Oversettelse av journalistiske artikler

Oversettelse av journalistiske artikler kan være aktuelt når du som journalist ønsker å publisere artikkelen på flere språk. Eller har du kanskje utført et intervju på engelsk, og ønsker å oversette artikkelen til norsk? Oversetting er nyttig i mange situasjoner!

Vi skal her se nærmere på oversettelse av journalistiske artikler. Hvordan går du frem for å sikre et best mulig resultat? Dette er bare noe av det du får svar på i denne guiden!

Sjekkliste: Når trenger man oversettelse av journalistiske artikler?

Når trenger man oversettelse av journalistiske artikler?

En journalistisk artikkel kan utarbeides på en rekke språk. Kanskje du har laget en artikkel på norsk, men skulle gjerne hatt den på engelsk? Det er også aktuelt med oversettelse dersom du vil publisere artikkelen på norsk, men har den på et annet språk.

Journalister må ofte oversette tekst fra ett språk til et annet, og dette er kanskje spesielt aktuelt for utenriksreportere og andre som jobber med ulike språk.

PC med papir og forstørrelsesglass: Tenk på dette før du setter i gang med oversettelse av journalistiske artikler

Hva bør du tenke på når en journalistisk artikkel skal oversettes?

Journalister har en viktig samfunnsrolle, da de skal formidle informasjon til publikum på en forståelig måte. Som journalist skal du blant annet tilrettelegge for samfunnsdebatt, og du skal ha et kritisk blikk mot makthavere innen politikk og økonomi.

Du har en viktig rolle i det demokratiske samfunnet, og skal først og fremst lete etter og formidle virkeligheten. For det er nettopp dette journalistikk er – nemlig virkelighetens historier. Journalisten avslører blant annet kritikkverdige forhold og maktmisbruk.

Ved oversettelse av journalistiske artikler, er det derfor helt grunnleggende at oversettelsen er korrekt. Innholdet skal ikke avvike fra den opprinnelige teksten, da dette i ytterste konsekvens kan føre til at feilinformasjon spres.

Mann med oversettelse av journalistiske artikler

Hvordan oversette en journalistisk artikkel?

Det er dessverre ikke alle journalistiske artikler som er oversatt like godt. Som journalist bør du derfor vektlegge at oversettelsen blir korrekt og med god språklig flyt. Skal du gjøre oversettelsen selv, må du naturligvis ha god forståelse for begge språk.

Ofte vil det være behov for oversettelseshjelp. Du kan la dine journalistiske artikler oversettes av profesjonelle oversettere dersom du vil forsikre deg om at resultatet blir best mulig. Oversetteren bør da kunne begge språk flytende.

Automatisk oversettelse i Google Translate eller lignende vil neppe være et godt valg når det kommer til journalistiske artikler. Resultatet av en automatisk oversettelse er ikke pålitelig, og du bør regne med at mange ord og uttrykk ikke blir oversatt riktig.

Når du skal oversette journalistiske tekster har du kanskje en streng deadline å forholde deg til. Derfor kan det være greit å finne en oversetter med rask levering, slik at du ikke går glipp av leveringsfristen.

Forstørrelsesglass: Hvordan fungerer oversettelse av journalistiske artikler?

Hva koster journalistisk oversettelse?

Prisen for oversettelse av journalistiske artikler kan variere en del. Det er hovedsakelig antall ord som er avgjørende for prisen, men også valg av oversettelsestjeneste vil ha mye å si.

Om du har behov for spesielle oversettelsestjenester, som autorisert oversettelse, vil dette også kunne øke kostnadene. Det vil imidlertid ofte være bra nok å velge vanlige oversettelsestjenester når det kommer til journalistiske tekster.

Dersom du har en journalistisk artikkel som trenger oversettelse, kan du innhente pristilbud før du bestemmer deg. På den måten vil du kunne velge den beste oversettelsestjenesten for deg, til en pris du er fornøyd med.

Få hjelp med oversettelse av journalistiske artikler

Motta hjelp med oversettelse av journalistiske artikler

Det kan være behov for oversettelse av journalistiske tekster i mange ulike situasjoner. Som journalist er det imidlertid viktig å forsikre seg om at oversettelsen blir korrekt og god. Dette er avgjørende for at informasjonen som spres gjenspeiler originalteksten.

Om du er usikker på oversettelsen eller synes at det er tidkrevende å oversette, finnes det heldigvis hjelp å få. Din Translatør tilbyr oversettelse av journalistiske artikler, og leverer en ferdig oversatt tekst av høy kvalitet.

Ta kontakt med oss i dag for oversettelseshjelp med hurtig levering!