Oversette vigselsattest? Guide med tips! 

Dersom du har giftet deg i utlandet, vil det ofte være behov for å oversette vigselsattesten. Dette avhenger imidlertid av hvor i verden vigselen fant sted, og hvorvidt dere ble viet i henhold til norsk eller utenlandsk rett. 

I denne guiden ser vi nærmere på når oversettelse er nødvendig, og hvordan du går frem. 

Translatør presenterer tekst: Hva koster oversettelse?

Hva er en vigselsattest? 

En vigselsattest er et dokument som bekrefter at man er gift, samt hvem man har inngått ekteskapet med. Attesten inneholder med andre ord partenes navn, men også informasjon om vigselssted og -dato.  

Vigselsattesten inneholder også partenes fødselsdatoer og -numre, navn før ekteskapet ble inngått og vigselsmyndighet.  

Så lenge man inngår ekteskapet i Norge eller via norske instanser i utlandet, vil man motta vigselsattesten i Altinn eller via post.  

Fire personer med ulike språk kan kommunisere med oversetting: Hvordan oversetter man dokumenter?

Trenger du en vigselsattest på engelsk? 

I noen tilfeller kan det være praktisk å få vigselsattesten på et annet språk enn norsk. Kanskje ektefellen din ikke kan norsk? I så fall kan det kanskje være ønskelig å ha attesten på engelsk eller andre språk. 

Heldigvis kan du enkelt bestille en vigselsattest på andre språk enn bare norsk. Skatteetaten tilbyr flerspråklige vigselsattester. Her er noen av språkene du kan få attesten på: 

 

 • Engelsk 
 • Italiensk 
 • Fransk 
 • Tysk 
 • Spansk 
 • Norsk 
  PC med dokument: Hva koster oversettelse?

  Gjelder en norsk vigselsattest i utlandet? 

  Ønsker man å anvende vigselsattesten sin i utlandet, er det nødvendig å sende den videre til Statsforvalteren. Her vil den få apostillestempel. Eventuelt kan den videresendes til Utenriksdepartementet hvor den kan legaliseres.  

  Det er viktig å opplyse om hvilket land man ønsker at vigselsattesten skal anvendes i. Merk deg at du ikke trenger legalisering eller apostillestempel om attesten skal benyttes i nordiske land som Danmark eller Sverige. 

  Tre personer som jobber med oversetting: Hva koster oversettelse?

  Kan du benytte en vigselsattest fra utlandet i Norge? 

  Når man inngår ekteskap i utlandet, kan man velge å gjøre dette via norsk eller utenlandsk rett. Man kan gifte seg i henhold til norsk rett via for eksempel norske ambassader eller i sjømannskirken.  

  Det andre alternativet, altså å gifte seg i henhold til utenlandsk rett, vil følge andre ekteskapslover enn de norske. Selv om denne fremgangsmåten velges, kan man i mange tilfeller få ekteskapsattest via Skatteetaten om begge partene er bosatt i Norge.  

  Er den ene parten en utenlandsk statsborger, vil Skatteetaten som regel kun prøve ekteskapsvilkår for parten med norsk statsborgerskap. Ønsker man å få ekteskapet sitt godkjent i Norge, kan den originale vigselsattesten sendes til norske skattemyndigheter.  

  Vigselsattesten må som regel være legalisert eller påført apostille i opprinnelseslandets utenriksdepartement. Så fremt vigselsattesten ikke er på engelsk, finsk, dansk, svensk eller islandsk, kreves ofte oversettelse. 

  Forstørrelsesglass: Hva koster oversettelse?

  Hvordan oversette vigselsattest? 

  Dersom du har behov for å oversette en utenlandsk vigselsattest, vil det som regel være behov for en statsautorisert oversettelse. Utføres oversettelsen i utlandet, må oversettelsen og attesten påføres apostille eller legaliseres via myndighetene i det aktuelle landet.  

  Husk at både oversettelse og original vigselsattest må sendes inn til Skatteetaten. Som regel gjør man dette sikkert via rekommandert postgang. 

  Få hjelp med å oversette: Hva koster oversettelse?

  Motta hjelp med oversettelse  

  Har du behov for å oversette et dokument eller annen tekst? I så fall kan Din Translatør hjelpe deg! Vi har bred kompetanse på området, og leverer oversettelser av høy kvalitet.  

  Kontakt oss i dag dersom du lurer på noe eller ønsker et pristilbud!