Oversette vandelsattest? Vi guider deg! 

Har du behov for å oversette en vandelsattest, er det viktig å tenke over hva slags oversettelsestjeneste du har behov for. I noen tilfeller er det heller ikke nødvendig med oversettelse, da attesten kan utstedes på ulike språk.  

Vi ser her nærmere på fremgangsmåten! 

Forstørrelsesglass: Når trenger du en stemplet oversettelse?

Først: Hva er en vandelsattest fra politiet? 

En vandelsattest eller politiattest er en attest fra et myndighetsorgan (vanligvis politiet) som inneholder informasjon om en persons vandel. Har man for eksempel utført straffbare handlinger, vil disse kunne fremkomme av vandelsattesten.  

Normalt sett kan man sende en skriftlig søknad til politiet om man ønsker at politiattesten sin utstedt.   

Hvilke formål har en politiattest? 

Formålet med en vandelsattest er å dokumentere enkeltpersoners vandel, altså livsførsel eller adferd. Den anses gjerne som et forebyggende virkemiddel mot kriminalitet, siden straffbare handlinger registreres i navnet ens.   

I et bredt spekter av yrker er det krav om at den ansatte fremlegger politiattest før eventuell ansettelse. Dette gjelder blant annet i kriminalomsorg, jus, skole- og helsevesen. Vandelen kan potensielt utestenge kandidater fra funksjoner, stillinger og oppgaver. 

Sjekkliste for deg som vil starte bedrift i Danmark

Når er det behov for å oversette vandelsattesten? 

I noen tilfeller kan det være aktuelt å oversette en politiattest. Dette kan for eksempel gjelde dersom attesten skal fremvises for utenlandske myndigheter. Kanskje planlegger du å søke om jobb i et annet land?  

Det kan også være aktuelt å oversette en utenlandsk vandelsattest til norsk. Merk at alle politiattester utstedt i EØS-land anses som likestilte med norske vandelsattester. Har du for eksempel en attest fra Finland, Tyskland eller Sveits, er denne også gyldig i Norge. 

Fire personer samarbeider: Hvordan starte bedrift i Danmark?

Vandelsattest på engelsk og andre språk 

Når man først skal oversette en vandelsattest, er det kanskje behov for å oversette den til engelsk. Dette fordi engelsk er et internasjonalt språk som blir forstått i store deler av verden. Ofte er det imidlertid ikke nødvendig med oversettelse, da attesten kan fås på engelsk.  

Ifølge politiet, vil vandelsattester ment for bruk i Norge utstedes på nynorsk eller bokmål. Skal den derimot fremvises for utenlandske myndigheter, kan du bestille attesten på engelsk. Politiet gjør imidlertid obs på at eventuelle anmerkninger fortsatt vil stå på norsk.  

Du kan velge språk i webportalen der du søler om vandelsattesten. Om engelsk er tilgjengelig i din situasjon, vil du få dette opp som et alternativ. Merk deg at norsk politi ikke utsteder vandelsattester på øvrige språk enn engelsk og norsk. 

To personer håndhilser: Alt du trenger å vite om stemplet oversettelse

Hvordan oversette vandelsattest? 

Dersom du ønsker vandelsattesten på et annet språk enn norsk eller engelsk, må du ifølge politiets nettsider kontakte et godkjent oversettelsesfirma. Er mottakeren av politiattesten et myndighetsorgan, må du i mange tilfeller benytte en statsautorisert oversetter.  

Ved autorisert oversettelse av vandelsattest vil det oversatte dokumentet få et stempel. Dette viser at oversettelsen er riktig. Krever ikke mottaker stempel, er det mer økonomisk å gå for en standard oversettelsestjeneste. 

Motta hjelp med oversettelser: Skal du starte bedrift i Danmark?

Motta hjelp med oversettelse av attest 

Trenger du hjelp med å oversette en vandelsattest eller andre viktige dokumenter? Din Translatør har tjenestene du trenger. Vi sørger for at oversettelsen holder høy kvalitet, både når det gjelder språklig flyt og juridiske ord/uttrykk.  

Ta kontakt om du har noen spørsmål!