Oversetterbyrå

Et oversetterbyrå kan hjelpe deg med oversettelser av alle slag. Har du behov for å oversette reklametekster, artikler eller viktige dokumenter? En profesjonell oversetter vil sørge for at målgruppen kan tolke budskapet.

Ditt oversetterbyrå sørger for at den oversatte teksten holder høy kvalitet. Et viktig moment her, er at det er innholdet som blir oversatt – og ikke nødvendigvis ordene. Mange tenker at en oversettelse skal være identisk originalen, bare på et annet språk. Dette er feil.

Når en tekst oversettes er det essensen og budskapet som skal oversettes. Mange ord og uttrykk vil ikke la seg oversette til målspråket, og bør ofte omskrives for å gi mening.

En oversettelse må i mange tilfeller tilpasses målgruppen. Har du en norsk tekst som skal oversettes til engelsk? Da må for eksempel uttrykk som «katta i sekken» oversettes med omhu. For en engelskspråklig person vil ikke «the cat in the bag» ha noen betydning.

Dokumenter og bøker

Hva gjør et oversetterbyrå?

Et oversetterbyrå kan hjelpe deg med de fleste oversettelsesoppgaver. Ulike oversettelsesbyråer tilbyr naturligvis ulike målspråk. Dersom du trenger å oversette fra språk som engelsk, dansk eller svensk til norsk, er imidlertid ikke dette noe problem å oppdrive. 

Du kan også finne et oversetterbyrå som hjelper deg med oversettelser fra andre (og mer eksotiske) språk. Vi kan for eksempel nevne arabisk, spansk, fransk, italiensk og tysk. 

I et oversetterbyrå vil det som regel jobbe erfarne oversettere som vet hvordan teksten kan tilpasses målgruppen. Profesjonelle oversettere sikrer også at den språklige kvaliteten på oversettelsen er høy. Den skal selvfølgelig være uten grammatikkfeil eller andre feil.

Noen oversetterbyrå tilbyr også tolk. En tolk er en form for oversetter, bare at vedkommende fokuserer på det muntlige språk, heller enn det skriftlige.

En bunke med dokumenter

Godkjent oversetter – når trengs det?

Som nevnt ovenfor, kan et profesjonelt oversetterbyrå hjelpe deg med de fleste oversettelser. I noen tilfeller vil du imidlertid ha behov for en godkjent oversetter. En autorisert oversetter har gjennomført eksamen ved NHH i det aktuelle språkparet.

Når trengs egentlig en autorisert oversetter? Som regel kun hvis du skal oversette finansielle eller juridiske dokumenter, og mottakeren er en del av et lands myndigheter. Eksempler på denne type dokumenter kan være adopsjonspapirer, arbeidskontrakter, skjøter og vitnemål.

Forstørrelsesglass

Hvor finner du autoriserte oversettere?

Autoriserte oversettere jobber ofte i et tekstbyrå eller et oversetterbyrå. Det er altså ikke selve byrået som bærer en eventuell autorisasjon, men den individuelle oversetter. Autoriserte oversettere kan også drive for seg selv på frilanserbasis.

Du kan med andre ord finne autoriserte oversettere hvor som helst. Husk også på at teksten din i mange tilfeller kan oversettes av en ordinær, uautorisert oversetter. I hvert fall så lenge mottakeren ikke stiller krav om stempel fra autorisert translatør.

Forskjellig utgangspunkt

Oversette dokumenter – pris

Dersom du skulle ha behov for oversettelse av dokumenter via en autorisert oversetter, er prisen ofte litt høyere enn for «vanlige» oversettelser. Prisene vil imidlertid variere, da ulike oversettere tar ulike priser for oppdraget.

Husk også at variabler som tekstens lengde og kvalitet kan være avgjørende for den endelige prisen. Det kan være lurt å sjekke prisen for oppdraget direkte via ditt oversetterbyrå. Du kan som regel mott et uforpliktende pristilbud, slik at du kan tenke deg om før bestilling.

Personer som lager sjekkliste

Hva koster oversettelser ellers?

Også når det kommer til ordinære oversettelser fra profesjonelle oversettere, vil prisen kunne variere en del. Noen oversetterbyrå velger å basere prisen på antall ord, mens andre priser oppdraget med timepris. 

En lang oversettelse koster selvfølgelig mer enn en kort oversettelse. Teksten tar lengre tid å oversette, og den inneholder flere ord.

Datamaskin med et dokument på seg

Oversetterbyrå på nett

Hvis du trenger oversettelser på dagen, eller i det minste med kjapp leveranse, vil et oversetterbyrå på nett være optimalt. Hos et online oversetterbyrå foregår hele prosessen via nett. Ved hjelp av digitale løsninger vil oversettelsen kunne leveres lynraskt. 

Et online oversetterbyrå vil kunne hjelpe deg med alt fra små til store oversettingsoppdrag. Du trenger bare å sende inn en forespørsel, få et pristilbud og deretter sende inn tekstene du skal ha oversatt. 

Ditt oversetterbyrå på nett vil deretter sende ferdig oversatte tekster tilbake til deg. Skulle du ikke være fornøyd, vil det som regel være mulig å foreta endringer.

To personer som jobber

Korrekturlesning av oversettelser

Et oversetterbyrå kan også bistå med korrekturlesning av oversettelser. Dersom du har oversatt en tekst selv, kan det være lurt å la noen se over teksten før den publiseres. Da sikrer du at teksten er fri for skrivefeil. 

Korrektur av oversettelser er også nyttig dersom du er usikker på grammatiske regler hos målspråket. Et oversetterbyrå kan dobbeltsjekke at grammatikken er korrekt, slik at teksten får best mulig flyt.

Med språkvask av oversettelser vil også eventuelle setninger som ikke er formulert optimalt bli omskrevet. Dette sørger for at den endelige teksten kan formidle budskapet på en god måte til mottakeren. Oversettelsen skal ha morsmålkvalitet.

Personer med hver sin puslebrikke

Oversettelser av avanserte tekster

Avanserte tekniske eller faglige tekster trenger ofte ekstra omtanke og oppmerksomhet når de skal oversettes. Et profesjonelt oversetterbyrå passer på å gjennomføre nødvendig research før ord eller uttrykk oversettes, slik at oversettelsen blir korrekt.

Oversettelser av IT-tekster kan for eksempel være nokså intrikate. Men dyktige oversettere sørger for at alle ord og uttrykk som benyttes gir mening for målgruppen.

Et håndtrykk

Oversette selv eller via oversetterbyrå?

Mange tekster kan en greie å oversette på egen hånd, men du risikerer da at kvaliteten på resultatet ikke blir optimal. Dette gjelder spesielt dersom du ikke kan målspråket (eller originalspråket) 100 %.

Velg derfor et oversetterbyrå som har profesjonelle skribenter med god kunnskap om både original- og målspråk. Selv om mange nordmenn påstår at de mestrer engelsk på morsmålnivå, er dette sjelden tilfelle.

Skal du ha en oversettelse fra norsk til engelsk, eller engelsk til norsk for den saks skyld, bør du derfor benytte en profesjonell oversetter. Én liten feil i oversettelsen din kan endre hele konteksten og budskapet i teksten.

Tre personer

Få hjelp med oversetting!

Din Tekstforfatter hjelper deg å oversette tekstinnhold fra ett språk til et annet. Våre oversettere har lang erfaring innen oversettelser fra engelsk, svensk og dansk til norsk, samt oversettelser fra norsk til engelsk. 

Vi ønsker å gi deg mulighet til å teste våre tjenester før eventuell bestilling. Derfor kan du motta 500 ord gratis!