Oversette Word-dokumenter  

Dersom du har behov for å oversette Word-dokumenter, finnes det flere løsninger du kan benytte deg av. Det å skrive om teksten til et annet språk uten å endre på essensen krever god språklig kunnskap. Samtidig skal språket ha god flyt og være engasjerende. 

Her guider vi deg frem til den løsningen som passer deg best! 

Først og fremst: Hvorfor oversette?  

Når en bedrift eller privatperson har behov for oversettelse av Word-dokumenter, kan dette ha ulike årsaker. For en bedrift handler det kanskje om at målgruppen som skal lese teksten snakker et annet språk. Dette er aktuelt å tenke på når dy skal nå et internasjonalt publikum.   

Det norske språk tiltrekker seg et snevert publikum, og vil neppe engasjere personer utenfor våre landegrenser.   

For privatpersoner kan det også være aktuelt å oversette Word-dokumenter eller annen tekst. Skal du for eksempel sende et motivasjonsbrev til et universitet i utlandet, må brevet  være på engelsk. Mange skriver først brevet på norsk, og får så hjelp med oversettelsen. 

Sjekkliste: Hvordan bli translatør?

Hvor kan man oversette Word-dokumenter? 

Det finnes flere forskjellige oversettelsesmetoder for deg som skal oversette et dokument laget i Microsoft Word. La oss se nærmere på dem!  

Programmer for automatisk oversetting  

Det finnes flere automatiske oversettelsesprogrammer der ute. Word har selv en funksjon hvor du kan oversette hele dokumentet. Eventuelt kan du oversette dokumentet i Google Translate.  

Utfordringen med automatiske oversettelsesverktøy er at de ofte genererer veldig direkte oversettelser som man ikke kan stole på. Ordene i teksten oversettes som regel ord for ord, uten hensyn til kontekst eller språkspesifikke uttrykk.  

Du kan ikke kjøre dokumentet gjennom en automatisk oversetter og være 100 % trygg på at resultatet er kvalitetssikret. I noen tilfeller vil maskinoversettelse fungere bra nok. Det er likevel tidkrevende og omstendelig arbeid å måtte gå gjennom teksten igjen i etterkant for å forsikre seg om at kvaliteten er god nok.  

Det kan forekomme små feil og upresise formuleringer, og dette er merarbeid som kanskje ikke er ønskelig.   

Oversettelsesbyrå 

I tidskritiske situasjoner vil det ofte være mer fornuftig å sette bort oversettelsesjobben til profesjonelle oversettere. Du kan da motta et ferdig oversatt Word-dokument til avtalt tid, og du trenger ikke å bekymre deg for kvaliteten. 

Du kan også oversette manuelt på egen hånd, men dette er kanskje ikke så aktuelt om du ikke kan begge språk. Det kan være vrient å skrive en god tekst på et språk som ikke er ens eget morsmål.   

Dette gjelder enten du skal oversette en artikkel, bok, skoleoppgave eller forretningsplan. Profesjonelle oversettere har den språklige kompetansen som trengs, og sørger for at oversettelsen har god flyt og er tilpasset målgruppen. 

Tre personer ser på hver sin PC: Hvordan bli translatør?

Unngå upresis oversetting  

Dersom et Word-dokument oversettes upresist, vil teksten ofte ikke svare til formålet. Er teksten full av grammatikkfeil eller har dårlig flyt, kan den dessuten oppfattes som lite troverdig eller seriøs.  

Dette er det spesielt viktig å tenke over dersom du har et viktig Word-dokument som skal deles med andre. I verste fall kan teksten bli skrotet før noen i det hele tatt har lest gjennom den. I noen tilfeller vil dette medføre store konsekvenser.   

Kvaliteten på din tekst kan heldigvis sikres ved å gjøre gode valg underveis!  

Din Text: Alt om hvordan du kan bli translatør

Trenger du hjelp med å oversette et Word-dokument? 

Din Translatør er et oversettelsesbyrå med bred språklig kompetanse, og består av erfarne oversettere og tekstforfattere. Vi har lang erfaring med oversetting, og bistår enten det er snakk om akademiske tekster, websider eller annet innhold.  

Ved å benytte en profesjonell aktør unngår du ikke bare merarbeidet det er å dobbeltsjekke teksten i etterkant. Du er også sikret en tekst som er korrekt innholdsmessig oversatt, og med god språklig flyt.