Oversette tinglysning? Her er alt du trenger å vite! 

Har du behov for å oversette en tinglysning? Ifølge Lovdata skal dokumenter til tinglysing være på norsk. I noen tilfeller kan imidlertid registerfører godta tinglysinger på andre språk. I så fall settes det spesifikke krav til oversettelsen.  

I dette innlegget finner du svarene du trenger! 

Person som jobber med oversettelse: Slik kan du bli translatør

Først og fremst: Hva er tinglysning? 

Tinglysing er prosessen der en avtale inngått mellom ulike parter blir offentlig registrert. Avtalen omhandler som regel forpliktelser eller rettigheter vedrørende fast eiendom, arv eller løsøre. Ofte er det snakk om pantobligasjoner, skjøter eller kjøpekontrakter.  

Denne registreringen gjør avtaler gyldige og gir partene rettsvern overfor tredjeparter. Ordningen verner eiendomsrett, panterett og bruksrett til eiendommer. Kort fortalt vil man etablere beskyttelse mot konkurrerende rettigheter i samme objekt. 

Tinglysning av eiendom og avtaler 

Tinglysinger er vanlige både ved eiendomsoverdragelser og overdragelser av andre rettigheter. Kjøper du en bolig av noen andre, ikke kjøpet tinglyses, men det bør bli det. Uten tinglysing kan man miste beskyttelse ved senere inngåtte rettigheter og avtaler.  

Kort fortalt kan dette medføre tvister og uenighet, noe som kan være både ressurskrevende og dyrt. I ytterste konsekvens kan du miste eiendommen eller retten til å ha pant i boligen. 

Sjekkliste: Hvordan bli translatør?

Når er det nødvendig å oversette en tinglysing? 

En oversettelse av tinglysning er nødvendig dersom registerfører står i fare for å ikke forstå innholdet. I forskrift om tinglysing § 5 (Dokumenter på fremmed språk), kommer det frem at svensk og danske dokumenter vanligvis ikke trenger å oversettes.   

I tilfeller der dokumentet er på engelsk, er det normalt sett heller ikke behov for oversettelse. Unntaket er dersom registerfører er i tvil om dokumentets innhold. Det samme gjelder eventuelle hjelpedokumenter.  

Med andre ord er det først og fremst nødvendig å oversette en tinglysning dersom dokumentet er på øvrige språk. Er det på dansk, svensk eller engelsk, kan du vanligvis bruke dokumentet som det er. 

Tre personer ser på hver sin PC: Hvordan bli translatør?

Hvordan oversette tinglysning? 

Ifølge Lovdata, skal registerfører kreve at oversettelsen av tinglysingen er bekreftet korrekt av en statsautorisert translatør. Attesten om tinglysing vil i så fall gjelde for oversettelsen. Når det gjelder originalen, vil denne få en attest som sier at tilhørende oversettelse er tinglyst. 

Ellers kan det nevnes at gjenpart blir levert av både oversettelsen og originalen. Disse blir begge oppbevart i aktomslag eller en egen pantebok.  

Hva koster oversettelser av tinglysinger? 

Dette varierer i stor grad etter dokumentets omfang. De fleste oversettere krever betalt per ord som oversettes. Et kort dokument vil altså være billigere å oversette enn et langt dokument.   

I tillegg til dette kan prisen påvirkes av andre faktorer, som språk, valg av oversettelsesbyrå og lignende. Generelt sett koster juridisk sertifisert oversettelse noe mer enn standard oversettelser. 

Personer som jobber i oversettelsesbyrå: Hvordan bli translatør?

Motta hjelp med dokumentoversettelse 

Din Translatør hjelper deg gjerne dersom du har dokumenter eller annen tekst som skal oversettes. Translatørene våre sitter på årelang erfaring, og har god språkkompetanse innen ulike språk. Samtidig jobber vi effektivt, slik at du får oversettelsen i tide!   

Vil du vite mer om oversettelse av ulike dokumenter, er du velkommen til å ta kontakt. Innhent et konkret tilbud tilpasset dine behov, og få tilsendt oversettelser av høy kvalitet!