Oversettelsesverktøy   

Hva er oversettelsesverktøy? Og når er det aktuelt å ta dem i bruk? Her tar vi for oss ulike verktøy som kan brukes når tekst skal oversettes, enten det er snakk om dokumenter eller små tekstsnutter.  

Få oversikten du trenger, og finn den beste løsningen for deg!  

Hva er oversettelsesverktøy? 

Oversettelsesverktøy er kort fortalt verktøy som skal hjelpe deg med å oversette tekst. Det er gjerne snakk om programvare eller apper, men man kan også finne verktøy for oversettelse i nettleseren. Et eksempel på sistnevnte er Google Translate.  

Med oversettelsesverktøy kan man få automatisert oversetting av tekst til et annet språk. Oversettelsesverktøy kalles på fagspråket for «CAT-tool», noe som står for «datastøttet oversettelse» eller «Computer Assisted Translation».  

Programvaren deler store flerspråklige dokumenter inn i segmenter som den lagrer i en database. Segmentene er delt opp i fraser og paragrafer. Eksempler på slik programvare er SDL Trados, memoQ og Wordbee.  

Tre oversettere på PC: Motta en stemplet oversettelse

Hva er formålet med datastøttet oversettelse? 

Oversettelsesverktøy er ment å hjelpe oversetteren med å oversette sin tekst gjennom å automatisere prosessen. Verktøyet kan bistå med oversettelser til et stort utvalg forskjellige språk, og viser et forslag til oversettelse på få sekunder.   

Ved å gjøre dette kan prosessen effektiviseres, sammenlignet med en situasjon der du oversetter på egen hånd. Det som er viktig å merke seg, er at verktøyene på ingen måte er feilfrie.  

Fire personer samarbeider: Hvordan starte bedrift i Danmark?

Utfordringen med oversettelsesverktøy 

Når du bruker et oversettelsesverktøy, er det som regel ingen garanti for at kvaliteten på den oversatte teksten er god. Oversettelsen vil ofte inneholde mange grammatiske feil, og innholdet blir kanskje ikke gjengitt korrekt. 

Samtidig har mange ord flere betydninger. Siden verktøyet ikke ser hvert enkelt ord i kontekst, kan et ord som «tømmer» oversettes feil. Verktøyet vet ikke om det er snakk om «tømmer» som i trevirke, eller som i å helle noe ut.  

Særnorske uttrykk som «å la bukken passe på havresekken» vil kanskje oversettes til «letting the goat look after the sack of oats». I så fall vil ikke oversettelsen være av noen særlig verdi for leseren.  

Sjekkliste for deg som vil starte bedrift i Danmark

Når er oversettelsesverktøy aktuelle å ta i bruk? 

Det er som regel ikke anbefalt å benytte automatisk oversettelse dersom god kvalitet er viktig. Dette gjelder særlig om du ikke har mulighet for å kontrollere den oversatte teksten i etterkant. Kan du ikke språket, er dette kanskje ikke mulig. 

Samtidig kan raske oversettelser være av nytte i mange tilfeller. Om du skal oversette en bruksanvisning for et produkt du har kjøpt for å forstå den, er Google Translate et supert verktøy. Skal du derimot oversette bedriftens nettside, er kvalitet hakket viktigere.  

Dersom du ønsker å øke utenlandsk trafikk til nettbutikken din, vil det være lurt å tilby en engelsk versjon av siden. I så fall er det langt bedre å benytte seg av et profesjonelt oversettelsesbyrå fremfor automatiske oversettelsesverktøy. 

PC og forstørrelsesglass: Hva er en stemplet oversettelse?

Blir kvaliteten på oversettelsesverktøy bedre med tiden? 

Mange oversettelsesverktøy har oversettelsesminne. Dette betyr at tjenesten finner ord og setninger som allerede er oversatt. Den henter inn tidligere oversatte ord og uttrykk, og benytter deretter disse automatisk.   

Databasen med lagrende oversetninger vokser derfor for hver oversettelse. Slik har det imidlertid vært i mange år, og kvaliteten er fortsatt langt fra optimal. Dette er kanskje godt nytt for alle som frykter at kunstig intelligens skal «ta over» livene våre.  

Menneskehjernen er fortsatt overlegen på enkelte områder. Automatiserte prosesser kan være tidsbesparende og enkelt, men resultatene blir også deretter. 

Motta hjelp med oversettelser: Skal du starte bedrift i Danmark?

Trenger du oversettelser av høy kvalitet? 

Oversettelsesverktøy kan være nyttige dersom du trenger en rask oversettelse der kvaliteten spiller en mindre viktig rolle. I de fleste andre tilfeller kan det være smart å velge et oversettelsesbyrå og profesjonelle oversettere. 

Din Translatør har lang erfaring med oversettelse, og oversetter all tekst manuelt. Dette gir et pålitelig og godt resultat, og best mulig språklig flyt. Teksten skrives med målgruppen i bakhodet, og leveres til avtalt tid!