Oversettelse av kontrakt

En oversettelse av en kontrakt kan være nyttig dersom du ønsker å ha innholdet på et annet språk. Dette kan for eksempel være nyttig dersom den andre parten ikke kan originalspråket. Når en kontrakt skal inngås er det viktig at begge parter forstår den!

Her kan du lese mer om oversettelse av kontrakter og andre viktige dokumenter!

Personer fra ulike land: Slik sikrer du god oversettelse av kontrakt

Hvilke språk kan kontrakten oversettes til?

Uansett hvilke språk du ønsker å oversette innholdet i en kontrakt til, finnes det muligheter. Dersom du trenger oversettelse av kontrakt til et mindre utbredt språk, kan det imidlertid være utfordrende å finne en oversetter som kan gjøre jobben for deg.

I mange tilfeller er det ønskelig å oversette kontrakten til et språk som engelsk, da dette kan forstås av mennesker i en rekke land.

Har du kanskje en tysk forretningspartner du skal inngå en kontrakt med? Om kontrakten er på norsk, kan det da være nyttig å oversette den til engelsk – for å nevne et eksempel!

Her noen av språkene kontrakter ofte oversettes fra/til:

 

  • Engelsk til norsk
  • Norsk til engelsk
  • Dansk til norsk
  • Svensk til norsk
PC med forstørrelsesglass og dokument: Hvordan komme i gang med oversettelse av kontrakt?

Hvordan oversetter man en kontrakt?

Ved oversettelse av kontrakt er det veldig viktig at alle juridiske ord og uttrykk blir oversatt korrekt. Hvis ikke, risikerer man at innholdet i kontrakten blir feil. Øvrig innhold i kontrakten må selvfølgelig også oversettes korrekt.

Kvalitet er med andre ord en avgjørende faktor når det kommer til oversettelse av en kontrakt. Dette bør du ha i bakhodet når du skal velge oversettelsesmetode. Det beste er naturligvis at kontrakten oversettes manuelt av noen som kan begge språk flytende.

Om du skulle velge maskinoversettelse, kan dette nemlig medføre mange feil og mangler i kontrakten. Grammatikken kan også bli feil, noe som neppe gir et spesielt godt inntrykk på en eventuell forretningspartner eller andre du inngår kontrakt med.

Forstørrelsesglass: Hva innebærer oversettelse av kontrakt?

Ulike metoder for oversettelse av kontrakter

Når du trenger oversettelse av kontrakt, finnes det flere forskjellige oversettelsesmetoder å velge mellom.

Vi skal her se nærmere på de vanligste!

Mann med oversatt tekst: Slik foregår oversettelse av kontrakt

Manuell kontraktoversettelse

En manuell oversettelse av kontrakt innebærer at dokumentet blir oversatt av en translatør. Vedkommende vil da oversette teksten manuelt, og uten bruk av automatisk oversettelse. Personen gjør som regel nødvendig research, og sørger for at innholdet oversettes riktig.

Manuell oversettelse av kontrakter kan utføres av profesjonelle oversettere. Noen ganger kan man ha behov for en autorisert oversetter – altså en oversetter som har statlig autorisasjon gjennom avlagt eksamen hos NHH.

Som regel er det kun nødvendig med autorisert oversettelse av kontrakt dersom dokumentet skal sendes til det offentlige. I de fleste andre situasjoner kan det være like effektivt (og mer lønnsomt) å gå for ordinære oversettere.

Tre personer som leser om oversettelse av kontrakt på PC

Automatiske oversettelser

Det finnes programmer som gjør det mulig å oversette kontrakter automatisk. Et eksempel på dette er maskinoversettelsesprogrammer som Google Translate. Der kan du laste opp kontrakten din og få den oversatt på sekunder.

Om du velger denne metoden, er det imidlertid viktig å huske på at kontrakten kan inneholde mange feil. Automatiske oversettelser medfører ofte at ord med flere betydninger blir oversatt feil, og man kan oppleve at teksten får dårlig språklig flyt.

Mann med hastverk trenger oversettelse av kontrakt

Hva koster oversettelse av kontrakt?

Prisen for oversettelse av en kontrakt vil kunne variere mye. Oversetter du selv eller bruker automatisk oversettelse, er det gjerne helt uten kostnader. Men om du er opptatt av at kontrakten skal oversettes riktig, trenger du kanskje litt oversettelseshjelp.

Om du bestiller oversettelse av kontrakt gjennom et oversettelsesbyrå eller lignende, vil det enkelte firmaets satser gjelde. De fleste tar betalt per ord for oversettelser, noe som betyr at en lang kontrakt kan være dyrere å oversette enn en liten kontrakt.

Det kan være nyttig å hente inn et pristilbud på forhånd, dersom du ønsker å orientere deg om pris før du inngår en avtale.

Motta hjelp med oversettelse av kontrakt

Motta hjelp med å oversette kontrakten din

Har du behov for oversettelse av en kontrakt, er det som regel ønskelig med høy språklig kvalitet. At innholdet i kontrakten er riktig, er naturligvis en forutsetning for at kontrakten skal kunne inngås på riktige premisser.

Dersom du ønsker hjelp med manuell oversettelse av en kontrakt, kan Din Translatør hjelpe deg. Våre oversettere er dyktige, og ikke minst – erfarne.

Kontakt oss i dag for rask og god hjelp!