Starte bedrift i Sverige?

Mange drømmer om å starte en bedrift i Sverige. Skal du først satse i utlandet, er kanskje nabolandet vårt et trygt sted å starte. Her er både markedet og reglene nokså like som her hjemme, noe som absolutt er en fordel.

Dersom du vurderer å starte bedrift i Sverige, er det likevel viktig å sette seg nøye inn i prosessen på forhånd. Hva slags organisasjonsform skal du velge, og hvordan går du egentlig frem?

Dokumenter i bunke: Dette må du huske på når du skal starte bedrift i Sverige

Generell informasjon om å starte bedrift i Sverige

Som statsborger i et EU- eller EØS-land har du mulighet til å starte en bedrift i andre land som tilhører EU/EØS. Norge er et EØS-land, mens Sverige er med i EU. Du har derfor full rett til å starte et firma i nabolandet om du skulle ønske det!

Er du derimot statsborger i et land utenfor EU/EØS, kan du lese om hvilke regler som gjelder hos Ditt Europa. Dette er en europeisk firmaportal som gir deg nyttig informasjon om hvordan du går frem for å starte en bedrift i ulike europeiske land.

Sjekk gjerne ut Eksporthåndboken fra Innovasjon Norge, da denne gir deg mye nyttig informasjon om det å etablere seg på utenlandske markeder.

Forstørrelsesglass: Slik kan du starte bedrift i Sverige

Hvordan starte et svensk firma?

Når du skal starte en bedrift i Sverige, må du først og fremst tenke over hva slags selskapsform du skal velge. Deretter må du registrere firmaet hos Bolagsverket. Du må da fylle ut et skjema (så fremt du ikke har svensk personnummer).

Du kan blant annet starte et enkeltpersonforetak, noe som innebærer at du som privatperson står ansvarlig for bedriften din. Om du skal starte et enkeltpersonforetak i Sverige, er det ikke nødvendig å registrere firmaet hos Bolagsverket.

Det kan likevel være lurt å gjøre det, slik at du kan forhindre at andre bruker samme firmanavn som deg.

Du kan også starte et aksjeselskap (omtales gjerne som «aksjebolag» eller «AB») i Sverige. Andre selskapsformer som kan nevnes er kommandittselskap og handelsselskap, samt økonomiske foreninger. Samtlige av disse må registreres hos Bolagsverket.

Mann presenterer tekst: Slik kan du starte bedrift i Sverige

Skattemyndigheter i Sverige

Når du skal starte en bedrift i Sverige, er du også nødt til å registrere firmaet hos de svenske skattemyndighetene – Skatteverket. Dette tilsvarer Skatteetaten i Norge. Her kan du registrere bedriften, melde selskapet som MVA-pliktig og søke om F-skatt.

Du kan også registrere deg som arbeidsgiver hos Skatteverket, noe som er nødvendig så lenge firmaet skal ha ansatte.

Så lenge du ikke har et svensk personnummer, er du nødt til å fylle ut skjemaet SKV 4620 (Företaksregistrering) hos Skatteverket og sende dette videre til innlesningssentralen.

Hovedregelen er at ansatte skal betale skatt i Sverige, så lenge det er her vedkommende arbeider. 

Fire mennesker i bedrift kommuniserer om å starte bedrift i Sverige

Ansettelse når du skal starte en bedrift i Sverige

Dersom du har startet en bedrift i Sverige, ønsker du kanskje å ansette noen – enten de er fra Sverige eller andre land. Så lenge du skal ansette personer fra andre land enn Sverige, er det enkelte regler du må ta hensyn til.

Ønsker du kanskje å ansette nordmenn til det svenske firmaet ditt? Da er det viktig at alle ansatte kan legitimere seg med pass, og at du har skriftlige ansettelseskontrakter.

Merk deg at ansatte fra alle EØS- eller EU-land har rett på å bli behandlet på lik linje som svenske ansatte, i henhold til EU sitt likebehandlingsprinsipp. Det er for eksempel ikke rom for å diskriminere ansatte hverken når det kommer til lønn, arbeidsvilkår eller lignende.

Du må også følge reglene som gjelder for forsikringer til ansatte. Alle ansatte skal blant annet ha en arbeidsmarkedsforsikring og sosialforsikring.

Mann hopper over hekk: Slik lykkes du med å starte bedrift i Sverige

Tenk også på dette når du skal starte firma i Sverige

Foruten alt det formelle arbeidet, er det også viktig å tenke på målgruppe og markedsføring. Gjør gjerne en markedsundersøkelse, og finn ut hvorvidt det faktisk er et marked for produktet eller tjenestene du skal selge.

Om du allerede har et firma i Norge, og nå skal utvide til Sverige, er det også viktig å sørge for at nettside, annonser og annet markedsføringsmateriell blir oversatt. Det er viktig at du når ut til målgruppen din på et språk de forstår.

Motta hjelp med oversettelse når du skal starte bedrift i Sverige

Motta hjelp med oversettelse

Har du planer om å starte bedrift i Sverige? Da er det nødvendig å sette seg godt inn i regler og formelt arbeid, men også markedsføring. Nettsider, markedsføringstekster, blogginnlegg, nyhetsbrev og lignende bør bli oversatt.

Din Translatør tilbyr oversettelser for bedrifter, og hjelper deg gjerne. Kontakt oss i dag for mer informasjon!