Profesjonelt oversettelsesbyrå

Et profesjonelt oversettelsesbyrå kan hjelpe bedrifter og private med oversettelser av alle slag. Det kan for eksempel være snakk om oversettelser av søknader, CV-er, nettsider, artikler eller kontrakter. Det finnes mange ulike språk å velge mellom!

Noen ganger kan man oversette tekstene sine selv, men dersom kvaliteten er viktig og/eller man ikke kan språkene godt nok, kan det være kjekt å få hjelp.

PC med dokument og forstørrelsesglass: Når trenger du et profesjonelt oversettelsesbyrå?

Hvorfor bruke et profesjonelt oversettelsesbyrå?

Den kanskje viktigste grunnen til å bruke et profesjonelt oversettelsesbyrå, er at man kan føle seg trygg på at den språklige kvaliteten blir god. Profesjonelle oversettere som snakker begge språk flytende, kan sørge for at grammatikk, skrivemåte og ordbruk blir best mulig.

Det kan også være lurt å bruke profesjonelle oversettelsesbyråer dersom man har korte tidsfrister som må overholdes. Proffe oversettere er effektive, og kan gjøre jobben for deg. På den måten kan du fokusere på andre viktige ting, og vite at andre tar hånd om jobben.

Liste over tjenester et profesjonelt oversettelsesbyrå kan hjelpe deg med

Hva slags tjenester kan et oversettelsesbyrå tilby?

Et profesjonelt oversettelsesbyrå kan hjelpe både privatpersoner og bedrifter med en rekke oversettelsesoppgaver. Private kan for eksempel ha behov for å oversette en CV, søknad eller et motivasjonsbrev, eller kanskje til og med en bok man drømmer om å gi ut.

Bedrifter kan også ha behov for hjelp med oversettelse. I forbindelse med internasjonalisering kan det for eksempel være aktuelt å oversette bedriftens nettside, reklametekster eller lignende.

I noen tilfeller kan et profesjonelt oversettelsesbyrå hjelpe kundene sine med muntlige oversettelser eller tolketjenester. Andre fokuserer mest på skriftlige oversettelser. Nedenfor ser du noen av tekstene et oversettelsesbyrå kan hjelpe deg med å oversette: 

 

  • Kontrakter og avtaler
  • Attester
  • Erklæringer
  • CV
  • Søknad
  • Akademiske tekster
  • Nettsider
  • Markedsføringsmateriell (annonser, brosjyrer etc.)
  • Blogginnlegg
  • Bøker
Hva koster det å bruke et profesjonelt oversettelsesbyrå?

Hva koster det å bruke et profesjonelt oversettelsesbyrå?

Det er veldig varierende hva et profesjonelt oversettelsesbyrå koster å bruke. Først og fremst vil prisen kunne variere mellom ulike oversettere og byråer. Ulike oversettelsestjenester kan også ha ulike priser.

Den mest avgjørende prisfaktoren ved oversettelse er nok antall ord. Dersom det er snakk om en lang tekst, vil dette selvfølgelig bli dyrere enn dersom teksten er kort. Dette henger sammen med at oversettelsesarbeidet er mer tidkrevende.

Man kan også oppleve at en oversettelse blir dyrere dersom innholdet skal oversettes av en autorisert oversetter. Dette er en oversetter som har statsautorisasjon og som har gjennomgått en eksamen i de oversettelse fra/til de aktuelle språkene.

Husk at det i de fleste tilfeller ikke er behov for autorisert oversettelse. Skal du for eksempel oversette en skjønnlitterær bok eller en nettside, vil som regel vanlig oversettelse være mer enn bra nok.

Tre personer som trenger hjelp fra et profesjonelt oversettelsesbyrå

Trenger du profesjonell hjelp med oversettelser?

Et profesjonelt oversettelsesbyrå kan hjelpe deg med både små og store oversettelser, enten det er snakk om en hel nettside, en CV eller et dokument. Oversettere sikrer at kvaliteten på oversettelsen blir best mulig, slik at du slipper å bekymre deg for språklige misforståelser.

Dersom du trenger hjelp av et profesjonelt oversettelsesbyrå, kan Din Translatør hjelpe deg. Vi har lang erfaring med oversettelser, og kan blant annet bistå med oversettelse fra norsk til engelsk eller fra engelsk til norsk.

Kontakt oss i dag, og få oversettelseshjelp med kort leveringstid!