Oversette skattedokumenter: Slik gjør du det! 

Har du behov for å oversette skattedokumenter? Noen ganger kan Skatteetaten be om å få tilsendt dokumenter. Dersom disse er på et fremmedspråk, kan skattekontoret kreve at du oversetter dokumentet først.  

Men hvordan går man egentlig frem? 

Person som jobber med oversettelse: Slik kan du bli translatør

Når er det aktuelt å oversette skattedokumenter? 

Skatteetaten er avhengig av en rekke opplysninger om skattebetalerne for å kunne beregne riktig skattetrekk. Dette kan for eksempel inkludere opplysninger om sivilstand. Både skilsmisse og ekteskap kan ha innvirkning på hvor mye skatt en skal betale.  

Her i Norge har ulike offentlige myndigheter meldeplikt til Skatteetaten dersom personer skiller seg, separeres, inngår partnerskap eller gifter seg. Men dersom sivilstandsendringer skjer i utlandet, vil det foreligge et dokumentasjonskrav om dette.   

Ifølge Skatteetatens nettsider, vil dokumentene da ofte være på andre språk enn norsk. I tilfeller som dette kan skattemyndighetene kreve at du selv sørger for å oversette dokumentene. Du må også dekke kostnadene for oversettelsen selv.  

Merk at oversettelse kun kreves dersom dokumentet ditt er på et annet språk enn dansk, islandsk, finsk, engelsk eller svensk. Er dokumentet på et nordisk språk, kan ikke folkeregistermyndighetene kreve at du selv betaler for oversettelsen. 

Sjekkliste: Hvordan bli translatør?

Hvordan oversette dokumenter som skal sendes til Skatteetaten? 

Når du skal oversette skattedokumenter eller dokumenter som skal til skattemyndighetene, er det ofte krav om å bruke en statsautorisert oversetter. Dette er en oversetter som har fått bevilling fra Kunnskapsdepartementet til å utføre oversettelser mellom gitte språk.  

Har du for eksempel skilsmissepapirer på tyrkisk, bør disse oversettes av en autorisert oversetter.  

Personer som jobber i oversettelsesbyrå: Hvordan bli translatør?

Er det nødvendig å bruke en statsautorisert oversetter? 

I mange tilfeller, ja. Men husk på at dette avhenger av hvem mottakeren av dokumentet er. Hvis du skal oversette skattedokumenter for eget personlig bruk, trenger du ikke å bruke en autorisert oversetter. Dette kreves først og fremst når mottaker er en statlig eller kommunal aktør.  

Er det ikke krav om stempel som dokumenterer at oversettelsen er korrekt, kan du like gjerne bruke en vanlig oversettelsestjeneste. Ofte vil nettopp dette være et godt valg, siden oversettelsen koster mindre enn autoriserte oversettelsestjenester. 

Tre personer ser på hver sin PC: Hvordan bli translatør?

Hvor mye koster godkjent oversettelse av dokumenter? 

Det er vanskelig å oppgi en konkret pris for oversettelse av skattedokumenter. Dette skyldes at alle oversettelser normalt sett prises basert på dokumentets lengde. Eller rettere sagt – antall ord i dokumentet.  

Dess flere ord som skal oversettes, dess dyrere vil det normalt sett bli. Husk at prisen også kan variere litt fra oversettelsestjeneste til oversettelsestjeneste. I tillegg til dette kan språk påvirke prisen. Er det snakk om «uvanlige» språk, blir det ofte litt dyrere siden det finnes færre oversettere med kompetansen som trengs. 

To personer inngår avtale: Vi hjelper bedrifter som skal flytte sine virksomheter til andre land med oversettelser

Motta hjelp med oversettelse 

Har du behov for å oversette skattedokumenter eller annen tekst? Ta gjerne kontakt med Din Translatør for å få oversikt over hvordan vi kan hjelpe deg. Våre translatører har bred erfaring med oversettelser, og hjelper deg effektivt og presist.  

Ved oversettelse av viktige dokumenter er det blant annet viktig å sørge for at alle juridiske ord og uttrykk oversettes på riktig måte. Med vår hjelp kan du føle deg trygg på at oversettelsen blir så bra som overhodet mulig!