Oversettelse av viktige dokumenter

Oversettelse av viktige dokumenter kan være aktuelt når du har dokumenter som skal tolkes eller behandles av noen som ikke forstår originalspråket. Det kan for eksempel være snakk om vitnemål, attester, juridiske papirer, kontrakter eller noe annet.

Her er alt du trenger å vite!

Ulike valgmuligheter ved oversettelse av dokumenter

Ulike valgmuligheter når du skal oversette dokumenter

Først og fremst er det greit å huske på at det finnes flere muligheter når du har behov for oversettelse av viktige dokumenter. Hvilket alternativ som passer best for deg, avhenger av formål og hvem mottakeren av dokumentet er.

Dersom du ikke skal oversette dokumentene selv, er dette hovedalternativene du kan velge mellom:

PC for automatisk oversettelse av dokumenter

1. Automatisk oversettelse av dokumenter i Google Oversetter

Du kan enkelt og raskt oversette et dokument i Google Oversetter, også kjent som Google Translate. Her kan du enten lime inn teksten du vil oversette, eller laste opp dokumentet.

Automatisk oversettelse er gratis og lettvint, men resultatet er samtidig ikke så veldig pålitelig. Du risikerer at enkelte ord blir oversatt feil, eller at teksten ikke blir grammatisk riktig.

Derfor egner automatisk oversettelse seg best når du trenger å oversette et dokument til mindre viktige formål.

Person som presenterer oversettelse av dokumenter

2. Manuell oversettelse av proffe translatører

Dersom kvalitet er viktig, er manuell oversettelse et langt bedre alternativ. Dette innebærer at en profesjonell oversetter som har gode språkferdigheter i begge språk ser gjennom og oversetter teksten.

Fordelen med manuell oversettelse av viktige dokumenter, er at du kan føle deg trygg på at kvaliteten blir god. Oversetteren vil sørge for god språklig flyt, korrekt grammatikk og riktig oversettelse av ord som kan ha flere betydninger på målspråket.

Profesjonell oversetter som hjelper med oversettelse av dokumenter

3. Statsautorisert oversettelse av viktige dokumenter

Det tredje alternativet ditt er å benytte en statsautorisert oversetter til å oversette dokumentene. Dette betyr at en oversetter som har avlagt eksamen i oversettelse fra/til det aktuelle språkparet utfører oversettelsen og stempler den oversatte teksten.

Statsautorisert oversettelse er med andre ord manuell oversettelse som beskrevet overfor, bare at teksten i tillegg får et stempel som «beviser» at oversettelsen er korrekt.

Tre personer som får hjelp med oversettelse av dokumenter

Når trenger man godkjent oversettelse av dokumenter?

Godkjent oversettelse av dokumenter er først og fremst aktuelt når du skal sende det oversatte dokumentet til det offentlige. Mottaker kan altså stille krav til at oversettelsen er godkjent og utført av en autorisert oversetter.

Eksempelvis kan autorisert oversettelse være aktuelt når du skal oversette dokumenter som skal sendes til for eksempel skattemyndighetene, politiet eller lignende parter.

Om det ikke stilles spesifikke krav til at oversettelsen må være autorisert/godkjent, kan du som regel velge vanlig manuell oversettelse. Du kan da forvente en like god oversettelse, bare uten stempel – noe som vanligvis vil være mer prisgunstig.

Liste: Dette koster oversettelse av dokumenter

Hva koster oversettelse av dokumenter? Pris kan variere!

Pris for oversettelse av dokumenter kan variere mye, og avhenger blant annet at hva slags oversettelse du velger. Automatisk oversettelse er for eksempel gratis i mange tilfeller, mens manuell (både autorisert og ikke) vil koste penger.

Ulike oversettere og firmaer kan naturligvis operere med ulike oversettelsestakster, noe som også vil påvirke prisen. Noen tar betalt per time, men det mest vanlige er nok at oversetteren eller firmaet tar betalt per ord.

Lengden på dokumentene og mengden tekst som skal oversettes vil derfor være avgjørende for pris i de fleste tilfeller. Jo flere ord, jo mer vil det som regel koste å oversette dokumentene.

Språk kan også ha noe å si. Tilgjengeligheten av oversettere som kan oversette fra og til «uvanlige» språk er ofte liten, noe som også kan gjøre prisnivået høyere.

Få hjelp med oversettelse av dokumenter

Motta hjelp med oversettelse

Oversettelse av viktige dokumenter kan være aktuelt i mange ulike situasjoner, og du kan velge å oversette teksten selv, bruke et automatisk oversettelsesprogram eller å få hjelp av profesjonelle oversettere. Sistnevnte kan være både med og uten autorisasjon.

Dersom du ønsker hjelp med oversettelse av dokumenter, kan Din Translatør hjelpe deg. Vi har dyktige oversettere med gode språklige ferdigheter og lang erfaring. Vi bistår blant annet med manuell oversettelse fra engelsk til norsk eller omvendt.

Kontakt oss i dag for hjelp med oversettelse av dokumenter!