Oversetting

Oversetting er en viktig tjeneste for alle som har behov for å ha en tekst overført fra ett språk til et annet. Du vil for eksempel ha behov for oversettelser dersom bedriften din skal ekspandere og nå ut til målgrupper i andre land.

Det å oversette en tekst krever kunnskap om både originalspråket og målspråket, og oversetteren bør derfor kunne begge språk på morsmålnivå. Dette og en rekke andre faktorer spiller inn for oversettelsens endelige kvalitet.

Her kan du lese mer om prosessen bak oversetting, og finne ut hvilke priser du bør forvente for oversettelsestjenester.

Et forstørrelsesglass

Hva er oversetting?

Oversetting kan defineres som overføring av tekst fra ett spesifikt skriftspråk til et annet. Dette kan for eksempel være tekst som oversettes fra norsk til spansk, spansk til norsk eller tysk til norsk. 

Mottakere som ikke snakker tekstens originalspråk vil med andre ord kunne forstå tekstens budskap ved hjelp av oversetting. Det er en fordel å kommunisere med mottakerne på deres morsmål, selv om de kanskje vil ha en viss forståelse for andre språk også.

To snakkebokser

Er det rom for tolkning i oversettelser?

En oversettelse skal gjengi meningsinnhold og stil gitt i originalteksten, slik at den blir mest mulig korrekt. I noen tilfeller vil det være språklige barrierer eller kulturelle forskjeller som medfører at den oversatte teksten må tilpasses i oversettelsen. 

Hvor stor grad av tilpasning som kan tillates i en oversettelse kommer selvfølgelig an på kontekst og teksttype. Oversetting av en fødselsattest vil for eksempel gi mindre rom for tolkning enn en artikkel eller novelle.

Oversetting må for eksempel tilpasses dersom originalteksten benytter et ordtak som ikke lar seg oversette til målspråket. I et slikt tilfelle vil translatøren måtte finne en smart løsning som ikke medfører at tekstens budskap forsvinner.

 I overnevnte tilfelle vil oversetteren kunne finne et ordtak som har en tilsvarende betydning på språket teksten oversettes til. Slik vil budskapet likevel kunne nå fram til målgruppen, selv om det ikke er helt likt som i originalen.

Personer med puslebrikker

Oversettelser tilpasses målgruppen

Det er også rom for å endre på oversettelser dersom det er behov for å tilpasse teksten til målgruppen. Skal den oversatte teksten appellere til mottakere med en annen kultur og et annet livssyn enn originalteksten? Da kan justeringer med fordel inngå i en oversetting.

En oversetting blir alltid mest vellykket dersom den er appellerende eller interessant for leseren. Mottakere i ulike land eller kulturer lar seg gjerne fenge og engasjere av forskjellige ting. Derfor er det helt essensielt å kjenne målgruppen og språket godt.

Tilpasninger under oversetting er spesielt viktig innen markedsføring. For å kunne selge et produkt eller en tjeneste mest mulig effektivt, vil det være behov for å fange målgruppens oppmerksomhet.

Personer som lager sjekkliste

Hva koster oversettelser?

Prisen på oversettelser kan variere veldig. Prisene vil naturligvis variere en del fra ett oversettelsesbyrå til et annet. I tillegg vil mange andre variabler spille inn, som for eksempel kvalitet og antall ord, eller tidsbruk.

Hvis en autorisert oversetter tar seg av oversetting, vil dette ofte koste litt mer enn «vanlige» oversettingsjobber. En lang tekst vil dessuten koste mer å oversette enn en kort tekst. 

Stiller du lave krav til kvalitet kan en oversettelse fås nokså billig. Vi anbefaler imidlertid å velge et tekstbyrå som leverer kvalitetsoversettelser. Da er du sikker på at oversettelsen din er korrekt og med god flyt på målspråket.

En mann som kommer til unnsetning

Engelsk oversetter

En engelsk oversetter kan hjelpe med oversetting fra engelsk til norsk. Dette er for eksempel praktisk for utenlandske firmaer som ønsker å selge varer og tjenester til det norske markedet. 

Markedsføringsinnhold som annonser og produktbeskrivelser som originalt er på engelsk, kan dermed appellere til nordmenn. Oversetting fra engelsk til norsk benyttes av mange internasjonale selskaper.

Forsegling av avtale med et håndtrykk

Oversetter norsk engelsk

Det er også populært å oversette tekstinnhold fra norsk til engelsk. I slike tilfeller er det gjerne snakk om en norsk bedrift som vil nå ut til mottakere i andre land.

Siden engelsk er et internasjonalt språk de fleste skjønner, kan du nå ut til svært mange ved hjelp av engelsk oversetting.

Det er ikke bare bedrifter som har behov for oversetting mellom norsk og engelsk. Også privatpersoner anvender tjenesten hyppig. Kanskje du har behov for å oversette bacheloroppgaven din, eller lignende?

Personer som poserer

Maskinoversettelser bør unngås

Oversetting er en tjeneste du må betale for, og derfor kan det kanskje friste å oversette ved hjelp av dataprogrammer. Maskinoversettelser blir imidlertid sjelden gode. Det er for eksempel vanlig med grammatiske feil i oversettelser gjort i Google Translate eller lignende.

Maskinoversettelser har også en tendens til å velge feil ord i den oversatte teksten. En oversetting vil ofte gi maskinen flere valgmuligheter hvis et ord har flere betydninger. Dette fører ofte til oversettelser av det komiske slaget. Dette er ikke noe du vil ha på nettsiden din. 

En menneskelig oversetter er med andre ord overlegen automatiske programmer når det kommer til oversetting. Husk at maskinoversettelser heller ikke vil tilpasse teksten til målgruppen, dersom det skulle være behov for det.

Direkte oversettelser er også vanlig når det kommer til oversettelsesprogrammer. Oversetting innebærer normalt sett omformulering av setninger, grunnet ulik setningsoppbygging i ulike språk.

En datamaskin med et dokument på

Slik får oversettelsen høy kvalitet

For at en oversettelse skal bli så bra som mulig, er det mange ting som skal klaffe. Oversetting krever derfor tålmodighet og i mange tilfeller research, samt god språklig forståelse.

En oversettelse av god kvalitet skal ikke se ut som at den er oversatt. Med det mener vi at oversettelsen skal ha god flyt, være tilpasset målgruppen og ikke inneholde grammatikkfeil, skrivefeil eller lignende.

For at en oversetting skal utføres mest mulig effektivt, er det derfor smart å la en profesjonell oversetter ta seg av jobben. Vedkommende har god språklig kompetanse, kan begge språk, og tilpasser teksten til din aktuelle målgruppe.

Skal du prøve deg på oversetting på egen hånd, bør du vite hva du gjør. Selv om du anser deg selv for å være tilstrekkelig god i svensk eller engelsk, er det ikke sikkert du sitter med den samme følelsen under oversetting.

Forstørrelsesglass

SEO og oversetting

Dersom du har behov for oversetting av markedsføringstekster, er det en fordel å velge oversettelsestjenester med fokus på søkemotoroptimalisering (SEO). Ved å anvende SEO-metoder i oversettelsen, vil teksten bli mer synlig i Googles søkemotor.

Det er som regel ønskelig at markedsføringstekster blir sett av flest mulig. Dette gjelder spesielt dersom det er snakk om content marketing og blogginnlegg. Et tekstbyrå kan oversette teksten din med relevante søkeord.

Et håndtrykk

Når trengs en autorisert oversetter?

De fleste oversettelser kan gjøres av en vanlig, profesjonell oversetter. I noen tilfeller vil det imidlertid være behov for oversetting utført av en autorisert translatør. Spesielt myndigheter og autoriteter – som politi, helsevesen og domstoler – krever dette. 

Oversetting av dokumenter gjøres ofte av autoriserte oversettere. Eksempler på slike dokumenter inkluderer skjøter, fødselsattester, tinglysninger, skilsmissepapirer, adopsjonspapirer og vigselsattester. 

En autorisert oversetter har gjennomført en todelt eksamen hos NHH, og vil stemple alle oversatte dokumenter. Slik kan mottakeren av dokumentet vite med sikkerhet at oversettelsen er korrekt.

En oversetting gjort av en uautorisert oversetter vil imidlertid kunne ha like god kvalitet, som den som er gjort av en autorisert oversetter. Ved å benytte et tekstbyrå med høyt kvalitetsnivå, kan du være sikker på at oversettelsen blir bra!

En person og et dokument

Hva kan et tekstbyrå oversette for deg?

Et tekstbyrå kan hjelpe deg med oversetting av en rekke ulike tekster. Dette omfatter alt fra annonser og nyhetsbrev, til artikler, noveller og romaner. Et tekstbyrå kan også oversette andre ønskelige tekster og dokumenter.

Med mindre mottaker av oversettelsen ikke krever en autorisert oversettelse, kan også vitnemål og lignende oversettes av et ordinært tekstbyrå. Det er helt opp til deg.

Oversettingsprosess

Oversetting på nett

Det er enkelt å få en tekst oversatt. Oversetting kan nemlig utføres online, noe som betyr at hele prosessen foregår på nett. Du trenger med andre ord ikke å sende inn det du har behov for å oversette fysisk.

Den digitale oversettelsesprosessen er dessuten rask og smidig, og du kan derfor forvente å motta oversettelsen innen kort tid.

Et håndtrykk

Oppsummering

Oversetting er en tjeneste som innebærer at tekstinnhold overføres fra ett språk til et annet. Det er viktig å passe på at teksten er så lik originalen som mulig, men visse tilpasninger er ofte nødvendig.

En oversetting vil ofte tilpasses målgruppen ved behov, og tekstens oppbygning endres gjerne grunnet grammatiske ulikheter mellom språkene. Det viktigste er at innholdet og budskapet oversettes, ikke selve teksten.

Oversettelser bør ikke utføres ord for ord, eller ved hjelp av maskinoversettelse. Dette gir teksten et unaturlig preg. Teksten vil heller ikke være tilpasset målgruppen dersom den gjøres av en maskin.

Det er med andre ord verdt å investere noen kroner i en profesjonell oversettelse. Nå ut til målgrupper på andre språk med innholdet ditt, raskt og effektivt! En oversetting kan åpne mange nye dører for deg eller bedriften din.

En hoppende dame

Vi hjelper deg

Hvis du har behov for oversetting av tekst, har Din Tekstforfatter tjenestene du er ute etter. Vi oversetter fra språk som dansk, engelsk og svensk til norsk. I tillegg til dette tilbyr vi oversettelse fra norsk til engelsk. 

Ta kontakt i dag dersom oversetting trengs, og motta en gratis prøvetekst på 500 ord!