Oversettelse av offentlige dokumenter

Oversettelse av offentlige dokumenter kan være aktuelt i mange situasjoner. Skal du sende inn dokumenter til for eksempel statlig helsevesen, ambassader eller lignende? Da kan det stilles krav om autoriert oversettelse.

Hvorvidt oversettelse av offentlige dokumenter må gjøres av autorisert oversetter eller ikke, avhenger av mottaker. La oss se nærmere på hva slags dokumenter som trenger autorisasjon!

Mann, forstørrelsesglass og CV

Oversettelse av vitnemål

Når vi snakker om oversettelse av offetnlige dokumenter, er det ofte vitnemål som skal oversettes. Hvis du for eksempel søker deg inn på et studie i utlandet, vil gjerne studiestedet kreve at vitnemålet oversettes.

For at lærestedet skal kunne bekrefte at vitnemålet er autentisk, kan det stilles krav til autorisert oversettelse.

Mann med kappe

Hva er en statsautorisert oversetter?

En statsautorisert oversetter eller translatør er en oversetter som har gjennomført en eksamen. Det er Kunnskapsdepartementet som har bevilget autorisasjonen etter bestått eksamen. Oversetteren har da mulighet til å utføre autoriserte oversettelser for bestemte språkpar.

Ved oversettelse av offentlige dokumenter stilles det gjerne krav til at oversettelsen må utføres av autorisert translatør. Dette gjelder blant annet ved oversettelse av vitnemål, legeerklæringer og lignende.

En person med et dokument

Dette kan godkjente oversettere hjelpe deg med

En statsautorisert translatør kan oversette alle slags dokumenttyper innen språkparet vedkommende har bestått eksamen i. Translatøren vil oversette og sikre at alle opplysninger oversettes korrekt. Deretter stemples oversettelsen, noe som viser at den er autorisert.

Lurer du på hva slags dokumenter en statsautorisert oversetter kan hjelpe deg med? Her er noen eksempler:

  • Legeerklæringer
  • Vitnemål
  • Fødselsattester
  • Skjøter
  • Løyver
  • Skilsmissepapirer
  • Kjøpsattester
  • Dødsattest
  • Karakterutskrifter
Personer med puslebrikker

Trenger du statsautoriserte oversettere i Norge?

I noen tilfeller vil du ha behov for en statsautorisert oversetter. Oversettelser av offentlige dokumenter som skal sendes til statlige etater er et eksempel på dette. I de aller fleste tilfeller vil du imidlertid kunne velge en «vanlig» oversetter.

Skal du for eksempel oversette markedsføringstekster, brev, skjønnlitteratur eller lignende, er en vanlig oversetter et mer gunstig valg. Oversettelsestjenester koster ofte mer når de skal utføres av en autorisert oversetter. Denne type tjenester benyttes derfor helst kun når det er høyst nødvendig.

De fleste profesjonelle oversettere er minst like dyktige som enhver autorisert oversetter. Den eneste forskjellen er at dokumentet ditt ikke stemples. Pass likevel på at du velger et oversettelsesbyrå med erfarne og kompetente oversettere, slik at du er på den sikre siden!

Tre personer med PC

Trenger du hjelp med oversettelser?

Oversettelse av offentlige dokumenter kan i noen tilfeller innebære at du trenger hjelp av en autorisert translatør. Dette er gjerne aktuelt om du skal sende en kopi av et vitnemål eller lignende til et lands statlige organer.

I de fleste tilfeller vil det imidlertid holde med «vanlige» oversettelser utført av ikke-autoriserte oversettere. Uansett hva du trenger hjelp med å oversette, kan Din Translatør hjelpe deg. Vi har en gjeng erfarne og dyktige oversettere som oversetter innholdet ditt raskt og presist.

Kontakt Din Translatør i dag og motta 500 ord gratis!