Oversettelse av nettside

Oversettelse av en nettside kan være smart når du ønsker at siden skal kunne tolkes av målgrupper med andre språk enn originalspråket. Har du kanskje planer om å utvide driften til utlandet? Da er oversettelse en viktig del av prosessen.

Vi skal her se nærmere på hvordan oversettelse av en nettside kan utføres, og når det er aktuelt.

Business-mann hopper hekk: Når du utvider driften til nye land er oversettelse av nettside nødvendig

Når trenger du oversettelse av en nettside?

Det er først og fremst aktuelt med oversettelse av en nettside når bedrifter skal innta nye markeder på tvers av landegrenser. Om du har en norsk bedrift, har du sannsynligvis en nettside på norsk, norsk markedsføringsmateriell og lignende.

Om du skal satse på å nå ut til potensielle kunder i utlandet (eller personer som ikke snakker norsk i Norge), kan det være aktuelt med oversettelse av nettsiden. Det er da viktig at nettsiden tilbys på det språket den nye målgruppen din forstår.

PC med dokumenter og forstørrelsesglass: Hvordan foregår oversettelse av nettside?

Mange oversetter nettsider fra norsk til engelsk

Siden engelsk er et «internasjonalt språk», er det mange bedrifter som velger å oversette nettsiden til nettopp engelsk.

En fullverdig oversettelse av en nettside fra norsk til engelsk kan være tidkrevende, men resultatet er positivt. Plutselig kan du nemlig nå ut til mange flere! Oversett gjerne all tekst du har på nettsiden, inkludert forside, produktbeskrivelser, kategoritekster og om oss-siden.

Tre personer jobber med oversettelse av nettside

Hvordan sikre et godt resultat ved oversettelse av nettside?

Oversettelse av en nettside er kanskje ikke noe hokuspokus. Du har allerede innholdet, og trenger bare å gjengi det på et nytt språk. Men er dette egentlig så enkelt som man kanskje skulle tro? I mange tilfeller, nei.

For at oversettelsen av nettsiden skal appellere til målgrupper som snakker et annet språk, er det mange hensyn som skal tas.

Hvordan foregår oversettelse av nettside?

Sørg for at språket er feilfritt

Du har sikkert besøkt utenlandske nettsider som er oversatt til norsk. Dersom norsken inneholder mange grammatiske feil og skrivefeil, er det fort gjort å få et dårlig inntrykk av siden.

Nettsider med dårlig språk oppfattes ofte som useriøse, og du velger sannsynligvis å forlate sider som dette til fordel for mer forseggjorte alternativer. Husk at de som besøker nettsiden din tenker på samme måte.

Har du en nettside som ikke er oversatt godt nok til et nytt språk, vil det neppe være fristende for nye målgrupper å handle hos deg.

Person forklarer hvordan oversettelse av nettside foregår

Ta hensyn til målgruppen

Ved oversettelse av nettside bør du også tenke på målgruppen din. Husk at det kan være kulturelle og språklige forskjeller som gjør at oversettelsene dine må justeres litt om de skal ha ønsket effekt på målgruppen i utlandet.

Om den norske originalteksten på nettsiden din inneholder norske uttrykk, vil disse ofte ikke være mulige å oversette direkte. Da må du finne et uttrykk med tilsvarende betydning i det aktuelle språket.

Målgruppen kan også ha andre kulturelle preferanser enn din norske målgruppe, noe som bør tas hensyn til under oversettelse.

Sjekkliste: Slik går du frem når du trenger oversettelse av en nettside

Bruk dyktige oversettere

Noen velger å gjøre jobben med oversettelse av nettside selv. Dette kan fungere bra dersom du kan språkene godt (både originalspråk og målspråk). Om du derimot føler deg utrygg på oversetting, kan det være bedre å la noen andre ta jobben.

Dette gjelder særlig dersom det er snakk om oversettelse av nettside tilhørende en bedrift. Blir oversettelsen dårlig, risikerer du i verste fall å miste potensielle kunder. Heldigvis finnes det mange flinke oversettere som kan hjelpe deg.

Pass på at oversetteren har den språklige kompetansen som trengs, enten det er snakk om norsk–engelsk-, engelsk–norsk-, dansk–norsk- eller svensk-norsk-oversettelser.

Motta hjelp med oversettelse av nettside

Motta hjelp med oversettelse av nettside

Ved hjelp av oversettelse av nettsider kan man nå ut til nye målgrupper i andre land. For bedrifter som ønsker å selge varene eller tjenestene sine over landets grenser, er oversettelse et must.

Har du en nettside som er klar for oversettelse, men er usikker på hvordan du skal komme i gang? Din Translatør har erfarne oversettere som sørger for at nettsiden din oversettes på best mulig vis.

Vi er opptatt av godt språk, men også det at tekstene skal tilpasses målgruppen. Ta kontakt i dag, og få effektiv oversettelseshjelp!