Oversettelse av pasientjournal

Trenger du en medisinsk oversettelse av en pasientjournal eller epikrise? Når du har medisinske tekster som skal oversettes, er det viktig å sørge for at teksten er av høy kvalitet. Dette gjelder både den språklige og medisinskfaglige delen av oversettelsen.

Her ser vi nærmere på oversettelse av pasientjournaler og epikriser. Finn ut hvordan du sikrer at oversettelsen er av god kvalitet, og at opplysningene forblir konfidensielle!

Forstørrelsesglass: Hvordan lykkes med oversettelse av pasientjournal?

Tenk på dette når du skal oversette pasientjournal

Dersom man trenger oversettelse av en pasientjournal, kan man få hjelp til dette av profesjonelle oversettere. Det er lurt å velge oversetterbyrå eller oversetter med omhu, slik at resultatet blir best mulig.

Vi skal nå se nærmere på noen av faktorene du bør ta hensyn til.

Sjekkliste for oversettelse av pasientjournal

Kvalitet

En pasientjournal kan beskrives som et dokument som inneholder opplysninger om en pasients helsetilstand, diagnoser, behandlinger, sykdomsforløp og lignende. Om noe oversettes feil, kan det ha stor betydning for pasienten og behandlingsforløpet.

Hvilke kvalitetskrav som stilles til oversettelsen, vil kunne variere basert på oversettelsens formål. Noen ganger kan du ha bruk for en sertifisert medisinsk oversetter. Andre ganger kan det være tilstrekkelig å bruke et standard oversettelsesbyrå.

Ønsker du å oversette din egen pasientjournal til personlig bruk, er det kanskje ikke like viktig med en sertifisert oversettelse.

Medisinsk oversetter hjelper deg med oversettelse av pasientjournal

Medisinsk oversetter

En medisinsk oversetter er en translatør som har spesialisert seg på det medisinskfaglige feltet. Vedkommende har ofte god innsikt i oversettelser av medisinske og teknologiske begreper, noe som kan være en klar fordel.

Oversetteren kan noen ganger ha medisinsk kompetanse, men dette kan variere. Husk at en oversetter uten medisinskfaglig kompetanse også kan utføre oversettelsen på en kvalitetsmessig god måte.

For at oversettelsen skal bli best mulig, vil oversetteren som regel bruke tid på research. På den måten vil medisinske begreper oversettes korrekt – selv om oversetteren ikke nødvendigvis er medisinskfaglig utdannet. 

PC med dokumenter: Slik foregår oversettelse av pasientjournal

Fortrolighet

Når du trenger hjelp med oversettelse av journal, er det også viktig å velge et oversetterbyrå som har gode rutiner for konfidensialitet. En fortrolighetsavtale, også kalt Non-Disclosure Agreement eller taushetserklæring, bør bli signert ved bestilling.

Taushetserklæringen forsikrer deg om at innhold i pasientjournalen ikke havner på avveie eller misbrukes.

Bunke med ark fra oversettelse av pasientjournal

Oversettelse av pasientjournal til ulike språk

Det er mulig å få hjelp med oversettelse av pasientjournal eller epikrise på utallige språk. Kanskje du ønsker på oversette en norskspråklig journal til engelsk? Nesten uansett hvilke språk det er snakk om, finnes det en oversetter som kan hjelpe deg.

Husk likevel på at det kan være vanskelig å finne kompetente oversettere dersom det er snakk om et veldig sjeldent språk. Det er lurt å finne en oversetter som snakker begge språk flytende, og som gjerne har målspråket som morsmål.

Tre personer får hjelp med oversettelse av pasientjournal

Hva koster oversettelse av epikrise eller pasientjournal?

Pris for oversettelse av pasientjournal kan variere noe fra oppdrag til oppdrag, da flere faktorer spiller inn. Her er noen av dem:

  • Antall ord som skal oversettes
  • Valg av oversettelsesbyrå
  • Bruk av ordinær profesjonell oversetter eller sertifisert medisinsk oversetter
  • Språk og vanskelighetsgrad kan spille inn

I de fleste tilfeller er det antall ord som avgjør prisen på oversettelser av pasientjournaler og epikriser. Jo flere ord du har behov for å oversette, jo dyrere vil det som regel være. Valg av oversettelsesbyrå kan også være av stor betydning.

Motta hjelp med oversettelse av pasientjournal

Trenger du hjelp til å oversette en pasientjournal?

Oversettelse av en pasientjournal krever god språkforståelse og research. Hos Din Translatør finner du erfarne oversettere som kan hjelpe deg med oversettelse av alt fra epikriser til journaler.

Noen av oversetterne våre har medisinskfaglig bakgrunn og utdannelse innen medisinske fagfelt. Vi sørger for at oversettelsen blir av høy kvalitet, både på et språklig og faglig plan.