Oversette skilsmissebevilling? Slik gjør du det 

I noen situasjoner kan det være aktuelt å oversette en skilsmissebevilling. Dette gjelder først og fremst når man har tatt ut separasjon eller skilsmisse i utlandet. Skal dette registreres i Norge, må dokumentene oversettes gitt at de ikke er på engelsk eller tysk.  

I dette innlegget ser vi nærmere på når det er aktuelt å oversette en skilsmissebevilling, og hvordan du gjør det. 

PC med dokument og forstørrelsesglass: Når trenger du et profesjonelt oversettelsesbyrå?

Hva er en skilsmissebevilling? 

En skilsmissebevilling, eller et skilsmissedokument om du vil, er et dokument som bekrefter at man har skilt seg fra ektefellen. Før dette skjer, vil man som regel ha en separasjonsbevilling som viser at man er separert.  

Når man har vært separert i minst ett år, kan man søke om å ta ut skilsmisse. Dersom dette godkjennes, får man tilsendt skilsmissedokumenter som bekrefter at ekteskapet er oppløst. 

Godkjenne utenlandsk skilsmisse i Norge? 

Dersom du har skilt deg i utlandet, ønsker du kanskje å få skilsmissen godkjent også i Norge. Dette er blant annet nødvendig for at du skal kunne gifte deg på nytt.  

Har du skilt deg i Norden (f.eks. Sverige eller Danmark) og begge parter er nordiske statsborgere, trengs ikke godkjenning av Statsforvalteren i Norge. Separasjons- eller skilsmissebevillingen vil da bli tilsendt direkte til folkeregister og Skatteetaten.   

Ved separasjon utført i utlandet, er det nødvendig å få denne godkjent før Statsforvalteren i Norge kan behandle skilsmissesøknaden. Skilsmissepapirer må også være godkjente for at norske myndigheter kan godta dem. Så – hvordan sikre at dokumentene får rettsvirkning i Norge?  

For at en utenlandsk separasjons- eller skilsmissebevilling skal kunne regnes som gyldig, trengs et apostillestempel. Dette stempelet bekrefter at underskriften til dokumentets undertegnede er ekte, og påføres av myndighetene i det aktuelle landet. Tilhører ikke landet Haag-konvensjonen, er det istedenfor behov for legalisering av dokumentet. 

Person som oversetter vitnemål

Behov for godkjent oversettelse av dokumenter? 

Ifølge Statsforvalteren, skal man oversette skilsmisse- og separasjonsdokumenter om de er på et annet språk enn tysk eller engelsk. I så fall er det nødvendig at dokumentet oversettes av en oversetter med statsautorisasjon.  

Finner du ikke en statsautorisert oversetter med kompetanse i det aktuelle språket? Da kan Statsforvalteren godta at oversettelsen utføres av et konsulat eller en utenriksstasjon i Norge eller utlandet. Oversettelsen kan også gjøres av en tolketjeneste, eventuelt en lærer på universitet eller høgskole med kompetanse innen det aktuelle språket.  

PS: Det er ikke noe krav om at selve oversettelsen har apostillestempel.  

Avtale om oversettelse

Hva koster det å oversette en skilsmissebevilling? 

Mange er nysgjerrige på pris når de har et dokument som skal oversettes. Er det snakk om å oversette en skilsmissebevilling, vil prisen kunne variere fra situasjon til situasjon. Prisen kan blant annet påvirkes av antall ord i dokumentet. Jo flere ord, jo mer koster oversettelse.  

I tillegg til dette, kan prisen påvirkes av oversettelsestjeneste. Om du ikke bruker en statsautorisert oversetter, bruker du kanskje en universitetslærer eller tolk. Prisen kan variere etter tilgangen på oversetterkompetanse innenfor det aktuelle språket. 

Tre personer som trenger hjelp fra et profesjonelt oversettelsesbyrå

Motta hjelp med å oversette juridiske dokumenter 

Dersom du har behov for hjelp med oversettelse av dokumenter, har Din Translatør tjenestene du trenger. Vi bistår med oversettelser av topp kvalitet til en konkurransedyktig pris.  

Få dokumentet ditt på foretrukket språk!