Oversette sitat i APA-stil? 

Mange er usikre på hvorvidt de skal oversette sitater ved bruk av APA 7-stil. Et sitat kan beskrives som en ordrett gjengivelse av noens utsagn. Ved å gjengi et sitat på riktig måte, kan du enkelt skille mellom dine og andres utsagn. Men hva om sitatet er på engelsk eller et annet språk, og oppgaven er på norsk?  

Her er noen tips! 

Mann i dress som presenterer.

Hva er APA 7? 

APA (American Psychological Association) 7 er en referansestil som ofte benyttes innen fagområder som humaniora, samfunns- og helsefag. I forbindelse med oppgaveskriving på universiteter og høgskoler, vil instituttet ofte anbefale denne stilen.  

Kort fortalt sier referansestilen noe om hvordan man skal referere til kildene man har brukt. Den gir en konkret anbefaling for sortering av navn i referanselisten, samt hvordan forfattere og boktitler oppgis. Det er også en egen stil for bruk av sitater i APA 7. 

Datamaskin til oversettelse.

Trenger du å oversette sitat i henhold til APA? 

Svaret er at dette varierer. På høgskole- og universitetsnivå er det som hovedregel ikke nødvendig å oversette sitater som er på engelsk, svensk eller dansk. Har du imidlertid intervjuet noen som snakker for eksempel kinesisk, bør sitatene oversettes.  

Det samme gjelder dersom du henviser til sitater fra litteratur eller andre kilder. Oversettelse brukes vanligvis dersom det er vanskelig for leseren å forstå innholdet på originalspråket. 

Tekstdokumenter som skal oversettes.

Hvordan oversette et sitat i APA-referansestil? 

Dersom du skal oversette et sitat i henhold til APA, skal du ifølge kilder som Seprep (Senter for psykoterapi og psykososial behandling) skrive «egen oversettelse» i slutten av henvisningen. Ellers følger du de vanlige APA-reglene som gjelder for sitater.  

Er det snakk om direkte sitater som inneholder færre enn 40 ord, kan sitatet merkes med anførselstegn og integreres i teksten. Hvis sitatet har en lengde på 40 ord eller mer, skal det legges inn som et separat avsnitt uten anførselstegn. Her bruker man innrykk. 

Tre personer i målgruppen din: Hvordan starte selskap i utlandet?

Eksempel på sitat som er oversatt i henhold til APA 

Hvis du synes det er litt uklart hvordan APA-sitater skal oversettes, kan det hjelpe å kikke på et eksempel. Bruk gjerne dette formatet dersom det er snakk om et kort sitat på under 40 ord:  

«Dette er et problem politikerne må ta seriøst, før utfordringene eskalerer ytterligere» (Forfatternavn, årstall, s. 320, egen oversettelse).  

Eventuelt kan du sitere på følgende måte, ved å flette navnet inn i teksten:  

Forfatternavn definerer situasjonen slik: «Dette er et problem politikerne må ta seriøst, før utfordringene eskalerer ytterligere» (s. 320, egen oversettelse). 

Tre fyllpenner: Få hjelp med oversettelser når du skal starte selskap i utlandet

Trenger du hjelp med å oversette sitater? 

Det å oversette et sitat bør gjøres med tunga rett i munnen. Dette gjelder kanskje spesielt dersom det er snakk om viktige oppgaver, som en master- eller bacheloroppgave. Er du usikker på dette, finnes det imidlertid hjelp å få.  

Din Translatør har bred erfaring med oversettelser, og bistår deg gjerne med kvalitetsoversettelser. Vi oversetter sitater i APA-stil, slik at budskapet formidles på en best mulig måte.  

Våre oversettere har fokus på kvalitet, og jobber effektivt – slik at du får oversettelsen du trenger i tide! Kontakt oss gjerne om du lurer på noe.