Skal du oversette en attest til engelsk? 

Har du behov for å oversette en attest til engelsk? Enten du har en firmaattest, legeattest, fødselsattest eller andre attester, finnes det ulike måter å oversette dokumentet på. Men hvilken metode bør du egentlig velge, og hvorfor?    

I denne guiden gir vi deg oversikten du trenger! 

Mann presenterer manuell oversettelse

Når er det aktuelt å oversette en attest til engelsk? 

Dersom du først trenger å oversette en attest, er sjansen stor for at målspråket er engelsk. Dette er et internasjonalt språk som forstås i store deler av verden. Oversettelse kan være aktuelt dersom du skal legge ved en attest i en engelsk søknad eller lignende.  

Så fremt mottaker ikke kan norsk, er oversettelse som regel nødvendig. Uavhengig av hvorvidt mottakeren snakker svensk, finsk, arabisk eller spansk, er det stor sjanse for at vedkommende forstår engelsk. 

Forstørrelsesglass: Hva er fordelene ved manuell oversettelse?

Hvordan oversette en attest til engelsk? 

Det finnes flere muligheter for deg som ønsker å oversette en attest til engelsk. Du kan for eksempel forsøke å oversette attesten selv. Dette krever imidlertid over middels gode engelskferdigheter. Attester inneholder nemlig ofte ord man ikke bruker til hverdags.  

Utenom dette, finnes det også muligheter for å få hjelp til å oversette attester. Her ser vi nærmere på noen av alternativene dine!  

Autorisert oversetter for norsk–engelsk attestoversettelse 

Avhengig av hva mottaker av attesten krever, kan det være behov for et stempel som bekrefter at attesten er korrekt oversatt. Dette er noe en statsautorisert oversetter kan bistå med.   

Autoriserte oversettere har bevilgning fra Kunnskapsdepartementet til å oversette dokumenter. De har gjennomført eksamen i det aktuelle språkparet, og går god for at det oversatte innholdet stemmer overens med originalinnholdet.  

Profesjonelle oversettere 

Så fremt mottaker ikke krever stempel, kan du benytte en vanlig oversetter til oversettelse av attester. Oversetteren vil i mange tilfeller ha lang erfaring og gode språkferdigheter, noe som sikrer topp kvalitet.  

Oversetteren kan for eksempel hjelpe deg med å oversette følgende attester til engelsk eller andre språk: 

  • Politiattester 
  • Arbeidsattester 
  • Firmaattester 
  • Dødsattester 
  • Vigselsattester 
  • Fødselsattester  

Oversettelse via app eller nettleser 

Hvis du ikke har behov for spesielt god kvalitet på oversettelsen, kan du alltids la et oversettelsesprogram gjøre jobben. Dette er vanligvis gratis og raskt unnagjort, men kan medføre en del feil i den oversatte teksten.  

Skal du for eksempel oversette en attest for selv å få innsikt i innholdet, kan dette være en god løsning. Har du en attest på spansk, kan du raskt oversette den til norsk gjennom for eksempel app eller nettleser. 

Personer jobber med oversettelse av tekniske dokumenter

Konfidensiell oversettelse av attest  

Attester er i mange tilfeller viktige dokumenter som inneholder konfidensielle opplysninger. Derfor er det viktig å sørge for at oversettelsen skjer på en trygg måte, og at personvern ivaretas underveis.  

Bruker du for eksempel en oversettelsestjeneste, bør du sørge for at oversetteren er underlagt taushetsplikt. Sikker filopplastning er også essensielt. 

Manuell oversettelse lar mennesker på tvers av kloden kommunisere

Motta hjelp med å oversette attest til engelsk 

Har du en norsk attest, og ønsker å oversette denne til engelsk? Da kan Din Translatør gjøre oversettelsesjobben for deg – effektivt, sikkert og med kvalitet i fokus. Våre oversettere er erfarne, og oversetter dokumentet manuelt. 

I attester er det viktig at juridiske ord og uttrykk oversettes riktig, og at den språklige flyten er god. Dette er noe våre oversettere har bred kunnskap om!