Oversettelse av juridiske dokumenter

Ved oversettelse av juridiske dokumenter er det viktig å holde tungen rett i munnen. Det er mange juridiske begreper å ta hensyn til, og en feil oversettelse kan medføre at innholdet i dokumentet endres.

Finn ut hvordan du oversetter juridiske dokumenter på en god og pålitelig måte!

Forstørrelsesglass: Alt om oversettelse av juridiske dokumenter

Ulike juridiske dokumenter som er aktuelle for oversettelse

Juridiske dokumenter er et vidt begrep som omfatter mange ulike dokumenter innen jus og rettsvitenskap. Dokumentene er typisk av rettslig bindende karakter, og kan involvere alt fra privatpersoner og bedrifter, til offentlige instanser.

Her er et par eksempler på juridiske dokumenter parter ofte ønsker hjelp med å oversette fra ett språk til et annet:

  • Avtaler
  • Kontrakter
  • Fullmakter
  • Testamenter
  • Forskrifter
  • Erklæringer

Det finnes også andre typer juridiske tekster, inkludert lover, forskrifter, vilkår og betingelser, juridisk litteratur og transkriberte vitneutsagn. Også disse kan være aktuelle å oversette.

Bunke med juridiske dokumenter klare for oversettelse

Oversettelse av juridiske dokumenter kan foregå på ulike måter

Dersom du har behov for oversettelse av juridiske dokumenter, er det flere ulike oversettelsesmetoder å velge mellom. Disse kan gi by på ulikheter både når det kommer til pris, oversettelseshastighet og kvalitet.

Hvilken metode du bør velge avhenger først og fremst av dine krav til kvalitet, men også budsjett.

Personer fra et oversettelsesbyrå samarbeider om oversettelse av juridiske dokumenter

Automatisk dokumentoversettelse

Gjennom Google Translate og andre oversettelsesprogrammer kan du oversette dokumenter på få sekunder. Ofte er dette helt gratis. Oversettelsen blir utført ved hjelp av kunstig intelligens, og ingen menneskelig oversetter er involvert i prosessen.

Selv om automatisk dokumentoversettelse kan være raskt, enkelt og kostnadsfritt, kan det også ha sine ulemper. Teksten vil i mange tilfeller inneholde uriktige oversettelser og grammatiske feil.

Derfor egner denne formen for oversettelse seg best når god kvalitet ikke er så viktig. Dette kan for eksempel være aktuelt når du skal oversette et dokument for å få et raskt overblikk over hva det handler om.

Oversettelse av juridiske dokumenter på PC

Manuell oversettelse med profesjonell translatør

Hvis du har behov for oversettelse av juridiske dokumenter og er opptatt av at kvaliteten skal være best mulig, er manuell oversettelse den beste løsningen. En profesjonell oversetter utfører da oversettelsen, noe som kan innebære research og tilpasninger.

Denne formen for oversettelse tar naturlig nok litt lengre tid enn automatisk oversettelse, og koster i tillegg penger. Samtidig kan du føle deg trygg på at juridiske begreper og innholdet for øvrig stemmer.

Person som arbeider med oversettelse av juridiske dokumenter

Statsautorisert oversetter

Hvis du trenger oversettelse av juridiske dokumenter og skal sende dokumentene videre til en offentlig instans eller lignende, kan du ha behov for en statsautorisert oversetter. Dette avhenger av hvilke krav mottaker stiller.

En statsautorisert oversetter er en profesjonell oversetter som har gjennomgått og bestått en eksamen i det aktuelle språkparet. Slike oversettelser vil få et stempel som verifiserer at innholdet er korrekt.

Sammenlignet med ordinær manuell oversettelse, kan oversettelser gjort av statsautoriserte oversettere koste litt mer.

Sjekkliste for oversettelse av juridiske dokumenter

Oversettelse av juridiske dokumenter: Hva koster det?

Skal du benytte deg av en profesjonell oversetter til oversettelse av juridiske dokumenter, vil dette som regel ha en kostnad. Et oversettelsesfirma vil ofte ta betalt per ord, noe som betyr at et dokument med mange ord koster mer å oversette.

Andre oversettere tar betalt mer oppdrag eller timebruk. Husk også på at prisen kan påvirkes av andre faktorer, som vanskelighetsgrad eller språk. Prisen vil ofte variere en del fra oversetterbyrå til oversetterbyrå.

Profesjonell mann hopper hekk: Oversettelse av juridiske dokumenter

Vi hjelper deg med å oversette juridiske dokumenter

Enten du har en kontrakt, avtale, erklæring, fullmakt eller andre juridiske dokumenter som skal oversettes, kan Din Translatør gjøre jobben for deg.

Vi har erfarne og flinke oversettere med god språklig kompetanse, og oversetter dokumentet manuelt for å sikre høy kvalitet. Om du har behov for oversettelser som er pålitelige og ønsker rask levering, har vi tjenestene du trenger!