregler.  

Hvis du er usikker på reglene, kan det være greit å forhøre seg med Skatteetaten. Husk at skattereglene kan variere noe fra land til land. 

Tre personer ser på PC: Hvordan starte bedrift i utlandet?

Markedsundersøkelse 

Før du skal starte en bedrift i utlandet, er det også nødvendig å kartlegge hvorvidt det faktisk er et behov for produktene eller tjenestene du selger. Da kan det blant annet være lurt å utføre en markedsundersøkelse eller lignende, og få oversikten du trenger. 

Det er også lurt å finne ut hvorvidt selskapet vil ha noen direkte konkurrenter. Finnes det andre bedrifter som dominerer på markedet, og som du må konkurrere mot? Eller er det ingen andre som dekker forespørselen på nåværende tidspunkt? 

PC med dokumenter: Fremgangsmåte for deg som skal starte bedrift i utlandet

Markedsplan 

Det er også lurt å lage en markedsplan før du skal starte en bedrift i utlandet. I markedsplanen planlegger man alle kommende aktiviteter innen markedsføring (gjerne et år eller mer frem i tid).  

Markedsplanen bør si noe om hvem målgruppen er, og hvordan du planlegger å nå ut til dem. Den bør ha et klart mål, og en strategi for hvordan målsetningene skal nås. Planen bør også ha et budsjett, og si noe om hvilke kanaler man skal benytte til markedsføring. 

Når du skal markedsføre produkter eller tjenester til en målgruppe i utlandet, er det blant annet viktig å sørge for at målgruppen forstår budskapet. Annonser, blogginnlegg, nettside og lignende bør for eksempel oversettes til målgruppens språk. I denne guiden kan du lære mer om oversettelse av nettside.

 

Bedriftsleder hopper hekk: Få hjelp til å starte bedrift i utlandet

Motta hjelp med oversettelse når du skal starte bedrift i utlandet 

Når man skal starte opp en ny bedrift i utlandet, er det mange faktorer å ta hensyn til. Ikke bare når det kommer til skatt, ansettelse og lovverk, men også markedsføring. 

Det er viktig å nå ut til målgruppen med markedsføringstekster og produktbeskrivelser. Din Translatør bistår med oversettelser, og sørger for at markedsføringsbudskapet når ut til fremmedspråklige målgrupper. 

Kontakt oss i dag for oversettelse av høy kvalitet – tilpasset din målgruppe!