Oversettelse av avtale 

Mange ønsker hjelp med oversettelse av en skriftlig avtale, enten det er fra engelsk til norsk eller andre språk. Det kan for eksempel være snakk om avtaledokumenter i form av kjøpsavtaler eller andre kontrakter.  

Her skal vi se nærmere på hvordan oversettelse av avtaledokumenter utføres, og hva du bør tenke på underveis! 

PC med dokument: Lær mer om oversettelse av avtale

Hva er en juridisk avtale? 

En avtale kan beskrives som en enighet mellom ulike parter. Ofte er det snakk om en juridisk avtale, noe som innebærer at partene inngår enighet om hvordan man skal forholde seg til diverse rettslige forhold. En slik avtale kalles også for en kontrakt. 

Ifølge norsk avtalerett er det ikke noen spesifikke formkrav når det kommer til hvordan avtalen skal inngås. En avtale som er inngått muntlig kan være like bindende som skriftlige avtaler.  

Trenger man en oversettelse av en avtale, er det imidlertid stort sett snakk om en skriftlig avtale. Avtalen vil typisk være signert av begge parter, og inneholder informasjon om hvilke forhold avtalen regulerer. 

Forstørrelsesglass: Vi ser nærmere på oversettelse av avtale

Ulike typer avtaler som kan trenge oversettelse 

Både bedrifter og privatpersoner kan ha behov for oversettelse av en avtale. Det finnes svært mange ulike typer avtaler, og i næringslivet er det gjerne snakk om en av følgende: 

  • Distribusjonsavtaler 
  • Arbeidsavtaler 
  • Franchise-kontrakter 
  • Aksjonæravtaler 
  • Forhandleravtaler 
  • Agenturavtaler 
  • GDPR- og databehandlingsavtaler 
  • Kontrakter relatert til domener og opphavsrett 
  • Lisensavtaler 

Sivile eller private avtaler/kontrakter kan for eksempel være kjøpekontrakter (for eksempel i forbindelse med eiendoms- eller bilkjøp), ekteskapspakter eller arbeidskontrakter. 

Sjekkliste for oversettelse av avtale

Hva er viktig å tenke på ved oversettelse av en avtale? 

Siden en avtale er juridisk bindende, er det svært viktig at innholdet oversettes 100 % korrekt. Hvis ikke, risikerer man at forhold i den oversatte avtalen avviker fra den opprinnelige avtalen – noe som selvfølgelig kan få store konsekvenser. 

Alle faglige og juridiske termer må oversettes presist, og det er i tillegg viktig å sørge for god språklig flyt. Grammatiske feil i en avtale er ikke bare uprofesjonelt, det kan også påvirke innholdets betydning. 

Tre personer som jobber med oversettelse av avtale

Hvordan oversette en avtale? 

Når man har en avtale som trenger oversettelse, finnes det flere valgmuligheter. Her er det viktig å være klar over at ikke alle oversettelsesteknikkene vil gi et like pålitelig resultat.  

Hvilken oversettelsesteknikk som passer best i ditt tilfelle, avhenger blant annet av hva oversettelsen skal brukes til. La oss se nærmere på valgmulighetene dine. 

PC med dokument: Automatisk oversettelse av avtale

Maskinoversettelse av avtale (automatisk oversetting) 

Google Translate og lignende oversettelsesprogrammer gjør at man på sekunder kan oversette teksten i en avtale til utallige språk. Tjenester som dette er også gratis, noe som selvfølgelig er en fordel. Dette er imidlertid ikke et godt alternativ dersom kvalitet er viktig. 

Om du benytter automatisk oversettelse av en avtale, kan du risikere at oversettelsen inneholder mange feil. Ord som betyr flere ting kan oversettes feil, og grammatikken vil gjerne bære preg av automatisk oversettelse. 

Dersom du skal oversette en avtale for eget bruk, er det kanskje ikke så problematisk om avtalen inneholder noen feil. Men avtaledokumenter er stort sett viktige, og derfor er de fleste opptatt av kvalitet. 

Mann som jobber med oversettelse av avtale

Profesjonell oversettelse av avtaledokumenter 

Når det er snakk om oversettelse av en avtale, vil resultatet som regel bli langt mer pålitelig om jobben utføres av en profesjonell oversetter. En translatør som har gode språklige ferdigheter (i begge språk), vil da oversette teksten manuelt. 

På den måten trenger du ikke å bekymre deg for at avtalen inneholder feil eller mangler. Dersom mottaker krever at oversettelsen har stempel som viser at oversettelsen er korrekt, kan du benytte deg av en autorisert oversetter. 

I mange tilfeller vil det imidlertid være tilstrekkelig å bruke en standard oversettelsestjeneste.  

Motta hjelp med oversettelse av avtale

Bestill oversettelse av avtale 

Dersom du har behov for oversettelse av en avtale, kan Din Translatør hjelpe deg. Vi har lang erfaring på området, og kan blant annet bistå med oversetting av kjøpsavtaler, arbeidsavtaler eller lignende.  

Vi oversetter alle avtaler manuelt, og sørger for at oversettelsen blir av høy kvalitet. Oversetterne våre kan gi deg rask og effektiv hjelp, og gjør grundig research for at resultatet skal bli som forventet.