Oversette skatteattest? Vi guider deg! 

I noen tilfeller kan det være aktuelt å oversette en skatteattest fra ett språk til et annet. Dette gjelder først og fremst dersom man trenger attesten på andre språk enn engelsk eller norsk. Kanskje du ønsker skatteattesten på polsk, tysk eller svensk?  

Her forklarer vi deg hvordan du skaffer en kvalitetsoversettelse. 

Hva er en skatteattest? 

En skatteattest er en attest som dokumenterer at bedriften din har betalt inn merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og skatt. Skatteattester kan også si noe som hvorvidt du som privatperson skulder avgifter, skatt og renter.  

Attest for skatt og merverdiavgift kan bestilles gjennom Skatteetaten. Denne inneholder opplysninger om følgende:  

  • Ubetalte utleggstrekk 
  • Skatt som ikke har blitt betalt 
  • Arbeidsgiveravgift som er ubetalt  

Skatteattesten vil blant annet være aktuell å legge frem i anbudskonkurranser. Som anbudsgiver kan du oppleve at oppdragsgiver ønsker innsyn i firmaets økonomi. Attesten kan også være aktuell når bedriften søker skjenkeløyve eller andre bevillinger. 

Trenger du skatteattest på engelsk? 

I noen tilfeller er det ikke nødvendig å oversette skatteattesten. Via Skatteetatens nettsider kan du nemlig velge hvorvidt du ønsker attesten på norsk eller engelsk. Det engelske dokumentet kalles «Certificate for tax and VAT».  

Du kan for øvrig også velge om du ønsker skatteattesten på bokmål eller nynorsk. Men ønsker du attesten på andre språk, er oversettelse nødvendig. 

Hvordan oversette en skatteattest? 

Dersom det er nødvendig å oversette skatteattesten, er det mulig å få hjelp av en oversetter. I så fall finnes det ulike oversettelsestjenester å velge mellom. Hva som er aktuelt for deg, vil blant annet avhenge av hva dokumentet skal brukes til.  

Her kikker vi på alternativene dine!  

Autorisert oversettelse med stempel 

En statsautorisert translatør har bevilling fra norske myndigheter, og stempler oversettelsen for å dokumentere at innholdet stemmer. Oversetteren har da gjennomført og bestått en eksamen innen språkene vedkommende har bevilling innen.   

Dette er et godt alternativ dersom mottaker krever at oversettelsen er verifisert. Denne formen for oversettelse koster som regel litt ekstra.  

Standard oversettelse 

Hvis det ikke er krav om at din oversatte skatteattest har stempel, kan du like gjerne velge standard oversettelse. Dette koster som regel litt mindre, og kvaliteten vil som regel være like god. Det vil si – innholdet i den oversatte teksten stemmer overens med originalattesten.  

Velger du standard oversettelse, vil denne for eksempel kunne brukes i anbudskonkurranser eller lignende. 

Når er det aktuelt å oversette skatteattesten?  

Oversettelse av skatteattest kan være aktuelt i mange ulike situasjoner. Ja, som i tilfeller der du skal delta i en anbudskonkurranse hvor oppdragsgiveren ikke snakker norsk. Dette vil du som regel finne informasjon om før du sender inn anbud.  

Husk at du i noen tilfeller ikke vil ha behov for å oversette attesten, ettersom den kan fås på både norsk og engelsk ved nedlastning. 

Motta hjelp med oversettelse av attester og andre dokumenter 

Har du en skatteattest eller andre dokumenter som må oversettes, og trenger hjelp til dette? Din Translatør hjelper deg gjennom prosessen fra A til Å, og sørger for at oversettelsen blir plettfri.   

Ta kontakt i dag om du har noen spørsmål!