Oversettelse av vitnemål

I noen situasjoner kan det være aktuelt å oversette vitnemålet ditt. Oversettelse av vitnemål er spesielt vanlig i sammenheng med søknader vedrørende jobb og studier.

På overflaten ser vitnemålet ut som et dokument som det er veldig enkelt å oversette. Grunnen til det er at et vitnemål ofte består av korte setninger og tall, men i realiteten er det ikke så enkelt som det ser ut. Det å oversette et vitnemål kan faktisk være ganske komplisert.

Et vitnemål kan oversettes til forskjellige språk, og det kreves spesifikke kunnskaper basert på hvilket språk vitnemålet skal oversettes til. Det å oversette et vitnemål til engelsk er altså noe annet enn det å oversette et vitnemål til spansk eller fransk.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan et vitnemål bør oversettes. Vi skal også se på offisiell oversettelse av dokumenter generelt.

Bygge en tekst

Slik oversetter du ditt vitnemål

Det å oversette sitt eget vitnemål er ikke en god idé. Det er noe du absolutt ikke bør gjøre på egen hånd. Grunnen til det er at et vitnemål er blant dokumentene som krever en offisiell oversettelse, og en oversettelse gjort av deg selv er ikke en offisiell oversettelse.

Det betyr altså at hvis du trenger å få oversatt vitnemålet ditt, så bør du engasjere en statsautorisert translatør. Det er kun oversettere som kan vise til denne bevilgningen som er i stand til å utføre en offisiell oversettelse.

En offisiell oversettelse innebærer så mye mer enn bare det å oversette selve teksten. Det holder ikke bare å oversette ord for ord. I tillegg må du ofte ha kunnskap om den aktuelle kulturen og være i stand til å bruke det på riktig måte i teksten. Dette er kunnskap en statsautorisert translatør har.

Forstørrelsesglass

Trenger du en offisiell oversettelse av dokumenter?

Før du engasjerer en statsautorisert translatør, er det et spørsmål du bør stille deg selv. Faller dokumentet ditt innenfor kategorien over dokumenter som trenger en offisiell oversettelse?

Grunnen til at dette er et spørsmål som er viktig å stille, er fordi det ikke er alle dokumenter som krever en offisiell oversettelse. Det er bare et utvalg. En liten pekepinn er om dokumentet skal brukes i formelle og offentlige sammenhenger eller ikke.

Et godt eksempel på dokument som trenger en offisiell oversettelse er vitnemål. Dette er et dokument som brukes i forbindelse med en jobbsøknad eller studiesøknad, og begge disse situasjonene ansees for å være både formelle og offentlige.

Hvis du bare ønsker korrektur av masteroppgaven du har skrevet på engelsk, vil det ikke være nødvendig å engasjere en statsautorisert translatør. I slike tilfeller vil en ‘’vanlig’’ translatør være en nyttig ressurs.

Personer med puslebrikker

Oversette dokumenter til engelsk

I noen tilfeller trenger du å oversette dokumenter til engelsk. Når du skal oversette dokumenter til engelsk, så har du flere alternativer som du kan velge mellom.

Du kan enten oversette dokumentet ditt til engelsk på egen hånd, eller så kan du få hjelp til å gjøre det. Hvis du ønsker at noen skal gjøre det for deg, så kan du velge mellom et par alternativer der også. Du kan få hjelp av en ‘’vanlig’’ oversetter eller en statsautorisert translatør.

Når du skal velge hvilken oversetter som skal hjelpe deg, bør du ta med hvilken tekst det er med i betraktningen. Det er nemlig teksten som avgjør hvilken oversetter du har behov for.

Snakking

Oversette dokumenter pris

Når det gjelder prisen på oversettelse av dokumenter, så er det vanskelig å gi deg et helt nøyaktig estimat. Det er nemlig mange faktorer som spiller inn når dette blir bestemt.

Det finnes forskjellige typer dokumenter med ulik lengde og ulik vanskelighetsgrad, og det vil naturligvis påvirke prisen.

I tillegg kommer det an på om du benytter deg av et tekst- eller oversettelsesbyrå, en selvstendig statsautorisert translatør eller en frilansoversetter. Prisen vil også variere med utgangspunkt i hvilken betalingsmodell aktøren du velger opererer med.

Håndtrykk

Motta hjelp til oversettelse av vitnemål

Trenger du hjelp til oversettelse av vitnemål? Vi i Din Gruppen kan hjelpe deg med både oversettelse av vitnemål og andre typer dokumenter.

Ta kontakt for å motta hjelp i dag!