Slik kan du oversette en arbeidsattest! 

Har du en arbeidsattest du ønsker å oversette? Dette kan for eksempel være hensiktsmessig dersom du har jobberfaring fra utlandet. Ja, eller dersom du har en norsk attest og skal søke arbeid i utlandet. Men hvordan går man egentlig frem?  

I denne guiden finner du svaret! 

Forstørrelsesglass: Hvordan bli translatør?

Hva er en arbeidsattest eller sluttattest? 

Når et arbeidsforhold avsluttes, har du som arbeidstaker rett på en sluttattest fra arbeidsgiver. Denne attesten kalles også for arbeidsattest, og sier noe om hvilke arbeidsoppgaver arbeidstaker hadde.  

Arbeidsattesten kan være verdifull i forbindelse med jobbsøking, da den gir andre arbeidsgivere innblikk i kompetansen din. Attesten skal inneholde følgende: 

  • Arbeidstakers navn og fødselsdato 
  • Arbeidsbeskrivelse: Oppgaver og ferdigheter 
  • Varighet på arbeidsforhold  
Sjekkliste: Hvordan bli translatør?

Hvordan oversette arbeidsattest? 

Noen ganger er det nødvendig å oversette arbeidsattesten til et annet språk. Kanskje har du en sluttattest fra en jobb du hadde i Italia eller Polen? Skal norske arbeidsgivere forstå innholdet, bør den oversettes til norsk eller engelsk.  

I så fall finnes det ulike fremgangsmåter å velge mellom. La oss se nærmere på disse!  

Godkjent oversettelse av dokumenter 

Det kan være aktuelt å få hjelp av en statsautorisert translatør dersom du skal oversette en arbeidsattest. Translatøren har bevilling fra norske myndigheter til å utføre oversettelser innen gitte språk, og vil stemple oversettelsen.   

Dette stempelet fungerer som dokumentasjon på at oversettelsen er korrekt. Dermed kan de som leser arbeidsattesten føle seg trygge på at viktige opplysninger ikke har blitt endret i oversettelsesprosessen.  

Tradisjonell oversettelse 

Den andre muligheten din er å få hjelp av en vanlig translatør. Kvaliteten vil ofte bli vel så god som ved autorisert oversettelse, bare uten stempel. Så lenge mottaker ikke krever stempel (gjelder typisk kun offentlige aktører), er vanlig oversettelse et godt valg.  

Husk på at vanlig oversettelse ofte er mer prisgunstig enn autorisert oversettelse. Av den grunn er det greit å vurdere hva slags oversettelse du faktisk har behov for. 

Personer som jobber i oversettelsesbyrå: Hvordan bli translatør?

Tips ved oversettelse av sluttattest 

Når man skal oversette en sluttattest er det viktig at man oversetter både ansvarsområder, arbeidsoppgaver og andre detaljer riktig. Av den grunn er det lurt å få hjelp av en profesjonell oversetter, slik at oversettelsen holder høy kvalitet.  

Uriktige oversettelser kan i verste fall tolkes som dokumentforfalskning. Dette gjelder for eksempel om attesten gir uttrykk for kompetanse du ikke besitter. Men oversettelsen kan også tegne et uriktig negativt bilde av deg som arbeidstaker. Kanskje alle ferdighetene ikke ble oversatt? 

Tre personer ser på hver sin PC: Hvordan bli translatør?

Motta hjelp med oversetting av arbeidsattesten din! 

Planlegger du å søke arbeid i Norge eller utlandet, og har en arbeidsattest på «feil» språk? I så fall kan det være gunstig å få attesten oversatt. Din Translatør har engasjerte og kompetente oversettere som hjelper deg med små og store oversettelsesjobber.  

Vi bistår deg med oversettelse blant annet fra engelsk til norsk, og norsk til engelsk. Samtidig kan vi oversette arbeidsattester fra både dansk og svensk til norsk. Ta kontakt med oss for en oversikt over språkparene vi tilbyr, samt priser.  

Vi utarbeider gjerne et skreddersydd pristilbud til deg basert på dokumentets lengde!