Skal man oversette sitater?

Det er særlig én ting undertegnede husker fra studietiden. Som student ble det brukt mye tid på Google for å finne ut svaret på en rekke spørsmål. «Skal man oversette sitater?» er et av disse spørsmålene.

Kunnskap om hvordan sitater eventuelt oversettes, er noe som er relevant i flere forskjellige situasjoner. Det er ikke bare studenter som har bruk for dette. Dette er altså en vanlig problemstilling for ganske mange. 

Lurer du på om man skal oversette sitater? Da er det bare å lese videre, for i denne artikkelen skal vi finne svar på akkurat dette spørsmålet!

Et forstørrelsesglass

Hva er et sitat?

Før vi går nærmere inn på hvor vidt sitater skal oversettes eller ikke, så er det et lite spørsmål som må besvares: Hva er et sitat?

Sitat er et ord som er i de fleste sitt vokabular, i og med at dette er et begrep man blir eksponert for i en rekke situasjoner. Dette er et begrep som ofte brukes i forbindelse med at en karakter i en TV-serie sier noe bra, samt at studenter veldig ofte inkluderer sitater fra en bok på pensumlisten i arbeidskravene sine. Noen velger også å inkludere et bra sitat fra foreleseren sin.

Begrepet «sitat» kan defineres som en gjengivelse av en setning som har kommet ut av munnen på en annen person. Det som skiller et sitat fra resten av teksten, er at det er en ordrett gjengivelse av det som har blitt sagt. 

Et sitat kan være både kort og langt. Hvordan dette gjengis på riktig måte vil imidlertid variere med utgangspunkt i hva slags tekst det aktuelle sitatet skal være en del av.

En hoppende dame

Sitater må ikke oversettes

Hva gjør man om man skriver et arbeidskrav på norsk, men kommer over et knallbra sitat på engelsk? Er det slik at man er nødt til å oversette det for å kunne bruke det?

Dette spørsmålet har et kort og et langt svar. Det korte svaret er at man ikke må oversette sitatet hvis man ikke vil. Det finnes altså ikke noen regler som sier at man ikke kan bruke et engelsk sitat i en norsk tekst.

Men å inkludere et engelsk sitat i en norsk tekst, er ikke bare bare. Man kan bruke engelske sitater, men da er det viktig å ha i bakhodet at det ikke er sikkert at den som skal karaktersette oppgaven din er like fortrolig med engelsk. Derfor kan det være nødvendig å gi en grundig forklaring av det aktuelle sitatet.

En datamaskin med en tekst på

Slik markerer du oversatte sitat i teksten

Hvis du har engelsk litteratur på pensumlisten, er det altså ikke slik at du er nødt til å oversette sitatene du eventuelt bruker i teksten din. Men hvis du vil, så er det bare å sette i gang med oversettingen her og nå. 

Du må imidlertid huske på å markere de oversatte sitatene i teksten på riktig måte. Det kan gjøres på denne måten: (Anderson 1995:25, min oversettelse). Denne informasjonen er en indikasjon på hvor du fant det aktuelle sitatet, og at det er du som har oversatt det.

Alternativet er å inkludere sitater på det opprinnelige språket. For du trenger som nevnt ikke å oversette sitatene hvis du ikke vil. Om du velger å inkludere sitatene i sin originale form, så markerer du det på samme måte som du ville markert et norsk sitat.

Sjekkliste

Husk å oppgi kilder

Enten du velger å oversette sitatene eller ikke, så må du oppgi kilder. Det gjøres både underveis i teksten og i litteraturlisten. 

Om du er relativt ny i gamet, er det ikke sikkert at du vet nøyaktig hvordan du gjør dette. Men et kjapt Google-søk vil gi deg mye informasjon om dette som uten tvil vil hjelpe deg et steg videre mot å fullføre oppgaven.

Et håndtrykk

Få hjelp til å oversette

Har du skrevet en skoleoppgave hvor du har prøvd å oversette sitater, men er litt usikker på om du har klart å få frem budskapet i sitatene på en god måte? Da har du kommet til riktig sted, for det er noe Din Translatør kan hjelpe deg med!

Konsulentene i Din Translatør har lang erfaring med oversetting. Vi kan hjelpe deg med å oversette både dansk, engelsk og svensk til norsk!

Det eneste du trenger å gjøre, er å ta kontakt på mail. Hvis du til og med handler raskt, så vil du få de første 500 ordene gratis. Vi vet ikke med deg, men det hadde i hvert fall aldri falt oss inn å takke nei til et så godt tilbud!