Oversettelse pris per ord

Språk blir stadig viktigere i samfunnet vårt, men det er ikke ensbetydende med at dette er noe som faller naturlig for absolutt alle. Derfor er det praktisk at det finnes oversettelsesbyråer som folk kan benytte seg av.

Det er ikke uvanlig at ulike oversettelsesbyråer opererer med ulike priser. I praksis finnes det en rekke prismodeller som disse byråene kan benytte seg av. En av de vanligste prismodellene er pris per ord.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på denne prismodellen. Hva går denne prismodellen ut på, når blir den brukt og hvem er den mest praktisk for? Denne prismodellen byr på mange interessante spørsmål!

Personer med hver sin puslebrikke

Pris per ord

Hva denne prismodellen går ut på, sier mer eller mindre seg selv. Pris per ord handler om at kunden betaler for antall ord som blir oversatt. 

Selve prisen per ord vil variere fra oversettelsesbyrå til oversettelsesbyrå. Sluttsummen du vil måtte ut med avhenger av hvilke satser det aktuelle oversettelsesbyrået benytter seg av. Det er imidlertid ikke uvanlig at prisen per ord varierer mellom 1 og 2 kroner.

Et håndttrykk

Praktisk prismodell for kunden

Men er det slik at dette er en praktisk prismodell? Det kommer an på hvilken part du representerer – kunden eller oversettelsesbyrået. 

Pris per ord har et godt rykte i de fleste bransjer, og dette er en svært praktisk prismodell for kunden. Men det betyr nødvendigvis ikke at det er like praktisk for oversettelsesbyrået eller oversetteren som utfører arbeidet.

Denne prismodellen er en god deal for kunden, for da vet kunden nøyaktig hva prisen vil komme på til slutt. Med denne pris per ord som utgangspunkt vil en tekst på 500 ord koste 500 kroner.

Men det kan hende at du befinner deg på den andre siden, og at det er du som jobber som oversetter. For deg vil ikke pris per ord være en særlig god deal. For da vil du ikke få betalt for forarbeidet du gjør, samt at du vil måtte opp i en ganske stor mengde oppdrag for at det skal være lønnsomt for deg i lengden.

Personer som lager en sjekkliste

Andre faktorer som spiller en rolle

Selv om du leverer inn en kildetekst på 500 ord, så er det ingen selvfølge at sluttsummen blir 500 kroner. Språkkombinasjonen spiller en viktig rolle her, det vil si hvilket språk teksten skal oversettes til. 

Det er nemlig ingen selvfølge at et budskap formidles med like mange ord på et annet språk som det gjør på norsk. Eksempelvis vil en norsk kildetekst bli kortere ved oversettelse til for engelsk, men sannsynligheten er stor for at den blir lengre ved oversettelse til for eksempel tysk. Alle disse tre språkene har nemlig ulike, syntaktiske regler!

En bunke med dokumenter

Andre prismodeller

Pris per ord er imidlertid ikke den eneste prismodellen som eksisterer og som oversettelsesbyråer benytter seg av.

Andre vanlige prismodeller er timepris og pris per tekst. Det kan også hende at noen byråer tilbyr deg en pakkepris, hvis oppdraget ditt består av forskjellige typer tekster.

Din Text

Hos oss får du et skreddersydd tilbud

Pris per ord er en veldig populær prismodell blant kundene. Men ikke nok med det; det er også en prismodell som er godt likt av den andre parten.

Det finnes ulemper ved absolutt alle prismodeller, og pris per ord er intet unntak. Men i dette tilfellet veier fordelene opp for ulempene, og det er veldig mange oversettelsesbyråer som benytter seg av denne prismodellen likevel.

For Din Translatør (og Din Gruppen) er det viktig at kundene blir fornøyde, og det er det vi jobber for hver eneste dag. Derfor tilbyr vi et skreddersydd tilbud til hver eneste person som tar kontakt med oss.

I tillegg til et skreddersydd tilbud gir vi også alle kunder de første 500 ordene gratis, så hva er det du venter på? Ta kontakt med oss i dag!