Oversette vedtekter 

Ønsker du å oversette vedtekter? Bedriftens vedtekter bidrar blant annet til god og demokratisk drift av virksomheten, uavhengig av verv og roller. Man får også en felles forståelse av hva selskapet jobber for.   

Oversettelser gjør opplysningene forståelige for flere. Kanskje er det noen styremedlemmer som ikke snakker flytende norsk? Da kan det for eksempel være praktisk å ha vedtekter på engelsk.  

Her er alt du trenger å vite! 

Mann med oversettelse av journalistiske artikler

Hva er en vedtekt? 

En vedtekt er kort og godt en bestemmelse. I vedtekter tilhørende et firma, en stiftelse eller forening, vil man for eksempel ha bestemmelser om virksomheten. Vedtektene er kort og godt firmaets «grunnlov», og utarbeides idet du stifter selskapet.  

Ethvert aksjeselskap har vedtekter, og mange av disse er obligatoriske. Her er noen eksempler:  

  • Firmanavn 
  • Størrelse på aksjekapital 
  • Selskapets tjenester (formål) 
  • Aksjens pålydende  

Planlegger ikke aksjonærene å hente ut utbytte, vil bestemmelser for fordeling av formue og overskudd ved oppløsning av bedriften finnes i vedtektene. Foruten de obligatoriske vedtektene, kan man også ha en rekke valgfrie vedtekter.  

Dette kan for eksempel være bestemmelser om hvorvidt styremedlemmer skal være aksjonærer. Vedtektene kan også si hvorvidt produksjonen av produkter skal skje et spesifikt sted, eller om det finnes en daglig leder.  

Når er det nødvendig å oversette vedtekter?  

Det å oversette vedtekter er praktisk så lenge de som skal lese dokumentene ikke kan originalspråket (norsk). Du lager selv vedtektene, og kan skrive disse på engelsk om ønskelig. Hvis ikke, kan du alltids skrive dem på norsk og få dem oversatt.  

Dersom selskapet får nye eiere etter hvert, og disse ikke forstår norsk, er oversettelse ofte hensiktsmessig. 

Tre personer bestiller hjelp med oversettelse i Oslo

Hvordan oversette bedriftens vedtekter? 

Bedriftens vedtekter kan oversettes selv, om ønskelig. Men dersom du ikke har gode språkferdigheter i språket det oversettes til, er det greit å få hjelp. I så fall kan du for eksempel benytte en statsautorisert oversetter.  

Med en statsautorisert oversettelse vil du få stempel på vedtekten. Denne verifiserer at innholdet stemmer overens med originalen. Dersom stempel ikke er nødvendig, kan du også bruke en vanlig oversettelsestjeneste eller oversetter.  

Når man skal oversette vedtekter er det viktig å holde tunga rett i munnen. Det kan være en del juridiske ord og uttrykk, og disse bør selvfølgelig oversettes korrekt. Kort fortalt: Er du usikker, få hjelp! 

Fire personer samarbeider: Få hjelp av en oversetter i Oslo

Hva koster godkjent oversettelse av dokumenter? 

Det å få hjelp av en statsautorisert translatør, vil ofte koste litt ekstra. Men trenger du stempel på oversettelsen, er du kanskje villig til å betale for dette. Hvis vedtekten ikke trenger verifikasjon, er det ofte mer økonomisk å velge ordinær oversettelse.  

Kostnaden for å oversette kan variere ganske mye, ettersom mange faktorer spiller inn. Blant annet vil antall ord i vedtekten påvirke prisen direkte. Jo flere ord som skal oversettes, jo mer vil det sannsynligvis koste. 

Motta hjelp med oversettelse av vedtekter 

Har du behov for å oversette vedtekter? Da har Din Translatør oversettelsestjenestene du trenger! Med lang fartstid innen oversettelser av dokumenter, sørger vi for at oversettelsen blir korrekt oversatt.  

Send oss gjerne en prisforespørsel om du ønsker et konkret og uforpliktende tilbud.