Oversettelse av dokumenter

Oversettelse av dokumenter kreves ofte dersom du skal søke jobb eller utdanning i et annet land, eller av andre årsaker. Ved å oversette et dokument til et annet språk, sørger du for at mottakeren kan forstå innholdet.

Det som skiller oversettelse av dokumenter fra «vanlige» oversettelser, er at det ofte ikke er rom for tolkning eller tilpasninger. Det er imidlertid svært viktig at all informasjon fra originalen videreføres til den oversatte teksten.

Enten du har behov for oversettelse av medisinske, juridiske eller finansielle dokumenter, kan et oversetterbyrå hjelpe deg. I noen tilfeller er det imidlertid nødvendig med en statsautorisert oversetter.

Her kan du blant annet lære mer om når oversettelse av dokumenter stiller krav til bruk av autorisert translatør.

En bunke med papirer

Autorisert oversetter – når trengs det?

Innimellom må en statsautorisert translatør benyttes dersom du skal oversette viktige dokumenter. Hvorvidt oversettelsen må stemples av en autorisert oversetter er i stor grad avhengig av hvem mottakeren er.

Etater tilhørende et lands myndigheter vil ofte sette krav om at oversettelsen er utført av en autorisert translatør. Dette kan for eksempel gjelde helsevesen, domstoler, politivesen og lignende.

Det er som regel finansielle og juridiske dokumenter som har behov for autorisert oversetter. Eksempler på slike dokumenter er som følger:

 • Kontrakter
 • Skilsmissedokumenter
 • Fullmakter
 • Legeattester
 • Vitnemål
 • Fødselsattester
 • Karakterutskrifter
 • Arvedokumenter
 • Arbeidskontrakter og -attester
 • Vigselsattester
 • Tinglysninger
 • Saksdokumenter
 • Navnemeldinger
Lage sjekkliste

Hva skjer om oversettelsen ikke er autorisert?

Hva skjer dersom det har blitt stilt krav om at oversettelse av dokumenter skal gjøres av en autorisert translatør, men dette ikke gjøres? Som regel vil ikke dette ha andre konsekvenser enn at mottakeren ikke godtar dokumentet.

Dersom du har behov for autorisert oversettelse av dokumenter, er det derfor viktig å forsikre deg om at det er dette du får. Husk at det ikke er oversettelsesbyrået som er autorisert, men selve oversetteren.

Håndtrykk

Hvordan oversette offentlige dokumenter?

Dersom du har behov for å oversette offentlige dokumenter kan du få hjelp til dette av et oversettelsesbyrå. Hvis mottaker stiller krav til autorisert oversettelse, skal oversettelsen stemples av en statsautorisert translatør.

En statsautorisert translatør kan enten jobbe for seg selv, eller via et oversettelsesbyrå. Det er altså ikke selve oversettelsesbyrået som har en autorisasjon tilknyttet seg, men selve oversetteren.

Det eneste du trenger å gjøre, er å kontakte oversettelsesbyrået og forhøre deg om de tilbyr autoriserte oversettelser. Dersom dette tilbys, vil du få et prisanslag for oppdraget. Deretter kan du sende inn dokumentene som skal oversettes. 

Du vil se at alle dokumentene har den autoriserte oversetterens stempel, noe som sikrer mottaker om at oversettelsen er korrekt.

To personer med PC

Hva er en autorisert oversetter?

En statsautorisert translatør er – som navnet kanskje antyder – en oversetter som har fått autorisasjon fra norske myndigheter til å gjennomføre oversettelse av dokumenter. Denne autorisasjonen gis av Kunnskapsdepartementet via Norges Handelshøyskole (NHH). 

For at en oversetter skal kunne kalle seg autorisert, må vedkommende først ha bestått en eksamen. Her er det snakk om én skoleeksamen og én hjemmeeksamen. Begge må bestås før oversetteren mottar sin autorisasjon.

Dersom oversetteren har bestått den todelte eksamenen hos NHH, vil vedkommende kunne oversette viktige dokumenter (og andre teksttyper) som vil godtas av et lands myndigheter.

Som regel vil translatøren kun ha bevilgning i ett språkpar, men noen kan oversette til flere ulike målspråk.

Forstørrelsesglass

Stempel som bevis

Når en autorisert oversetter utfører en oversettelse, vil vedkommende stemple alle sider i dokumentet. Dette betyr at oversetteren går god for at innholdet er korrekt oversatt. Stempelet er personlig, og i midten vil oversetterens navn kunne sees. 

Oversettelse av dokumenter innebærer som regel også at hver av sidene signeres av oversetteren. Dette bidrar også til å sikre dokumentets ekthet.

Datamaskin, dokument og forstørrelsesglass

Oversette politiattest

Mange har behov for å oversette politiattest fra norsk til et annet språk. Dette er for eksempel nødvendig dersom du søker deg inn på spesifikke jobber eller utdanninger i utlandet, der ren vandelsattest kreves. 

En profesjonell oversetter kan hjelpe deg med oversettelse av denne type dokumenter, og sørger for at riktige begreper benyttes i den oversatte teksten.

Bøker og dokumenter

Oversette vitnemål

Det er også vanlig med oversettelse av dokumenter som vitnemål og karakterutskrifter. Dette er også noe som ofte trengs i forbindelse med opptak til utdannelser i utlandet. Det kan også være behov for å oversette vitnemål hvis du søker om jobb i et annet land.

Det å oversette vitnemål eller karakterutskrift er noe et tekstbyrå kan hjelpe deg med. Hvorvidt oversettelsen trenger autorisert oversetter eller ikke, er noe mottakeren vil avgjøre.

Personer med puslebrikker

Hva koster oversettelse av dokumenter?

Pris på oversettelse av dokumenter kan variere mye fra oversettelsesbyrå til oversettelsesbyrå. Noen tar betalt per ord som skal oversettes, mens andre prissetter tjenesten med timepris.

Det er også mange faktorer og variabler som spiller inn for oversettelsens pris. Noen ganger kan du velge kvalitetsnivå, og da vil selvfølgelig oversettelser av høy kvalitet koste mest. Husk også at jo lenger teksten er, jo mer vil det koste.

I noen tilfeller vil også faktorer som vanskelighetsgrad spille inn. Noen tekster er naturligvis ikke like enkle å oversette som andre. Fagtekster med mange avanserte fagord kan for eksempel være ekstra tidkrevende for oversetteren.

Oversettelse av dokumenter som er veldig avanserte kan også koste litt ekstra. Foruten vanskelighetsgrad, kvalitet og lengde, kan også målspråk ha betydning for prisen.

Tre personer med datamaskin

Bestill oversettelse av dokumenter i dag!

Har du behov for oversettelse av dokumenter? Din Tekstforfatter kan hjelpe deg! Våre oversettere har bred erfaring med oversettelser av ulike slag – inkludert dokumenter. Vi sørger for at oversettelsen din fremstår som flytende og presis.

Vi passer på at oversettelsen ikke inneholder noen skrivefeil eller andre former for feil, slik at mottakeren kan tolke budskapet best mulig. Du kan bestille oversettelser fra svensk, dansk eller engelsk til norsk, eller fra norsk til engelsk. 

Kontakt oss i dag hvis du har behov for oversettelse av dokumenter. Vi opererer med en timepris på 1 400 kroner, og sørger for å levere oversettelser av høy kvalitet. Skulle du mot formodning ikke være fornøyd, sørger vi for å gjennomføre eventuelle korrigeringer. 

Husk at du kan motta 500 ord gratis, dersom du ønsker å teste ut tjenestene våre før du eventuelt bestiller!