Oversetting av medisinske tekster

Ved oversetting av medisinske tekster som pakningsvedlegg, journaler, medisinske publikasjoner/studier, rapporter og doseringsetiketter, er det spesielt viktig å vektlegge kvalitet. En feil oversettelse kan i verste fall ha dramatiske konsekvenser for liv og helse.

Her er alt du trenger å vite om oversetting av medisinske tekster!

Hva er oversetting av medisinske tekster?

Hva er medisinske tekster?

Det finnes mange ulike former for medisinske tekster, altså tekster som omhandler helse, diagnostiseringsmetoder, medikamenter, helsestatistikk eller lignende. Ofte er det snakk om folkehelse, men det kan også være relevant med oversettelser innen veterinærmedisin.

Her er noen eksempler på medisinske tekster som kan ha behov for oversetting:

 

 • Pasientjournaler
 • Medisinske avhandlinger
 • Studier og publikasjoner innen medisin
 • Kataloger og brosjyrer som utgis av offentlig eller privat helsesektor
 • Doseringsetiketter
 • Bruksanvisninger og pakningsvedlegg for medikamenter
 • Medisinske pressemeldinger
 • Innhold på nettsider eller sosiale medier
 • Lovverk og regler
 • Skjemaer
 • Veiledninger for studenter
 • Rapporter
Liste: Tenk på dette ved oversetting av medisinske tekster

Hva bør man tenke på når man skal oversette medisinske tekster?

Ved oversetting av medisinske tekster er det spesielt viktig å sørge for at medisinsk fagterminologi ivaretas på korrekt vis. Både virkemidler, diagnoser og behandlingsmetoder må oppgis korrekt, og terminologien kan variere noe fra språk til språk.

I tillegg til gode oversettelser av fagterminologiske ord og uttrykk, er det viktig å sikre at resten av teksten oversettes på en god måte. Grammatiske feil eller skrivefeil tar seg dårlig ut enten det er i et pakningsvedlegg, en publikasjon eller en brosjyre.

Dersom det er snakk om oversetting av medisinske tekster som pasientjournaler, er det også viktig å ta hensyn til konfidensialitet. Om du får ekstern hjelp med oversettelsen, er det derfor lurt å kontrollere hvorvidt oversetterbyrået har en konfidensialitetsavtale.

Personer som trenger oversetting av medisinske tekster

Hvem har bruk for medisinske oversettelser?

Det finnes mange parter som har behov for hjelp med oversetting av medisinske tekster, og det norske helsevesenet er blant disse. Parter innen offentlig og privat helsetjeneste vil for eksempel kunne ha behov for hjelp med oversettelser av journaler eller rapporter.

Forskere og studenter kan også ha behov for hjelp med oversetting av medisinske tekster. Medisinske publikasjoner, forskningsrapporter og studier publiseres for eksempel ofte på engelsk.

Person som ønsker oversetting av medisinske tekster hopper over hekk

Hva koster oversetting av medisinske tekster?

Pris for oversetting av medisinske tekster kan variere mye, og dette skyldes de mange faktorene som spiller inn. Først og fremst vil mengden tekst være avgjørende. Jo mer som skal oversettes, jo mer vil det vanligvis koste – naturlig nok.

Noen ganger kan også vanskelighetsgraden spille inn. En avhandling med mange medisinske ord og uttrykk vil kanskje koste mer å oversette enn en enkel medisinsk brosjyre med generell informasjon.

Valg av oversettertjeneste vil også ha innvirkning på pris. Har du spesielle krav – for eksempel at oversetter skal være autorisert – kan dette bidra til at prisen blir litt høyere.

Om teksten skal oversettes av noen med medisinsk bakgrunn (en spesialist på feltet), kan også det påvirke prisen.

Personer som snakker ulike språk: Oversetting av medisinske tekster lar deg kommunisere med flere mottakere

Medisinske oversettelser på ulike språk

Når du har behov for oversetting av medisinske tekster er det nødvendig å finne et oversettelsesbyrå som har kompetanse innen språkene det skal oversettes til og fra.

Trenger du kanskje å oversette medisinske tekster fra norsk til engelsk eller engelsk til norsk? Da bør oversetteren ha gode språkferdigheter i begge språk. Dette er helt avgjørende dersom den oversatte teksten skal bli av god kvalitet.

Her er noen eksempler på språk medisinske tekster ofte oversettes til/fra:

 

 • Norsk til engelsk
 • Engelsk til norsk
 • Dansk til norsk
 • Norsk til dansk
 • Svensk til norsk
 • Norsk til svensk
 • Tysk til norsk
 • Norsk til tysk
 • Spansk til norsk
 • Norsk til spansk
 • Fransk til norsk
 • Norsk til fransk
 • Kinesisk til norsk
 • Norsk til kinesisk
Få hjelp med oversetting av medisinske tekster

Motta hjelp med oversettelse av medisinske tekster

Oversetting av medisinske tekster kan være aktuelt enten det er snakk om journaler, brosjyrer, pakningsvedlegg, etiketter til medikamenter, studier eller annet innhold. Vi i Din Translatør har dyktige oversettere med lang erfaring på området.

Vi sørger for at oversettelsene har korrekt faglig terminologi, god flyt og at teksten blir av høy kvalitet. Hos oss kan du motta oversettelser med kort leveringstid, uten at dette går på bekostning av kvaliteten.

Kontakt oss i dag for medisinske oversettelser på 1, 2, 3!