Profesjonelle oversettere

Profesjonelle oversettere jobber med oversettelse av innhold, og da typisk fra ett språk til et annet. Det kan for eksempel være snakk om å oversette tekst fra norsk til engelsk eller omvendt. Oversetteren kan hjelpe både bedrifter og private med oversettelsesprosjekter.

Her kan du lese mer om hva profesjonelle oversettere gjør, og finne ut hvilke muligheter du har når du skal oversette innhold!

Hva slags profesjonelle oversettere kan hjelpe deg?

Hva slags profesjonelle oversettere finnes?

Det finnes ulike typer profesjonelle oversettere, og det som skiller dem kan være alt fra arbeidsoppgaver og ansettelsesform til utdannelse.

Hva slags oversettere du har behov for, vil blant annet avhenge av hva som er formålet med oversettelsen. La oss se nærmere på dette!

Profesjonelle oversettere med autorisasjon

Autoriserte oversettere

Har du viktige dokumenter som må oversettes der mottakeren er et statlig eller kommunalt organ? Da stilles det kanskje krav til at du må bruke profesjonelle oversettere med autorisasjon.

En autorisert oversetter er enkelt forklart en oversetter som har statsautorisasjon. En slik autorisasjon kan fås etter å ha gjennomgått og bestått en eksamen ved Norges Handelshøyskole.

Når autoriserte profesjonelle oversettere gjennomfører en oversettelse, vil dokumentet stemples etter oversettelse. Dette viser mottaker at oversettelsen er utført av en person med statlig autorisasjon.

Profesjonelle oversettere kan ha en travel arbeidsdag

Profesjonelle oversettere uten autorisasjon

I de fleste tilfeller trenger du ikke å bruke profesjonelle oversettere med autorisasjon. Om du for eksempel har behov for å oversette en skjønnlitterær bok, markedsføringstekster eller lignende, er «vanlig» oversettelse et godt valg.

Noen profesjonelle oversettere jobber frilans, og tar oppdrag etter hvert som de dukker opp. Andre jobber i tekst- og oversettelsesbyråer, og mottar oppdrag fra sin faste arbeidsgiver.

Det betyr at du for eksempel kan bestille profesjonell oversettelse gjennom et oversettelsesbyrå. Da kan du velge hva slags språk teksten skal oversettes til og fra, og deretter vil du motta de oversatte tekstene når de er klare.

Hva er tekniske profesjonelle oversettere?

Profesjonelle tekniske oversettere

Mange oversettere omtales som «tekniske oversettere», fordi de har spesialisert seg på oversettelser av teknisk eller faglig komplisert innhold. Disse oversetterne har gjerne teknisk kompetanse i bakhånd, i tillegg til å ha god språklig forståelse.

Dersom en bruksanvisning for en PC eller lignende skal oversettes, er det gjerne behov for at oversetteren vet hvilke tekniske ord og uttrykk som blir korrekte å bruke i oversettelsen. Dette kan være vanskelig om man ikke har teknisk bakgrunn.

Tolker og profesjonelle oversettere binder sammen mennesker med ulike språk

Tolker

Det finnes også profesjonelle oversettere som jobber som tolker. En tolk jobber med muntlig oversettelse av innhold, og fungerer som en tredjepart i en samtale mellom to andre parter.

Er det for eksempel en nordmann som skal kommunisere med en polakk, kan de to partene slite med å forstå hverandre. Da kan en tolk som har gode språklige ferdigheter i både norsk og polsk oversette det som blir sagt til den andre parten.

Profesjonelle oversettere jobber ofte med tekst

Når kan du ha bruk for profesjonelle oversettere?

Det kan være nyttig å få hjelp av profesjonelle oversettere i mange ulike situasjoner. Kanskje bedriften din ønsker å nå ut til nye målgrupper utenfor Norge? Da bør du for eksempel oversette nettsiden til et språk målgruppen forstår.

Mange bedrifter har en engelsk versjon av nettsiden sin, noe som gjør at de kan nå ut til mennesker med ulik språklig bakgrunn. Engelsk er et «verdensspråk» som mange forstår, og derfor et fint sted å begynne!

Det kan også være nyttig med profesjonelle oversettere dersom du har en bok som du ønsker å gi ut i flere land.

Ja, så lenge innholdet ditt ikke er forståelig for målgruppen på grunn av språket, er oversettelse en god idé! Her er noen eksempler på innhold som kan oversettes:

 

  • Bøker
  • Nettsider
  • Artikler
  • Markedsføringsmateriell (annonser, e-poster, blogginnlegg osv.)
  • Brev
  • Dokumenter
Vi har profesjonelle oversettere som kan hjelpe deg

Trenger du hjelp av en profesjonell oversetter?

Profesjonelle oversettere jobber med å oversette innhold fra ett språk til et annet. Noen oversetter muntlig og jobber som tolk, mens andre fokuserer på oversettelser av skriftlig innhold.

Oversettere kan ha statlig autorisasjon, men autoriserte oversettelser er først og fremst noe du har behov for når viktige dokumenter skal oversettes og sendes til det offentlige. I de fleste tilfeller er «vanlige» profesjonelle oversettere et godt valg!

Dersom du har innhold som du gjerne skulle ha oversatt, har vi profesjonelle oversettere som kan hjelpe deg. Vi oversetter blant annet fra norsk til engelsk og omvendt. Vi kan også oversette fra en rekke nordiske språk til norsk.

Kontakt oss i dag, og få hjelp av dyktige oversettere på dagen!