Slik kan du oversette språk – raskt og pålitelig! 

Det å oversette språk bidrar til å knytte mennesker sammen på tvers av regioner og landegrenser. Med omkring 7 000 språk på verdensbasis, kan språkbarrierer fort oppstå. Oversettere hjelper deg med å omforme teksten til et nytt språk, slik at budskapet effektivt når frem.  

Det finnes imidlertid mange muligheter for deg som skal oversette språk. Og langt fra alle løsningene er like pålitelige og effektive. Her deler vi noen tips for hvordan du kan oversette innholdet ditt på best mulig vis! 

Tre personer som oversetter

Finnes det en app som oversetter? 

Ja, i dag finnes det mange apper og nettsider som gjør det mulig å oversette språk på få sekunder. Trenger du å oversette menyen på restauranten i utlandet eller et skilt, er dette ofte en super løsning.   

Det som er viktig å merke seg, er at automatiske nettleser- og app-oversettelser ofte vil inneholde feil. Mange ord er homonyme, noe som betyr at de har flere betydninger. På engelsk kan for eksempel «chair» bety både «organisasjonsleder» og «stol».  

Norske ord, som for «bein», «bor», «dyr», «matte» etc., har også flere betydninger. Disse ordene vil ofte oversettes i feil betydning, da programmene ikke tolker konteksten. Uttrykk kan også bli oversatt direkte, noe som medfører at budskapet går tapt.   

Dette er bare noen eksempler på utfordringene man kan møte på ved bruk av automatisk oversettelse. 

Personer som blir opplyst om informasjon på sitt språk

Best kvalitet fås ved å oversette språk manuelt 

Dersom det er viktig for deg at oversettelsen er av best mulig kvalitet, er menneskelige oversettere ofte den beste løsningen. Dette tar naturligvis noe lenger tid enn å oversette i en app. Men til gjengjeld blir kvaliteten deretter.  

Har du behov for å oversette en søknad eller et dokument, kan du uansett forvente å få oversettelsen tilsendt innen relativt kort tid.   

En oversetter med kunnskap i både original- og målspråk vil gå gjennom teksten og oversette den manuelt. Ofte vil teksten også korrekturleses i etterkant, for å sikre at kvaliteten er optimal.   

Har du behov for stempel som bekrefter oversettelsens riktighet, kan en statsautorisert oversetter hjelpe deg med dette. Skal du for eksempel sende en oversettelse til en ambassade eller norske myndigheter, kreves ofte et slikt stempel. I de fleste andre tilfeller holder det med en standard oversettelse. 

En person som står og holder en sjekkliste

Engelsk–norsk-oversetter for tekst 

Blant språkene som er mest vanlige å oversette fra/til her til lands, er engelsk. Enten det er snakk om engelsk–norsk eller norsk–engelsk, er dette mulig å få hjelp til. Mange ønsker for eksempel å oversette søknadsbrev som skal sendes til mottakere i utlandet.  

Kanskje du planlegger å studere et år i utlandet, og trenger hjelp med å oversette et motivasjonsbrev du har skrevet på norsk? Da er det viktig at den språklige kvaliteten er best mulig, og at budskapet formidles på en tydelig måte.  

Mange ønsker også hjelp med å oversette til/fra andre språk, enten det er arabisk, svensk, dansk, japansk, kinesisk eller spansk. I Norge finner du mange dyktige oversettere med den språkkompetansen du trenger. 

Statistikk med pil som peker opp

Motta hjelp med å oversette til ønsket språk 

Har du et dokument, en bok, en søknad eller annen tekst du ønsker å oversette til et nytt språk? Da har Din Translatør kvalitetsbevisste og erfarne oversettere som hjelper deg! Vi oversetter blant annet fra norsk til engelsk, og har bred språkforståelse.  

Med våre oversettelser kan du føle deg trygg på at den språklige betydningen ivaretas, og at resultatet blir tipp-topp!