Oversettelse av vitenskapelige artikler

Takket være oversettelse av vitenskapelige artikler kan ny kunnskap spres på tvers av språk og landegrenser. Denne type oversettelser kan imidlertid by på hodebry, siden språket ofte inneholder mange faglige begreper.

Her forklarer vi deg hvordan du sikrer god og korrekt oversettelse av dine vitenskapelige artikler!

Bunke med oversettelse av vitenskapelige artikler

Oversettelse av ulike typer vitenskapelige artikler

Enten det er snakk om en vitenskapelig avhandling, fagspesifikke brosjyrer, spørreskjemaer, lærebøker, rapporter eller forskningsartikler, kan akademisk oversettelse være aktuelt. Skal man for eksempel publisere vitenskapelige artikler i et tidsskrift, er oversettelse ofte nødvendig.

Norske tidsskrifter som ønsker å publisere vitenskapelige artikler utgitt på andre språk, er blant dem som ofte trenger hjelp med oversettelse.

Personer fra ulike fagområder jobber med oversettelse av vitenskapelige artikler

Mange fagområder

En oversetter kan bistå med oversettelse av vitenskapelige artikler innenfor mange ulike fagområder. Her er noen av de vanligste: 

  • Samfunnsvitenskap
  • Naturvitenskap
  • Jus
  • Historie
  • Økonomi

Oversetteren vil som regel måtte gjøre en del research for å forsikre seg om at fagterminologi oversettes riktig. Noen oversettere har spesialisert seg på ulike fagområder, og kan til og med ha utdannelse innenfor det aktuelle feltet.

Sjekkliste for oversettelse av vitenskapelige artikler

Hvordan sikre god oversettelse av vitenskapelige artikler?

Når du har behov for å oversette vitenskapelige artikler, er det først og fremst viktig å finne et oversetterbyrå (eller en oversetter) som har nødvendig språkkompetanse. Dette vil sikre at grammatikk og språkflyt blir optimal.

Det er også viktig at oversetteren ikke oversetter teksten ord for ord (slik man ofte ser ved maskinoversettelse). God kulturforståelse og kunnskap om begge språk er en fordel.

Skulle oversetteren være usikker på en oversettelse, kan det være aktuelt å kontakte personer i fagmiljøet for å tilegne seg nødvendig informasjon.

Profesjonell oversetter hopper hekk: Oversettelse av vitenskapelige artikler

Hvem kan oversette vitenskapelige tekster?

Vitenskapelige artikler (og andre vitenskapelige tekster) vil ofte oversettes av såkalte fagoversettere. Dette er oversettere med erfaring innenfor det aktuelle fagområdet.

Det kan også være aktuelt å benytte seg av en statsautorisert oversetter eller andre profesjonelle oversettere. Ved å velge et oversetterbyrå som sitter på den nødvendige kompetansen, kan du forsikre deg om at kvaliteten på oversettelsen blir best mulig.

Forstørrelsesglass: Alt om oversettelse av vitenskapelige artikler

Oversettelse av fagartikler til mange ulike språk

Har du en engelskspråklig vitenskapelig artikkel du ønsker å oversette til norsk? Eller ønsker du kanskje å oversette en norsk artikkel til engelsk i forbindelse med publisering i et tidsskrift? I så fall er det relativt enkelt å finne en dyktig oversetter som kan hjelpe deg.

Det finnes også oversettere med erfaring innen andre språk, enten det er fransk, italiensk, dansk, svensk, finsk, kinesisk eller arabisk.

Husk at det er viktig at oversetteren har erfaring og kompetanse innen begge språk. Det hjelper ikke å ha kunnskap om språket det skal oversettes til, dersom man ikke forstår originalspråket godt nok.

Få hjelp med oversettelse av vitenskapelige artikler

Hva koster oversettelse av vitenskapelige forskningsartikler?

Prisen for å oversette vitenskapelige artikler kan variere fra oppdrag til oppdrag. Først og fremst er det lengden på teksten som spiller inn. Mange oversettere og oversetterbyråer har en prismodell basert på antall ord. Jo lengre teksten er, jo dyrere vil det vanligvis bli.

Samtidig vil valg av oversetter/byrå ha mye å si. Skal du benytte deg av en statsautorisert oversetter eller fagoversetter, vil dette gjerne koste litt mer enn en profesjonell oversetter uten autorisering.

Tre personer som jobber med oversettelse av vitenskapelige artikler

Bestill oversettelseshjelp

Ønsker du hjelp med oversettelse av vitenskapelige artikler? Din Translatør har dyktige oversettere som kan bistå med kvalitetsoversettelser, enten det er snakk om en forskningsartikkel, masteroppgave eller brosjyrer.

Vi oversetter alle tekster fra bunnen av, og gjør nødvendig research for å sikre kvaliteten på den oversatte teksten.

Kontakt oss i dag, og motta din oversettelse på 1, 2, 3!