Skal du flytte bedriften til utlandet?

Dersom du ønsker å flytte bedriften din til utlandet, er det mye som skal planlegges i forkant. Enten du vil flagge ut virksomhetens produksjon eller andre faktorer, kan dette ha både administrative og økonomiske konsekvenser for selskapet.

Her ser vi nærmere på flytting av bedriften til utlandet!

Mann som skal flytte bedriften til utlandet

Hvorfor flytte bedriften til utlandet?

For de fleste som velger å flytte bedriften til utlandet, er det et økonomisk motiv som ligger bak. I de fleste tilfeller er det ikke snakk om å flytte den administrative delen av selskapet over landegrensene, men heller produksjonen.

Har du for eksempel en bedrift som selger norskdesignede sko, vil det som regel være langt billigere å få skoene produsert i utlandet. Utenlandsk arbeidskraft er relativt billig sammenlignet med den norske.

Samtidig finnes det naturligvis også andre årsaker til at bedrifter kan ønske å flytte til utlandet. Det kan handle om at bedriftseier selv skal flytte permanent til utlandet, og at det derfor er mest praktisk å flytte hele bedriften.

Forstørrelsesglass: Hvordan flytte bedriften til utlandet?

Hvordan flytte en bedrift til utlandet?

Formålet og omfanget av flyttingen vil avgjøre hvordan selve flytteprosessen vil foregå. Skal du eksportere produkter til utlandet, flytter du i prinsippet ikke bedriften.

Her ser vi nærmere på hva du må huske på dersom du skal flytte hele firmaet ditt til utlandet.

Skal du flytte bedriften til utlandet trenger du et marked

Sjekk at det finnes et marked for produktene/tjenestene dine

Noe av det første du bør gjøre når du planlegger å flytte bedriften til utlandet, er å utføre en markedsundersøkelse. På den måten kan du finne ut om det finnes stor nok etterspørsel etter tjenestene eller produktene du planlegger å selge.

Kartlegg også eventuell konkurranse fra tilsvarende bedrifter i det aktuelle landet. Dette er viktig for å forsikre seg om at behovet ikke allerede er dekket.

Om det finnes konkurrenter, kan du eventuelt forsøke å tilby noe konkurrenten ikke tilbyr, enten det er lav pris eller eksepsjonelt god kvalitet.

Lover og regler når du skal flytte bedriften til utlandet

Lover og regler

Om du planlegger å eksportere varer til utlandet og fortsatt har bedriften din i Norge, er det norske lover og regler du skal forholde deg til. Ved flytting av bedriften til utlandet derimot, vil du måtte forholde deg til reglene og lovene som gjelder i det aktuelle landet.

Her gjelder det blant annet å sette seg nøye inn i hvilke regler og lover som gjelder for arbeidsvilkår, skatter og avgifter. Om du skal ansette arbeidstakere i utlandet, er det også nødvendig å sette seg inn i ansettelsesprosessen og eventuelle lover som gjelder her.

Når bedriften er flyttet til utlandet, er hovedregelen at avgifter og skatter skal betales til skattemyndighetene i det aktuelle landet.

Husk imidlertid på at selskapet ditt blir definert som norsk dersom ledelsen har tilhold i Norge, selv om bedriften er stiftet i utlandet. I så fall skal skatter og avgifter betales til norske myndigheter. Forhør deg med Skatteetaten for sikkerhets skyld!

Markedsføring på PC når du skal flytte bedriften til utlandet

Markedsføring av bedriften i utlandet

Noe annet som er viktig å tenke på når du skal flytte bedriften til utlandet, er at du må markedsføre produktene eller tjenestene på en god måte. Vi anbefaler deg å lage en oversiktlig markedsplan.

En markedsplan består av en konkret og detaljert plan for markedsføringsaktiviteter det kommende året. I planen definerer du blant annet målgruppen din, og hvordan du skal klare å nå ut til dem. Ha også et mål for markedsføringen.

Når du flytter bedriften til utlandet er det viktig å nå ut til den nye målgruppen med et forståelig språk. Dersom du allerede har en hjemmeside, bør denne naturligvis oversettes til språket målgruppen snakker. PS! Vi har en guide som ser nærmere på pris for oversettelse av hjemmesider

Foruten bedriftens nettsted, er det også nødvendig med oversettelse av markedsføringsmateriell som annonser, brosjyrer og e-poster.

Få hjelp med oversettelser når du skal flytte bedriften til utlandet

Vi tilbyr oversettelseshjelp til deg som flytter bedriften til utlandet

Det å flytte bedriften til utlandet kan være en omfattende prosess. Blant de mange tingene du bør tenke på, er oversettelser av nettsted og markedsføringstekster. Dette er helt nødvendig for å nå ut til målgruppen din, som kanskje snakker et annet språk.

Din Translatør sine oversettere har lang erfaring og kompetanse innen oversettelse av markedsføringstekster og nettsteder. Vi hjelper deg med oversettelser av høy kvalitet som er tilpasset målgruppen.

Kontakt oss i dag, og få rask og god hjelp!