Oversette skjøte: En komplett guide! 

Planlegger du å oversette et skjøte, men er usikker på hvordan? Eller er du kanskje usikker på om oversettelse i det hele tatt trengs? Norsk lov stiller spesifikke krav til eventuell oversettelse av dokumenter som skal tinglyses.  

Her ser vi blant annet nærmere på når skjøter må oversettes, og hvordan prosessen foregår. Finn ut hva som er aktuelt i ditt tilfelle! 

Mann presenterer CV på engelsk

Hva er et skjøte? 

Et skjøte er kort fortalt et dokument som benyttes ved overføring av fast eiendom fra gammel til ny eier. Sistnevnte vil dermed overdra grunnbokshjemmelen til den aktuelle eiendommen.  

For at ny eier skal registreres som hjemmelshaver hos kartverket og offentlige registre, er også tinglysing av skjøtet nødvendig. Det er gjerne i den forbindelse at det er aktuelt å oversette skjøtet fra ett språk til et annet.  

Det er en såkalt registerfører i Statens kartverk som har ansvar for å tinglyse eiendomsrettigheter og -overføringer. Hvorvidt oversettelse er nødvendig eller ikke, beror blant annet på hvilke språk registerføreren forstår. 

Oversetter som hjelper med CV på engelsk

Eksempel på skjøte som må oversettes 

I de fleste tilfeller er det krav om at skjøter er på norsk før de tinglyses. Registerfører kan likevel godta at dokumentet er på fremmedspråk, dersom det er mulig å forstå innholdet. Er skjøtet på dansk, svensk eller engelsk, vil du som regel ikke trenge å oversette det.  

Er det derimot på andre språk, vil det som regel være nødvendig med en oversettelse. Husk at registerfører ikke kan være i tvil om innholdet.  

Datamaskin med tekniske oversettelser liggende på tastaturet

Hvordan oversette et skjøte? 

Har du et skjøte på et annet språk enn norsk (eventuelt svensk, engelsk eller dansk)? En oversettelse av skjøtet kan da kreves av registerfører. I så fall vil det fremstilles krav om at oversettelsen blir utført av en translatør med statsautorisering.  

Ved oversettelse av et skjøte, vil tinglysingen gjelde for det oversatte dokumentet. Samtidig vil en attest tilknyttet originalen slå fast av en oversettelse har blitt tinglyst.  

En statsautorisert translatør har bestått eksamen innen oversettelse av det aktuelle språket. Dette har gitt vedkommende en bevilling fra Kunnskapsdepartementet. Vedkommende vil stemple oversettelsen, og dette beviser at skjøtet er korrekt oversatt. 

Avtale om hjelp: Bestill din CV på engelsk

Koster det mye å oversette skjøte? 

Dette avhenger blant annet av hvor mange ord dokumentet inneholder. Vanligvis vil et omfattende dokument koste mer å oversette, siden det inneholder flere ord. Majoriteten av oversettere tar betalt per ord. Noen kan imidlertid ta betalt per time eller andre faktorer. 

Uansett, prisen kan også variere fra translatør til translatør. Statsautoriserte oversettelser koster normalt sett litt mer enn tradisjonelle oversettelser. Skal skjøtet oversettes for eget bruk, kan du alltids benytte deg av en vanlig oversetter uten statlig autorisasjon. 

Motta hjelp og finn ut om du egentlig trenger tekniske oversettelser

Motta hjelp med oversettelse av dokumenter 

Har du behov for å oversette dokumenter, søknader, brev eller noe annet? Da er ikke hjelpen langt unna! Din Translatør har ekspertise innen oversettelser, og leverer kvalitet i alle ledd. Hos oss kan du bestille oversettelser med høy språklig kvalitet og rask leveringstid.  

Våre oversettere kan blant annet hjelpe deg med oversettelse av dokumenter fra engelsk til norsk eller omvendt. Ja, eller fra svensk til norsk for den saks skyld. Bestill oversettelser du kan stole på!