Skal du oversette kjennelser? Les våre tips! 

Planlegger man å oversette kjennelser, er det viktig å ha god kunnskap om juridiske og faglige uttrykk. I det hele tatt bør man tenke over hvordan oversettelsen gjøres, da dette også påvirker dokumentets gyldighet.   

Her er det du trenger å vite! 

Hva er kjennelser? 

En kjennelse kan defineres som en beslutning gjort av en domstol – vanligvis i en straffesak eller sivil sak. Avgjørelsen har som formål å avslutte behandlingen av en sak, enten ved at den heves eller avvises. Kjennelser skal bli begrunnet, og kan ankes.  

Normalt sett vil prosessuelle juridiske spørsmål avgjøres gjennom kjennelser. Angår avgjørelsen derimot sakens realitet, vil den avgjøres gjennom en dom. Kjennelser og dommer har med andre ord likhetstrekk, men er ikke helt det samme. 

Slik kan du oversette kjennelser  

Dersom du planlegger å oversette kjennelser, bør du først tenke over hvorvidt du trenger en autorisert eller ikke-autorisert oversetter. Begge kan levere oversettelser av høy kvalitet, men førstnevnte stempler også dokumentet. Dette stempelet bekrefter at innholdet stemmer.  

Hvis den oversatte kjennelsen skal ha juridisk virkning, er stempel nødvendig. Oversetter man kjennelsen for privat bruk, kan man like godt velge ikke-autorisert oversettelse. Dette er mer økonomisk, og normalt sett også like bra! 

Hvor kan man oversette dokumenter? 

Foruten å tenke over hva slags oversetter du trenger, er det lurt å tenke over hva slags oversettelsestjeneste du skal gå for. Valget ditt kan påvirke leveringstid og andre faktorer. 

Her ser vi nærmere på to av mulighetene dine!  

Oversettelser på nett 

I dag kan du enkelt oversette kjennelser via oversettelsestjenester på nett. I så fall trenger du bare å laste dokumentet opp via nett. Så snart oversettelsen er klar, blir den levert – enten via e-post eller andre digitale leveransemetoder.  

Fordelen ved å oversette via nett, er at du får oversettelsen så raskt som mulig. Det er mye tid å spare på å unngå manuell postgang.  

Hjelp fra lokal oversetter 

Når man skal oversette kjennelser kan man også benytte seg av en lokal oversetter. Dette kan for eksempel være et alternativ dersom man ikke ønsker å sende kjennelsen via nett.   

Oversetteren vil da utføre oversettelsen, og du kan hente den eller få den tilsendt når den er klar. Denne løsningen tar ofte litt lengre tid! 

Pris for å oversette juridiske kjennelser 

Prisen for å oversette en kjennelse vil kunne variere, blant annet med tanke på valg av oversettelsesbyrå. Men den kanskje viktigste faktoren for pris, er dokumentets lengde. Mange av dagens oversettere fastsetter prisen basert på antall ord.  

Ellers er det også greit å huske på at autoriserte oversettelser som regel koster mer enn vanlige oversettelser. 

Motta hjelp med å oversette din kjennelse 

Det å oversette kjennelser kan være nødvendig når du ønsker dokumentet på et annet språk. Kanskje du ønsker en norsk kjennelse på engelsk, eller omvendt? Din Translatør har flinke og erfarne oversettere som gjerne hjelper deg.  

Vi sørger for at juridiske uttrykk blir korrekt oversatt, og at oversettelsen får høy språklig kvalitet. Ta kontakt dersom du har noen spørsmål, eller bare ønsker et pristilbud.