Oversettelse av PhD-avhandling

Oversettelse av en PhD-avhandling kan være aktuelt når du ønsker å ha oppgaven på flere språk. I dag skrives omkring 90 % av alle doktorgradsavhandlinger fra norske forskere på engelsk, mens rundt 10 % skrives på norsk.

Uansett hvilket språk du bruker i din PhD-avhandling, finnes det muligheter for å utgi avhandlingen på nye språk om dette skulle være nødvendig.

Forstørrelsesglass: Når trenger du oversettelse av PhD-avhandling?

Når trenger man oversettelse av PhD-avhandling?

Det kan ha sine fordeler å skrive oppgaven på engelsk, siden innholdet da blir mulig å tolke verden rundt. Ønsker du at avhandlingen din skal publiseres/omtales i internasjonale tidsskrifter, er det en klar fordel om den er på engelsk.

Samtidig er det ikke alle som er like komfortable med å skrive på engelsk. Har du skrevet på norsk, ønsker du derfor kanskje en engelsk oversettelse av PhD-avhandlingen din.

Andre ønsker en norsk versjon av en engelskspråklig PhD-avhandling. Dette kan være nyttig dersom du vil at oppgaven skal være lett å tolke for norskspråklige mottakere.

PC med dokument: Husk dette ved oversettelse av PhD-avhandling

Hva bør man tenke på når man skal oversette en PhD-avhandling?

Det å oversette en PhD-avhandling krever ofte både tålmodighet og en god dose research. Det er avgjørende at all terminologi oversettes korrekt i den nye versjonen av avhandlingen, og at språket er korrekt.

En oppgave med skrive- eller grammatikkfeil vil neppe bli godkjent, så det gjelder å ta seg god tid og sørge for korrektur i etterkant av oversettelsen.

Mann presenterer oversettelse av PhD-avhandling

Doktorgradsavhandling på nynorsk

Foruten norsk og engelsk, er det også mulig å velge nynorsk som publiseringsspråk. Dette er imidlertid langt mindre vanlig enn bokmål, og utgjør knapt 0,9 % av alle publiserte PhD-avhandlinger.

Andelen som velger nynorsk som publiseringsspråk er noe høyere blant mastergradsstudenter. Her velger rundt 2 % av alle å publisere oppgaven på nynorsk. Hvilket språk som velges, er helt opp til deg selv.

Fire mennesker som snakker fire ulike språk: Slik lykkes du med oversettelse av PhD-avhandling

Hvorfor skrives så mange avhandlinger på engelsk?

Språkrådet har tidligere utgitt en rapport som viser til at engelsk blir stadig mer populært som publiseringsspråk hos norske universiteter. Samtidig har norske høgskoler og universiteter et ansvar for å ivareta det norske språket innad i institusjonen, ifølge norsk lov.

Det er imidlertid langt fra alle universiteter og høgskoler som har en strategi for ivaretakelse av det norske språket. Mye av undervisningen foregår på engelsk, og lærebøkene er ofte på engelsk de også.

Dette er nok også mye av grunnen til at studenter og doktorgradsstipendiater velger å skrive oppgavene sine på engelsk.

Samtidig skal det sies at norsk næringsliv i stor grad etterspør kompetanse i norsk. Sånn sett kan det nok være en fordel om flere velger å skrive avhandlingene sine på norsk. Har du allerede skrevet oppgaven på engelsk, kan den alltids oversettes i etterkant om du angrer

Sjekkliste for oversettelse av PhD-avhandling

Hvordan oversette doktorgradsavhandling?

Dersom du ønsker å oversette en PhD-avhandling, finnes det ulike fremgangsmåter. Du kan for eksempel oversette oppgaven manuelt på egen hånd. Sørg i så fall for korrektur i etterkant, noe som med fordel kan utføres av noen andre.

Det er også mulig å få hjelp til å oversette doktorgradsavhandlingen av en profesjonell oversetter. Les mer om akademisk oversettelse, her!

Motta hjelp med oversettelse av PhD-avhandling

Motta hjelp med oversettelse av PhD-avhandling

I dag er det vanlig å skrive doktorgradsavhandlinger på både norsk, nynorsk og engelsk, med en klar overvekt på sistnevnte. Oppgaven kan gjerne skrives på et språk du er komfortabel med, og deretter oversettes til ønsket språk.

Dersom du ønsker hjelp med oversettelse av PhD-avhandling, kan Din Translatør bistå. Vi har dyktige oversettere som sørger for å oversette oppgaven på best mulig måte. Det gjøres selvfølgelig grundig research slik at faglige begreper blir korrekte.

Kontakt oss i dag om du ønsker oversettelseshjelp!