Oversette vitnemål

Har du behov for å oversette vitnemål fra ett språk til et annet? Da er det viktig at oversettelsen blir korrekt og tydelig. Med oversatt vitnemål kan mottakere i andre land tolke kompetansen din.

Dersom du har utdannelse fra Norge og skal søke jobb i utlandet, kan oversetting av vitnemål være nødvendig for at mottaker skal kunne forstå innholdet.

Vi skal nå se nærmere på hva du bør tenke over når vitnemål, karakterutskrifter eller andre offisielle dokumenter skal oversettes.

Forstørrelsesglass

Skal du oversette vitnemål til engelsk?

Mange drømmer om å studere eller jobbe i utlandet. Dersom vitnemålet ditt kun er på norsk, er det imidlertid ikke så enkelt for mottakerne å forstå innholdet. Med et vitnemål på engelsk kan du potensielt nå ut til mange flere, noe som gjør det mulig å søke studieplass i utlandet.

De fleste utdanningsinstitusjoner i verden har saksbehandlere som kan kommunisere på engelsk. Ved å oversette vitnemål fra norsk til engelsk, kan du derfor søke om jobb og skoleplass enten det er i Storbritannia, USA, Tyskland eller Frankrike.

Statsautorisert translatør

Statsautorisert oversetter/translatør

I mange tilfeller krever utdanningsinstitusjoner som universiteter og høgskoler at vitnemål oversettes av statsautoriserte oversettere. Dette er oversettere som er bemyndiget til å bekrefte korrektheten til en oversettelse, noe som vises i form av et stempel.

Grunnen til at mange offentlige institusjoner krever at innholdet er godkjent av en statsautorisert translatør, er at de må vite med sikkerhet at innholdet er korrekt.

For å bli en statsautorisert oversetter i Norge, må man ha mottatt en bevilgning via Kunnskapsdepartementet. Denne bevilgningen fås dersom oversetteren består en eksamen på Norges Handelshøyskole, også kjent som NHH.

Sjekkliste av dokumenter

Offisiell oversettelse av dokumenter

Skal du oversette vitnemål eller andre viktige dokumenter? Da kan det være lurt å sjekke hvorvidt mottakeren setter krav til autorisasjon via en autorisert oversetter.

Offisiell oversettelse av dokumenter er blant annet vanlig når det er snakk om oversettelse av vitnemål, testamenter og fødselsattester. Også andre juridiske dokumenter bør ofte oversettes med en autorisert oversetter. Hvorvidt dette faktisk er nødvendig, avhenger av mottakerens krav.

Avtale om oversettelse

Motta 500 ord gratis!

Din Translatør kan hjelpe deg med oversettelse av tekst. Vi sørger for at den oversatte teksten får høy kvalitet og god flyt på målspråket.

Vi gir deg tips og gode råd, enten du skal oversette vitnemål, artikler, motivasjonsbrev eller noe annet. Vi kan også hjelpe med korrektur eller språkvask av tekst du selv har oversatt. Kontakt oss i dag for mer informasjon!