Oversettere

Oversettere hjelper deg effektivt med oversettelse av tekst fra ett språk til et annet. Har du kanskje en masteroppgave som skulle vært oversatt fra norsk til engelsk? Eller har du annonser og andre reklametekster du vil nå ut med til mottakere i utlandet? 

Uansett hva slags tekst du har behov for å oversette, kan oversettere hjelpe deg. Vi skal nå se nærmere på hva en oversetter kan gjøre for deg. I tillegg skal vi forklare hvorfor du bør benytte en profesjonell oversetter, fremfor å oversette selv.

Bøker og dokumenter

Hva gjør oversettere?

Før vi forklarer hva eksakt oversettere gjør, skal vi definere hva en oversettelse faktisk er. En oversettelse er en gjengivelse eller tolkning av en tekst på et nytt språk. Med «nytt språk» mener vi et annet språk enn originalspråket teksten opprinnelig hadde. 

En oversettelse er nyttig når du har behov for å nå ut til en målgruppe som snakker et annet språk enn språket originalteksten besitter. Det er for eksempel vanlig at nettbutikker oversetter nettsiden sin dersom de skal satse på et utenlandsk marked. 

Oversettere tar seg av selve oversettelsen. Dette betyr at de først tolker den originale teksten, og deretter forsøker å gjenskape teksten på et nytt språk. Når profesjonelle oversettere arbeider, vil de sørge for at den oversatte teksten tilpasses målgruppen.

Forstørrelsesglass

Hvorfor benytte seg av oversettere?

Det kan være utfordrende å oversette en tekst på egen hånd. Kanskje du er usikker på hvilke ord som blir riktige å anvende på målspråket? Eller er usikker på grammatiske regler og rettskriving i språket du skal oversette til?

Det finnes mange fallgruver når en tekst skal oversettes. Dette er grunnen til at mange benytter seg av profesjonelle oversettere som kan gjøre jobben for dem. Dette sikrer at målspråket oppfattes som flytende og korrekt av målgruppen du skal nå ut til.

Profesjonelle oversettere har som regel svært god kunnskap om både originalspråket og målspråket. Dette er viktig når en tekst skal oversettes, siden originalteksten danner grunnlaget for den oversatte teksten.

Oversettere som snakker målspråket flytende, sørger for at oversettelsen ikke virker kunstig eller blir grammatisk feil. Benytt deg derfor av en profesjonell oversetter dersom du ønsker at teksten din skal hø så høy kvalitet som overhodet mulig.

En mann som jobber

Dette kjennetegner en god oversettelse

Oversettere hjelper deg å lage tekster av høy kvalitet. Men hva kjennetegner egentlig en god tekst, eller nærmere bestemt – en god oversettelse? Her er det flere faktorer som spiller inn.

Både flyt, språklig kvalitet og lignende vil spille inn!

Lager sjekkliste

Naturlig flyt

En god oversettelse skal først og fremst ikke virke oversatt. Leseren skal ikke se på teksten og skjønne at den opprinnelig må ha blitt skrevet på et annet språk. Oversettere sørger derfor for at teksten ser ut som den er skrevet på målspråket opprinnelig.

En mann som treffer blink

Språklig kvalitet

Gode oversettelser kjennetegnes også av at de er fri for grammatiske feil. Det er fort gjort at målspråket har andre grammatikkregler enn originalspråket, så det finnes mange potensielle fallgruver. Profesjonelle oversettere har gode grammatiske kunnskaper. 

Ellers skal oversettelse av høy kvalitet være fri for tegnsettingsfeil og skrivefeil. Oversettere sørger for å kontrollere rettskrivingen både én og to og tre ganger, og sørger dermed for at teksten er uten skrivefeil, kommafeil og lignende.

Personer som pusler

Oversett innhold – ikke ord

Et annet tips for å få en best mulig oversettelse, er å oversette budskapet eller innholdet, heller enn ordene. Oversettelser som gjøres ord for ord blir sjelden bra. Dessuten er setningsoppbygningen sannsynligvis litt annerledes på de to språkene.

Håndtrykk

Oversetter norsk engelsk

Et av de vanligste oppdragene profesjonelle oversettere får, er oversettelser fra norsk til engelsk eller omvendt. Det er for eksempel mange norske bedrifter som ønsker å nå ut til engelskspråklige personer i inn- og utland.

Ellers finnes det mange utenlandske bedrifter som ønsker å nå ut til norske forbrukere. Da ber de gjerne oversettere om å oversette alt fra personvernerklæringer og produktbeskrivelser til reklametekster. Også blogginnlegg oversettes hyppig.

En oversetter som oversetter fra norsk til engelsk eller motsatt, bør ha svært gode kunnskaper innen begge språk. Først da vil teksten nå sitt fulle potensial, og budskapet vil overføres i sin helhet.

En mann som snakker i telefon

Oversettelser mellom nordiske språk

Mange bedrifter i Norden ønsker å nå ut til forbrukere i nabolandene. Dette er grunnen til at mange profesjonelle oversettere jobber med oversettelser fra svensk til norsk eller fra dansk til norsk.

Selv om de nordiske språkene kanskje har mange likheter, er det også mange forskjeller. Dersom du forsøker å oversette en svensk tekst til norsk på egen hånd, er det fort gjort at noen ord har en annen betydning enn du trodde. 

Det samme gjelder oversettelser fra dansk til norsk eller omvendt. Mange mener at oversettelser mellom disse språkene er enkle, siden språkene tross alt ligner veldig skriftlig. Men et ord som «grine» har vidt forskjellig betydning på dansk («le») og norsk («gråte»).

En dame som løper

En oversetter hjelper deg

Erfarne og profesjonelle oversettere passer på at oversettelser mellom nordiske språk blir 100 % korrekte og uten misforståelser, skrivefeil eller grammatiske feil. Dermed kan du stole på at teksten kan brukes til markedsføring eller andre viktige formål. 

Oversettere som jobber med nordiske språk passer dessuten på å tilpasse teksten til målgruppen. Det finnes tross alt ulike tradisjoner i de nordiske nabolandene.

En mann og en plakat

Hva koster tjenester fra oversettere?

Er du på jakt etter nøyaktig pris for oversettelsestjenester fra profesjonelle oversettere? Det er vanskelig å gi noe fasitsvar på dette, da prisen på oversettelser varierer mye og baseres på flere ulike faktorer.

En blyant

Lengde

Den viktigste faktoren som bestemmer pris, er tekstens lengde. En lang tekst som skal oversettes vil selvfølgelig koste deg mer enn en tilsvarende kort tekst. I tillegg til lengde, kan faktorer som fagfelt, kvalitet og lignende spille inn. 

Hvis du ønsker å vite eksakt pris på tjenester fra oversettere, oppfordrer vi deg til å be om et uforpliktende pristilbud. Dette kan gi deg en pekepinn på hva oppdraget vil koste, uten at du er forpliktet til å foreta en bestilling.

En mann med telefon

Kvalitet

Pris for oversettere kan dessuten variere basert på hvem du spør. Noen oversettere er priset veldig lavt, men vær da obs på at kvaliteten ikke nødvendigvis er spesielt god. Det tryggeste er som regel å bestille oversettelsestjenester via et tekstbyrå.

Et tekstbyrå tilbyr ofte ekstratjenester også – som gratis korrektur dersom du mot formodning ikke skulle være fornøyd med resultatet. Sjansen for at du blir fornøyd er imidlertid stor så lenge du benytter profesjonelle oversettere.

Personer med puslebrikker

Pris på engelske oversettere

Oversettelser fra norsk til engelsk koster stort sett det samme som oversettelser fra engelsk til norsk. Her er det imidlertid forskjeller, så sjekk med ditt tekstbyrå hvilke satser som gjelder for ulike språkretninger.

Også når det gjelder engelske oversettelser, vil faktorer som vanskelighetsgrad og lengde på teksten spille inn. Det er ofte mulig å velge mellom ulike kvalitetsnivåer på den oversatte teksten, og da vil naturligvis høy kvalitet være dyrere.

Oversettere som jobber med oversettelse fra norsk til engelsk bør ha svært gode engelskkunnskaper. Velger du et tekstbyrå vil du få tilgang til profesjonelle oversettere som kan engelsk på flytende nivå – ofte til rettferdige priser.

En robot

Derfor skal du unngå maskinoversettelse

Det kan kanskje friste å benytte seg av et automatisk oversettelsesprogram eller gratis maskinoversettelse, fremfor å betale oversettere for å gjøre jobben. Men er egentlig det noen god idé? Svaret er ganske enkelt: Nei.

Profesjonelle oversettere gjør det datamaskiner og programmer ikke kan – de tolker og tilpasser teksten til målgruppen. Et oversettelsesprogram vil dessuten ha problemer med å velge ut riktige ord, dersom ett ord har flere betydninger.

Maskinoversettelser blir sjelden bra. Nettsider med slike oversettelser vil ofte oppfattes som useriøse eller uprofesjonelle av forbrukerne, da siden gjerne preges av komiske oversettelser, skrivefeil og grammatikkfeil. 

Dersom du ønsker å utvise faglig tyngde og bli tatt seriøst av potensielle kunder eller lesere, bør derfor menneskelige oversettere benyttes. Dette gir deg mange goder en maskin sjelden vil kunne erstatte – som naturlig flyt og engasjerende formuleringer.

Forstørrelsesglass

Hvor finner du oversettere?

Oversettere kan finnes mange ulike steder. Mange av dem er ansatt i innholdsbyråer og tekstbyråer. Dette er oversettere som oversetter tekster hyppig, og som derfor har erfaringen som trengs. 

Du finner også oversettere som frilanser eller har startet for seg selv. Det finnes mange alternativer du kan benytte deg av. Sørg i alle tilfeller for å sjekke kvalitet opp mot pris, og be om en prøvetekst dersom dette lar seg gjøre. Da kan du se hva slags kvalitet du har i vente.

Tre skribenter som poserer med datamaskiner

Trenger du hjelp fra oversettere?

Profesjonelle oversettere sørger for at teksten din oversettes best mulig til målspråket. En god oversettelse skal ikke virke oversatt, og den skal i tillegg være fri for tegnsettingsfeil, skrivefeil og grammatikkfeil. God flyt er alfa og omega i en oversettelse!

Å oversette tekster selv kan karakteriseres som en risikosport. Du skal ha svært god kunnskap om både originalspråket og målspråket om oversettelsen skal bli plettfri og naturlig. Akkurat dette kan dyktige oversettere hjelpe deg med!

Dersom du har tekster på engelsk, dansk eller svensk som trenger å oversettes til norsk, kan Din Translator hjelpe deg! Vi kan også hjelpe med oversettelser fra norsk til engelsk dersom du skulle ha behov for dette.

Kontakt oss i dag for mer informasjon om hvordan våre oversettere kan hjelpe deg. Akkurat nå kan du motta 500 ord gratis – så hvorfor ikke teste tjenestene våre?